Versteigerung mit Bauplan
Problem z zakresu Prawa Budowlanego, organizacji budowy, samej budowy, sporu z sąsiadem itp. często wiążą się z potrzebą pomocy ze strony biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego.  Tytuł rzeczoznawcy budowlanego lub/i biegłego sądowego z zakresu budownictwa nie jest jednoznaczny z posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Rozwój techniki,
Od 1 lipca 2013 r., wraz z wejściem w życie postanowień  Rozporządzenia UE Nr 305/2011, obowiązkowe stało się korzystanie z deklaracji właściwości użytkowych DWU. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem zastępującym dotychczas obowiązujące deklaracje zgodności DZ. Wspomniane wcześniej rozporządzenie, nakłada obowiązek sporządzenia DWU przez wszystkich producentów