Przeglądy budynków

Nasza firma, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zaleca kontrolę stanu technicznego budynku i bezpieczeństwa jego dalszego użytkowania w sytuacjach: wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, nawalnych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, zjawisk lodowych na rzekach, morzu, jeziorach oraz innych zbiornikach wodnych, pożarów i powodzi.

Szanowni Państwo, nasza firma specjalizuje się w realizacji przeglądów okresowych budynków. Prowadzone przez nas kontrole stanu technicznego budynku odbywają się:

  • w sytuacjach awaryjnych przez cały rok,
  • w terminach określonych przez ustawę (co pół roku, raz w roku, raz na 5 lat).
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z nami!

Przynajmniej raz w roku kontroli technicznej podlegają:

  • elementy budynku, budowli i instalacji, które narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych zjawisk, w trakcie użytkowania obiektu;
  • instalacje oraz urządzenia, które służą ochronie środowiska;
  • instalacje gazowe i przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

Raz na 5 lat kontrola techniczna obejmuje:

  • stan techniczny i przydatność budynku do dalszego użytkowania, wraz z otaczającym go otoczeniem;
  • instalacje elektryczne i piorunochronne;
  • efektywność urządzeń chłodniczych w klimatyzacjach.

Nasi eksperci posiadają kwalifikacje do prowadzenia nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji oraz sieci gazowych i energetycznych.

Wykonujemy kontrole przewodów kominowych – w zakresie przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Przykładowy cennik na 2016 r:

m2 powierzchni użytkowej lub zabudowyCena netto za roczny przegląd budowlany
50 – 500449 zł za obiekt
600 – 1 000549 zł za obiekt
1 001 – 2 000649 zł za obiekt
2 001 – 3 000749 zł za obiekt
3 001 – 8 000849 zł za obiekt
8 001 – 20 0000,24 zł za m2
20 001 – 25 0000,19 zł za m2
25 001 – 40 0000,17 zł za m2
40 001 <0,14 zł za m2
Powyższa oferta ma charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z nami!