Zgodnie z prawem właściciele i zarządcy obiektów budowlanych powinni je utrzymywać w należytym stanie estetycznym i technicznym. Nie mogą też dopuścić do nadmiernego pogorszenia sprawności technicznej i właściwości użytkowych budynków. Sprawdź, w jakim terminie wykonuje się 5-letni obowiązkowy przegląd domu, co obejmuje i ile kosztuje!

Obowiązkowe przeglądy w domu jednorodzinnym

Pierwszy przegląd domu powinien odbyć się przed włączeniem go do użytku, następnie przeprowadza się go w ciągu 12 miesięcy od przekazania nieruchomości właścicielowi. Termin okresowej kontroli budynku mija 31 maja, warto o tym pamiętać, w przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, w razie pożaru, zalania, czy wybuchu gazu. Rzeczoznawca sporządza stosowny protokół, do którego dołączy dokumentację fotograficzną. 

Ekspert budowlany wyjaśnia, że 5-letni obowiązkowy przegląd domu nie tylko wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, lecz także pozwala uniknąć kosztownych awarii. Oprócz tego specjalista przypomina, że właściciele obiektów wielkopowierzchniowych powinni przeprowadzać kontrole przynajmniej 2 razy w roku: do 31 maja i do 30 listopada.

Z kolei raz w roku należy skontrolować:

 • instalację gazową i przewody kominowe,
 • elementy budynku i instalacji narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne i inne zjawiska, podczas użytkowania budynku,
 • instalację i urządzenia, służących ochronie środowiska.

Wskazówki dla właściciela domu jednorodzinnego

Zanim zlecisz 5-letni obowiązkowy przegląd domu, sprawdź, czy wybrany specjalista posiada stosowne kwalifikacje. Dzięki temu zyskujesz pewność, że rzeczoznawca budowlany wykona zadanie z należytą starannością. Aby łatwiej dopilnować niezbędnych formalności, możesz prowadzić książkę przeglądów domu jednorodzinnego. 

Warto do niej wpisywać wszystkie badania techniczne budynku, a także remonty i przebudowy w trakcie jego użytkowania. Dzięki temu szybko sprawdzisz datę ostatniej kontroli. Oprócz tego upewnisz się, że zrealizowałeś zalecenia rzeczoznawcy. Po wypełnieniu książki możesz założyć nową, numerując ją jako kolejną nieruchomość.

Kto powinien zlecać przeglądy domu

Obowiązek regularnego przeprowadzania przeglądów technicznych spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Jeśli rzeczoznawca budowlany stwierdzi usterki, należy je najszybciej usunąć. Niekiedy wymagany jest doraźny przegląd techniczny nieruchomości. Warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego, gdy doszło do uszkodzenia budynku w wyniku:

 •  wichury, 
 • powodzi, 
 • intensywnych opadów deszczu lub śniegu
 • wyładowań atmosferycznych,
 • wstrząsów sejsmicznych,
 •  pożaru, 
 • osuwisk ziemi. 

Specjalista ustali, czy usterka zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Aby spać spokojnie, warto ubezpieczyć dom przed szkodami pogodowymi. Jeśli jednak nie zadbasz o 5-letni obowiązkowy przegląd domu, nie dostaniesz odszkodowania, jeśli dojdzie do katastrofy ekologicznej.

5-letni obowiązkowy przegląd domu – zakres

Zastanawiasz się, co obejmuje 5-letni przegląd budynku? Rzeczoznawca budowlany sprawdzi stan techniczny obiektu, a także jego przydatność do dalszego użytkowania. Specjalista oceni też estetykę nieruchomości i jej otoczenie. Dodatkowo fachowiec skontroluje instalację:

 • elektryczną,
 • kanalizacyjną,
 • centralnego ogrzewania,
 • piorunochronną. 

Rzetelnie wykonany 5-letni obowiązkowy przegląd domu uwzględnia sprawdzanie przewodów kominowych i pokrycia dachowego, a także balkonów, balustrad oraz innych elementów zewnętrznych. Fachowiec zweryfikuje też stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i elewacji.

Należy podkreślić, że 5-letni przegląd budynku pozwala stwierdzić, czy budynek nadaje się do bezpiecznego użytkowania, nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie musimy się wtedy martwić, że wiatr zedrze część poszycia lub gwałtowna ulewa zaleje nam nieruchomość. 

5-letni obowiązkowy przegląd domu – koszty

Cena uzależniona jest przede wszystkim od wielkości nieruchomości, lokalizacji i zakresu kontroli. Osobne stawki obowiązują za przegląd kominiarski, instalacji gazowej, czy wentylacji. W niektórych przypadkach wskazane jest wykonanie badania termowizyjnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zaniechanie obowiązku regularnych kontroli budynku może wiązać się z karą grzywny.