prawo-budowlane
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowelizacja przepisów prawa budowlanego. Myślą przewodnią ustawodawcy było uproszczenie, a tym samym przyśpieszenie prac remontowych oraz budowlanych. Na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę? Największe modyfikacje dotyczą pozwoleń oraz zgłoszeń na przeprowadzenie prac budowlanych. Zniesiono konieczność uzyskania pozwolenia na
Versteigerung mit Bauplan
Problem z zakresu Prawa Budowlanego, organizacji budowy, samej budowy, sporu z sąsiadem itp. często wiążą się z potrzebą pomocy ze strony biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego.  Tytuł rzeczoznawcy budowlanego lub/i biegłego sądowego z zakresu budownictwa nie jest jednoznaczny z posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Rozwój techniki,
Od 1 lipca 2013 r., wraz z wejściem w życie postanowień  Rozporządzenia UE Nr 305/2011, obowiązkowe stało się korzystanie z deklaracji właściwości użytkowych DWU. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem zastępującym dotychczas obowiązujące deklaracje zgodności DZ. Wspomniane wcześniej rozporządzenie, nakłada obowiązek sporządzenia DWU przez wszystkich producentów