Badanie gruntu – rzeczoznawca budowlany podpowiada!

Jeśli chcesz zrealizować inwestycję, wymagającą pozwolenia na budowę, potrzebujesz opinii geotechnicznej. Dzięki temu zdobędziesz informacje na temat warunków gruntowo-wodnych na działce. Badanie gruntu jest niezbędne, aby prawidłowo zaprojektować i wykonać fundamenty. Takie dane przydają się również wtedy, gdy na przykład chcemy wybrać rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków lub sposób odprowadzania wody deszczowej do gruntu. Badanie gruntu rzeczoznawca budowlany z pewnością przeprowadzi skrupulatnie i profesjonalnie! Przeczytaj co podpowiada! 

Badanie gruntu – kiedy je zlecić

Rzeczoznawca budowlany podpowiada, żeby badanie gruntu wykonać przed zakupem działki. Znając jej specyfikę, można określić najlepszy sposób posadowienia domu. Wysoki poziom wody gruntowej zagraża piwnicy i fundamentom, dlatego warto zrezygnować wtedy z inwestycji. 

Projektant budowlany określa kategorię geotechniczną obiektu, od której zależy zakres badań, wykonywanych przed rozpoczęciem budowy. Domy jednorodzinne zazwyczaj zalicza się do pierwszej kategorii. W tym przypadku wystarczy opinia techniczna. Taką usługę możesz zlecić profesjonalnemu rzeczoznawcy budowlanemu.

Do drugiej kategorii należą obiekty, wznoszone w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Inwestor potrzebuje ilościowej i jakościowej oceny oraz analizy parametrów geotechnicznych. Z kolei trzecia kategoria obejmuje duże obiekty posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych. Aby przystąpić do realizacji inwestycji, należy sporządzić pełną dokumentację geologiczno-inżynierską.

Badanie gruntu – przebieg

Rzeczoznawca wyznacza dokładne punkty geodezyjne, a następnie nanosi je na mapę. W tym celu specjalista korzysta z zaawansowanego lokalizatora GPS. Badanie gruntu dla domu jednorodzinnego zazwyczaj trwa 2-4 godziny. Podczas badania geologicznego ekspert ustali ilość warstw gruntu, a także określi ich skład i parametry. Ponadto specjalista oznaczy poziom wód gruntowych i sprawdzi stopień wodoprzepuszczalności gleby. Badanie gruntu pozwala określić odkształcalność podłoża pod wpływem obciążenia.

Na podstawie wyników badań rzeczoznawca sporządza dokumentację geotechniczną. Obejmuje ona:

  • mapę działki z naniesionymi punktami badawczymi,
  • przekrój geotechniczny, przedstawiający budowę geologiczną podłoża gruntowego wraz z warunkami hydrologicznymi i parametrami geotechnicznymi wydzielonych warstw, 
  • wnioski i zalecenia związane z właściwym posadowieniem budynku.

Badanie gruntu – na czym polega?

Badanie gruntu dla domu jednorodzinnego zazwyczaj wykonuje się przy użyciu metody udarowo-obrotowej, co oznacza, że do jego przeprowadzenia wykorzystuje się specjalne wiertło hydrauliczne, osadzone na podwoziu samochodowym. Dzięki temu można go zrealizować w dowolnym miejscu, nawet oddalonym od ciągów komunikacyjnych. W tym przypadku specjalista korzysta bowiem z niezależnego źródła zasilania. Rzeczoznawca korzysta też z sond statycznych, wyposażonych w napęd hydrauliczny. W ten sposób specjalista może zbadać gruntu, bezpośrednio po wyciągnięciu z niego wiertnicy. Do wykonania analizy używa się również stożka: 

  • mechanicznego (w przypadku gruntu o zróżnicowanej strukturze)
  • elektrycznego (w przypadku gruntów spoistych).

Proste badanie gruntu polega na wykonaniu kilku odwiertów, zazwyczaj o głębokości 3-5 m. Podczas ustalania ich liczby i lokalizacji bierze się pod uwagę m.in. wielkość inwestycji. Do otworów wprowadza się stożki, czyli drążki pomiarowe. Po analizie gruntu specjalista przywraca strukturę gruntu do stanu pierwotnego. W tym celu może on zasypać otwory urobkiem lub mleczkiem iłowym z domieszką kompaktonitu, następnie wyrównuje powierzchnię. W razie potrzeby przeprowadza się też badania laboratoryjne, dzięki czemu rzeczoznawca budowlany sprawdzi konkretne parametry fizyczne podłoża budowy.

Gdzie nie budować domu

Rzeczoznawca budowlany przypomina, że niektóre grunty organiczne, takie jak namuł i torf, nie wytrzymają najmniejszego obciążenia. Ulegają one wówczas znacznemu odkształceniu, a w konsekwencji dochodzi do przemieszczenia fundamentów. Budowanie na gruntach słabonośnych może doprowadzić do szybkiego zarysowania i spękania murów. Ekspert przypomina, że realizacja inwestycji na podmokłej działce jest możliwa, ale wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

Zastanawiasz się, czy można postawić nieruchomość na terenie zalewowym? Rzeczoznawca budowlany podkreśla, że zależy to od decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ekspert odradza też realizację inwestycji na gruncie nasypowym, który zwykle znajduje się w zagłębieniu terenu i wyrobisku. Najczęściej powstaje on z glinu lub iłów, czyli gruntów spoistych. Nie tylko trudno jest je zagęścić, lecz także szybko się uplastyczniają pod wpływem opadów.