Błędy popełniane podczas montażu okien wynikają najczęściej nie tyle z niewiedzy montera, ile jego zaniedbania i pośpiechu w pracach instalacyjnych. Niestety złe zamontowanie okna niesie za sobą nie tylko konsekwencje estetyczne, ale przede wszystkim ekonomiczne – nieprawidłowo osadzone okno może być nieszczelne, ulegać kłopotliwym uszkodzeniom mechanicznym i doprowadzać do powstawania mostków termicznych. Jakich błędów unikać podczas montażu okien? Rzeczoznawca budowlany radzi!  

Nieprawidłowo przygotowane ościeża

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas montażu okien i drzwi balkonowych jest nieprawidłowe przygotowanie ościeży pod ich instalację. Niestety tego typu błędy wynikają zazwyczaj nie z niewiedzy fachowców, ale z ignorowania przez nich reguł montażu, a niekiedy także pośpiechu. Prawidłowo przygotowane ościeża pod instalację okien powinny być dokładnie oczyszczone, a wcześniej wyrównane i dopasowane wielkością do ramy okiennej. Ekipa wykonująca prace budowlane powinna nie tylko pozbyć się pozostałości w postaci pyłu i gruzu, ale i zadbać o dobrą przyczepność podłoża. W przypadku wymiany okien należy zadbać, żeby w ościeżach nie pozostały resztki materiału uszczelniającego, ponieważ mogłyby one osłabić przyczepność świeżej pianki uszczelniającej. Jeżeli o tym zapomnimy, możemy mieć problem nie tylko z wypoziomowaniem ramy okiennej, ale i z nieszczelnościami pomiędzy oknem a murem, co w przyszłości może prowadzić do powstawania mostków termicznych i nieekonomicznej utraty ciepła. Jeżeli spotkamy się z tym problemem, powinniśmy naprawić ubytki, a wcześniej – poprosić o poradę eksperta w zakresie budownictwa. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże, że usterki są spowodowane nieprawidłowym montażem okien, rzeczoznawca budowlany pomoże nam wyegzekwować naprawę szkód przez nierzetelnego wykonawcę.

Złe zwymiarowanie ościeża względem okna

Z podobnym problemem możemy mieć do czynienia w przypadku nieprawidłowego dobrania wielkości otworu pod montaż okna. W przypadku okien i drzwi balkonowych wielkość ościeży powinna być dopasowana idealnie do rozmiaru ramy, z zachowaniem odpowiedniego luzu pod montaż pianki mocującej. Jeżeli otwór okienny będzie zbyt mały, przytwierdzona do ościeży rama będzie się odkształcać pod wpływem zmiennych temperatur. Dodatkowo jeżeli ekipa wykonawcza nie wykona prawidłowych pomiarów, może się okazać, że między ościeżami a ramą okienną nie zostaje zbyt wiele miejsca na montaż pianki, co w przyszłości może skutkować nieszczelnością okna. Z drugiej strony jeżeli wykonawca pozostawi zbyt duże otwory do instalacji okien, może się okazać, że albo nie będziemy w stanie wypełnić luki za pomocą pianki montażowej, albo zbyt duża jej ilość będzie wypychała ramę okienną. W każdym przypadku konsekwencją będzie odkształcanie się okna i powstawanie mostków termicznych, które będą obniżały możliwości grzewcze naszego domu. Jeżeli podczas użytkowania budynku zauważymy, że nasze okna są nieszczelne, a wokół ramy powstają niepokojące pęknięcia lub zacieki, powinniśmy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany oceni stan prac montażowych i podejmie decyzję, w jaki sposób wykonawca powinien naprawić popełnione podczas robót błędy wykonawcze.

Nieumiejętne montowanie ram okiennych

Jednym z często powtarzających się błędów montażowych podczas prac przy instalacji okien jest nieumiejętne umocowanie ramy w otworze. Do prawidłowego zamontowania okna potrzebna jest nie tylko pianka montażowa, która ma uszczelnić lukę pomiędzy ramą a murem, ale przede wszystkim odpowiednie łączniki, za pomocą których będziemy w stanie ustabilizować ramę w ościeżnicach. Niestety nierzadko zdarza się, że ekipy odpowiedzialne za montaż okien traktują piankę montażową jako jedyny środek do mocowania ramy, co w konsekwencji prowadzi do nierównego umieszczenia okna w otworze. Prawidłowo zamontowana rama okienna powinna najpierw zostać wypoziomowana za pomocą łączników i wsporników, a dopiero później ustabilizowana za pomocą odpowiedniej ilości pianki. Pamiętajmy jednak, że zbyt duża ilość kotew może przynieść efekt odwrotny i przyczynić się do pękania tynku w miejscach zbyt sztywnych połączeń.

Poważnym błędem wynikającym z nieprzemyślanych oszczędności jest wtryskiwanie zbyt małej ilości pianki montażowej w szczelinę pomiędzy ramą okienną a ościeżami. O ile zbyt duża ilość pianki może powodować deformację ramy i jej przesunięcia względem ościeży, o tyle w przypadku zbyt małej ilości wypełnienia może dochodzić do powstawania szczelin pomiędzy dwoma płaszczyznami, a w konsekwencji – pojawienia się mostków termicznych. Jest to nie tylko problematyczna, ale i kosztowna usterka, ponieważ wpływa nie tylko na walory estetyczne pomieszczenia, ale i obniżenie szczelności okna, a co za tym idzie – także możliwości grzewczych naszego domu. Jeżeli zatem mamy wątpliwości co do jakości wykonanych robót montażowych, możemy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego. Pamiętajmy, że błędy popełnione podczas montażu okien nie zawsze są widoczne gołym okiem, dlatego tak ważna jest ekspertyza budowlana, w której rzeczoznawca wskaże usterki i możliwe sposoby ich naprawy.