Błędy w ocieplaniu piwnicy – rzeczoznawca budowlany radzi!

Wielu inwestorów decydując się na termomodernizację budynku pomija w swoich planach piwnicę sadząc, że niezagospodarowane lub nieużytkowane pomieszczenie nie będzie generowało strat cieplnych. Tymczasem jest to poważny błąd, który może nas kosztować nie tylko zwiększenie strat energetycznych całego domu, ale i podwyższenie kosztów ogrzewania budynku. Jakich błędów uniknąć podczas ocieplania piwnicy i na co zwrócić szczególną uwagę? Rzeczoznawca budowlany podpowiada!

Błędy w ocieplaniu piwnicy – rzeczoznawca budowlany radzi!

Brak ocieplenia piwnicy – nieopłacalne oszczędności!

Najczęstszym błędem popełnianym w przypadku termomodernizacji budynku jest rezygnacja z izolacji cieplnej poddasza i podpiwniczenia. Praktyka ta podyktowana jest zazwyczaj względami oszczędnościowymi i stosowana jest nagminnie podczas renowacji starszych budynków, w których ocieplenie nie zostało wykonane od razu. Bardzo często wykonawcy zajmujący się pracami ociepleniowymi pomijają celowo ściany fundamentowe, tłumacząc to oszczędnością czasu i pieniędzy. Jest to poważny błąd wykonawczy, ponieważ nawet nie zaadaptowana do użytkowania piwnica, która nie zostanie prawidłowo zabezpieczona, będzie generowała straty ciepła sięgające nawet kilkunastu procent strat cieplnych całego budynku. Jeżeli zatem, pomimo wytycznych projektowych lub ustaleń inwestorskich, wykonawca zaniecha robót izolacyjnych w obrębie podziemia lub przeprowadzi prace dociepleniowe piwnicy w sposób nieprawidłowy, będziemy mogli żądać od niego dokończenia właściwych robót wykonawczych. W przypadkach spornych bardzo pomocna może być opinia rzeczoznawcy budowlanego.

Brak ciągłości izolacji zewnętrznej

Bardzo często jedynym rozwiązaniem na ocieplenie piwnicy, która nie jest ogrzewana, jest zainstalowanie na jej poziomie izolacji zewnętrznej przedłużającej termoizolację ścian budynku. Dzięki temu nie tylko ochronimy ściany przed zaleganiem na nich wilgoci, ale i zabezpieczymy pomieszczenia znajdujące się tuż nad piwnicą przed gwałtowną utratą ciepła. Zazwyczaj w takim przypadku zaleca się stosowanie termoizolacji pionowej w postaci dobrej jakości płyt styropianowych o grubości co najmniej 10 cm. Niestety nierzadko zdarza się, że wykonawca stosuje styropian o małej nasiąkliwości, tłumacząc to kwestiami ekonomicznymi, lub nie dostosowuje się do wytycznych projektowych zalecających ciągłość izolacji zewnętrznej na całej długości ściany budynku.

Przerwanie izolacji termicznej na poziomie piwnicy i jej niedostateczne zabezpieczenie będzie skutkowało nie tylko zamakaniem podziemnych elementów konstrukcji budynku, ale i powstawaniem liniowych mostków termicznych.

Kolejnym błędem popełnianym nawet przez doświadczone ekipy budowlane jest niedostateczne odkopywanie ścian budynku i instalowanie zbyt płytko izolacji cieplnej, która nie sięga poziomu ław fundamentowych. W takim przypadku hydroizolacja nie tylko nie zatrzymuje dostatecznie wilgoci pochodzącej z gruntu, ale i nie eliminuje całkowicie przepuszczalności cieplnej murów, doprowadzając do zawilgotnienia ściany piwnicy i utraty ciepła poniżej linii parteru. Jeżeli zatem zauważymy, że pomimo wykonania izolacji termicznej piwnicy pomieszczenie powoduje straty energetyczne, możemy poprosić o poradę rzeczoznawcę budowlanego, który dokona oględzin budynku i wykaże, z jakiego rodzaju błędami wykonawczymi mamy do czynienia.

Źle poprowadzona izolacja pozioma stropu piwnicy

Skuteczne ocieplenie domu zależy nie tylko od zastosowania dobrej jakości materiałów termoizolacyjnych, ale także od rozsądnego projektu dostosowanego do warunków technicznych budynku.  W wielu przypadkach zainstalowanie izolacji zewnętrznej piwnicy albo nie jest możliwe, albo nie zabezpiecza wystarczająco zbyt dużego pomieszczenia przed utratą ciepła. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest zaizolowanie poziome stropu nad piwnicą, które skutecznie niweluje różnice temperatury pomiędzy poziomami.

Jednym ze sposobów na oddzielenie chłodniejszej piwnicy od cieplejszego parteru i poziomów powyżej niego jest zastosowanie bloczków termoizolacyjnych układanych tuż pod stropem. Nierzadko jednak projekt wyklucza ich użycie. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest wykonanie izolacji cieplnej jednocześnie na poziomie posadzki parteru i pod stropem w piwnicy. Niestety jednym z błędów popełnianych przez wykonawcę jest niedostateczne zabezpieczenie izolacyjne wszystkich elementów podparcia i obudowy piwnicy, a więc np. włazów czy instalacji. Zazwyczaj w tego typu złączeniach konstrukcyjnych, które nie zostaną wystarczająco zabezpieczone płytami styropianowymi i izolacją, dochodzi do przecieków albo mostków termicznych, które utrudniają utrzymanie oszczędności energetycznych budynku. Nierzadko w takich przypadkach konieczne jest ponowne zamontowanie warstwy izolacyjnej piwnicy. Jeśli mamy wątpliwości co do skuteczności przeprowadzonych prac monterskich, możemy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany powinien nie tylko wskazać błędy wykonawcze, ale i  zaproponować możliwe działania naprawcze na rzecz inwestora.