Błędy w wykonaniu ocieplenia domu – zadanie dla rzeczoznawcy budowlanego

Estetyka wykonania budynku mieszkalnego dla wielu inwestorów stała się priorytetem warunkującym opłacalność inwestycji oraz jej wartość rynkową. Rentowność budynku oraz gwarancja komfortu podczas jego użytkowania leży jednak przede wszystkim po stronie jakości wykonania poszczególnych elementów składowych konstrukcji odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie domu. Jednym z nich jest jakość ocieplenia domu wpływająca w sposób bezpośredni na komfort cieplny mieszkańców o każdej porze roku. Co jednak, kiedy ściany nie zabezpieczają przed zimnem, a standard energetyczny budynku plasuje się na niskim poziomie? Jak w tym przypadku może pomóc rzeczoznawca budowlany i jakie błędy może stwierdzić?

Błędy w wykonaniu ocieplenia domu – zadanie dla rzeczoznawcy budowlanego

Niski standard energetyczny domu, czyli błędy w fazie projektu

Rosnące koszty ogrzewania pomieszczeń oraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii powinny wymuszać na inwestorach przemyślane kroki zmierzające do projektowania energooszczędnych domów. Niestety nadal zdarzają się przypadki, kiedy standard energetyczny budynku zostaje zaniżony już na etapie jego projektowania, co później – w fazie wykonawstwa i użytkowania – skutkuje niedociągnięciami w zakresie oszczędzania energii i wzrostem kosztów ogrzewania budynku. Błędy popełnione podczas sporządzania projektu budynku mogą znacząco wpływać na zużycie energii, co w konsekwencji będzie skutkowało nikłą ochroną przed stratami ciepła z budynku. Zadaniem rzeczoznawcy budowlanego będzie określenie, na jakim etapie projektu mogły pojawić się niedociągnięcia konstrukcyjne i czy można je zniwelować poprawkami. Ekspertyza budowlana może wykazać m.in. nieprawidłowy dobór materiału termoizolacyjnego w zakresie jego jakości lub gramatury albo niedostosowanie rodzaju mocowania warstwy izolacyjnej do warunków technicznych budynku. Podstawową wadą  projektanta będzie tu zatem brak rzetelności w przygotowaniu projektu. W takim wypadku rzeczoznawca może zalecić poprawę stanu faktycznego budynku poprzedzoną prawidłową oceną współczynnika przenikania ciepła oraz wykonanie jednosystemowej elewacji i termoizolacji.

Usterki techniczne, czyli błędy wykonawcze

W trakcie użytkowania domu może okazać się, że jakość i trwałość systemów ociepleń pozostawia wiele do życzenia, a sam sposób ocieplenia budynku od zewnątrz jest podatny na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele i mogą wynikać z różnych niedociągnięć, ale skutki błędów będą widoczne gołym okiem. W takim przypadku właściciel budynku może poprosić rzeczoznawcę budowlanego o określenie skali błędu oraz wskazanie możliwych rozwiązań naprawczych. Podstawowym błędem w systemach dociepleń budynków jest nieodpowiednie przygotowanie podłoża, co znacząco wpływa na trwałość systemu, a w konsekwencji skutkuje odspojeniem się ocieplenia od ściany albo pęknięciami tynku. W takim wypadku ekspertyza może wykazać uchybienia w ocenie stanu powierzchni budynku, jej nieprawidłowe przygotowanie do prac oraz rażące braki w zakresie przyczepności zapraw klejących czy przygotowania masy tynkarskiej. Błędem wynikającym z nieprawidłowości technicznych jest także nieumiejętne lub nazbyt oszczędne nakładanie zaprawy mocującej płyty, co może doprowadzić do pojawiania się nieestetycznych wypukłości lub mostków termicznych. Rzeczoznawca może wówczas zalecić całkowitą wymianę warstwy ocieplającej budynek, zastosowanie dobrej jakości materiałów usprawniających „oddychanie” budynku oraz profesjonalne zabezpieczenie budynku przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi wpływającymi na jakość ocieplenia.

Odpowiednie wykorzystanie, czyli błędy w trakcie użytkowania budynku

Błędy projektanta oraz wykonawcy nie są jedynymi, które wpływają na jakość ocieplenia budynku mieszkalnego. Standard energetyczny budynku zależy także od tego, w jaki sposób będzie on użytkowany i czy drobne usterki techniczne będą usuwane na czas. Dotyczy to zwłaszcza wszelkiego rodzaju rys, pęknięć i odprysków, które mogą być oznaką nieodpowiedniego zabezpieczenia ocieplenia budynku, ale usuwane na bieżąco, nie muszą znacząco wpływać na jakość warstwy termicznej. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże jednak, że właściciel budynku mieszkalnego nie dba o trwałość elewacji poprzez chociażby niwelowanie drobnych usterek czy odświeżanie koloru, wówczas rzeczoznawca może stwierdzić niezdatność elewacji do dalszego użytkowania.