Budowa domu i rzeczoznawca budowlany – jak się zabezpieczyć przed błędami wykonawcy

Budowa domu to wyzwanie, z którym mierzy się wielu inwestorów. Każdy profesjonalny rzeczoznawca budowlany ma na co dzień do czynienia z rażącymi błędami pojawiającymi się na różnych etapach nowych inwestycji. Bez względu na to, czy jest to niewielki dom jednorodzinny, szeregowiec czy blok mieszkalny, dobór odpowiedniej ekipy to dopiero połowa sukcesu. W grę wchodzi nie tylko sprawność budowlańców i ich umiejętności, ale przede wszystkim rzetelność wykonawcy w wykonywaniu prac. Błędy budowlane zdarzają się właściwie na każdej budowie. Ich nagromadzenie może być nie lada problemem. Zwłaszcza w przypadku usterek, które nie są typowymi potknięciami, ale wynikają z niekompetencji podwykonawcy. Tutaj pisaliśmy o tym więcej.

W jaki sposób egzekwować nasze prawo do naprawy szkód na budowie? Rzeczoznawca budowlany radzi, jak uniknąć niechcianych problemów z nierzetelną ekipą budowlaną.

Budowa domu i rażące błędy wykonawcy? Pamiętaj o umowie i rękojmi

Błędy w budownictwie zdarzają się często i dopóki są łatwe do wyeliminowania, dopóty problem da się rozwiązać polubownie. Sytuacja komplikuje się w momencie, jeżeli wykonawca popełnia rażące błędy i uchybienia powodujące wstrzymanie prac i straty finansowe. Co gorsza, niekompetencja wykonawcy może także w efekcie stanowić zagrożenia zdrowia i życia. I to zarówno podczas prac budowlanych, jak i później – w trakcie użytkowania domu. Żeby uniknąć problemów związanych z nieprzewidzianymi kosztami i móc egzekwować konieczne naprawy od ekipy pracującej na budowie, musimy pamiętać o podstawowych czynnościach. Przed rozpoczęciem prac należy podpisać umowę zabezpieczającą nas przed skutkami błędów budowlanych. Ważnym dokumentem gwarantującym nam bezpieczeństwo w tym zakresie jest rękojmia. Rękojmia podpisana z wykonawcą uprawnia nas do tego, że w przypadkach wykrycia usterek (np. wad fizycznych budynku już po jego odbiorze) czy błędów wykonawczych zauważonych podczas budowy, mamy prawo żądać od wykonawcy:

  • usunięcia uszkodzeń na jego koszt,
  • obniżenia kwoty jego wynagrodzenia,
  • lub odstąpienia od umowy.

Rękojmia na roboty budowlane obowiązuje:

  • 2 lata od podpisania umowy w przypadku wykrycia wad fizycznych budynku lub jego części,
  • 5 lat od podpisania umowy w przypadku wykrycia wad nieruchomości.

Zabezpieczenie pieniężne – umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą

Warunki zabezpieczenia pieniężnego inwestora ustala się w umowie zawieranej pomiędzy nim a wykonawcą prac budowlanych. Zabezpieczenie tego typu to nic innego jak określona kwota, którą wykonawca przekazuje zleceniodawcy w chwili zawarcia umowy. Taką wartość kwotową ustala się na wypadek odstąpienia od warunków umowy lub uchybienia któremukolwiek z zapisów zawartych w dokumencie. Jeżeli pomimo umowy o pracach budowlanych wykonawca popełni błędy, nie dotrzyma terminów lub nie będzie pracował według ustalonych kryteriów, inwestor będzie mógł pokryć koszty uchybień z puli środków zabezpieczonych na podstawie umowy z wykonawcą.

Zabezpieczenie pieniężne ze środków zleceniobiorcy może być przeznaczone np. na pokrycie zobowiązań wynikających z popełnionych wcześniej błędów na budowie. Jest to też gwarancja wypłacalności w przypadku, jeżeli będziemy musieli zrezygnować ze współpracy z wykonawcą, który nie wywiązał się z zapisów umowy na prace budowlane. Wtedy mamy zabezpieczenie na wypadek zlecenia dokończenia budowy i naprawienia błędów przez inną ekipę budowlaną. Pieniądze pozyskane w wyniku umowy o zabezpieczeniu pieniężnym mogą też być wypłacone przez inwestora na poczet kary umownej egzekwowanej. Przykładem może być na przykład przekroczenie przez wykonawcę terminu prac.

Zatrzymanie części wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych

Innym rodzajem zabezpieczenia finansowego inwestora, na wypadek niewywiązania się wykonawcy z powierzonych mu robót budowlanych, jest wstrzymanie części wynagrodzenia. Warunki zamrożenia określonej kwoty z przysługującej wykonawcy wypłaty musi określać umowa między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Zatrzymanie części wynagrodzenia może dotyczyć np. kilku procent płacy. Po prawidłowo wykonanym zadaniu wykonawca otrzyma końcowe rozliczenie przysługujących mu finansów oraz wyrównanie wypłaty o kwotę, która została zatrzymana przez inwestora.

Podobnie jak w przypadku zabezpieczenia pieniężnego, tak w przypadku zatrzymania części wynagrodzenia zleceniodawca prac budowlanych może korzystać z puli tych pieniędzy. Kwoty mogą być kolejno przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nierzetelnością wykonawczą, np. w przypadku konieczności naprawienia błędów na budowie.

Dobrze zabezpieczona budowa domu i doświadczony rzeczoznawca budowlany

W każdym przypadku przed podpisaniem takiej umowy o zabezpieczenie pieniężne możemy wcześniej skonsultować się ze sprawdzonym rzeczoznawcą budowlanym. Takim jak MPExpertbud!. Podpowiemy najlepsze rozwiązanie!