Zastanawiasz się, co zrobić, żeby budowa domu przebiegła bez niespodzianek? Zamiast samodzielnie kontrolować realizację inwestycji, możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty. Budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym pozwala uniknąć opóźnień i ukrytych kosztów. Specjalista zaplanuje etapy realizacji inwestycji, ponieważ dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem. 

Rzeczoznawca budowlany – czy warto z nim współpracować

Rzeczoznawca budowlany przede wszystkim przygotowuje ekspertyzy i opinie, w których określa stan techniczny nieruchomości. W tym celu specjalista dokonuje wnikliwych oględzin i pomiarów. Ekspert nie tylko wykryje wszelkie usterki, lecz także ustali ich przyczyny i zaproponuje sposoby ich usunięcia. Należy zaznaczyć, że może on również pełnić rolę inspektora nadzoru budowlanego. Budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym zdejmuje z Ciebie obowiązek kontrolowania prac, weryfikacji dokumentacji technicznej i negocjacji z wykonawcą. 

Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, należy spełnić szereg wymagań. Nie wystarczy uzyskać tytułu magistra inżyniera, ale również:

  • dysponować uprawnieniami budowlanymi,
  • wykazać znaczący dorobek praktyczny w zakresie rzeczoznawstwa,
  • posiadać przynajmniej 10-letnie doświadczenie w konkretnej specjalizacji budowlanej,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • zostać wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zanim wybierzesz rzeczoznawcę budowlanego, ustal, czy ma on wykupione ubezpieczenie OC. Jeśli nie, lepiej poszukaj innego specjalisty. Pamiętaj, że rzeczoznawca budowlany to zawód zaufania publicznego, decyduje on o tym, czy budynek nadaje się do bezpiecznego użytku. Możesz więc od niego wymagać profesjonalizmu, obiektywizmu i rzetelności. 

Doradztwo budowlane – na czym polega

Budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym przebiega szybciej, ponieważ czuwa on nad prawidłowym przebiegiem prac. Specjalista podejmuje decyzje związane z zagadnieniami technicznymi i ekonomicznymi, ujęte w dokumentacji projektowo-kosztowej. Ekspert określi wymiary i położenie zbrojenia betonu, co wpłynie na wytrzymałość budynku.

Jak wygląda budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym? Specjalista sprawdza poprawność wykonywanych prac i jakość materiałów budowlanych. W ten sposób można uniknąć zastosowania wadliwych wyrobów. Decydując się na współpracę z rzeczoznawcą, inwestor nie musi regularnie przeprowadzać kontroli na placu budowy. Dodatkowo ekspert sporządza zalecenia dotyczące przygotowania projektu i prowadzenia robót budowlanych. Rzeczoznawca oceni projekt architektoniczno-budowlany, a w razie potrzeby zaproponuje zmiany. Zadba o to, żeby wnętrza były wygodne i funkcjonalne.

Budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym – oszczędź czas i nerwy

Dlaczego budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym jest opłacalna? Specjalista reprezentuje interesy inwestora, nadzoruje realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem, przy czym zwraca uwagę, żeby wykonywane budowlane nie naruszały przepisów. W ten sposób zyskujesz pewność, że inwestycja zostanie zakończona, zanim wygaśnie decyzja o pozwoleniu na budowę. 

Ekspert przypomina, że jest ona wydawana na 3 lata. Jeśli w tym czasie nie przystąpisz do realizacji projektu lub wstrzymasz roboty na dłużej niż 36 miesięcy, musimy ponownie złożyć wniosek. Rzeczoznawca pomoże nam w skompletowaniu dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo fachowiec przygotuje harmonogram robót i doradzi, jakie materiały wybrać. Może nam również wesprzeć w wyborze ekipy wykonawczej.

Bezproblemowa budowa domu z rzeczoznawcą budowlanym

Czy warto rozważyć współpracę z rzeczoznawcą budowlanym? Oczywiście, że tak. Zanim nieruchomość zostanie oddana do użytku, profesjonalista sprawdzi ją pod względem usterek i awarii, a jeśli wykryje jakieś nieprawidłowości, ustali ich przyczynę. Ekspert uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, dzięki czemu stwierdzi, czy budynek nie stwarza zagrożenia. 

Niemal na każdej budowie występują jakieś nieprawidłowości, a kumulacja błędów może doprowadzić do katastrofy. Aby wykazać niekompetencję wykonawcy, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego. Pamiętaj, żeby skonsultować z nim też umowę o roboty budowlane. Dzięki temu możesz domagać się odszkodowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.