Co może rzeczoznawca budowlany – mostek termiczny

Jedną z przyczyn powstawania mostków termicznychbłędy powstające na etapie projektowania domu lub błędy ekip budowlanych odpowiedzialnych za wykonanie projektu budowlanego. Mostek termiczny może prowadzić do niekontrolowanej utraty ciepła, gromadzenia skroplonej pary wodnej, zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów oraz pleśni, a nawet mechanicznych uszkodzeń konstrukcji domu. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z mostkiem termicznym, i w jaki sposób zabezpieczyć się przed ponowną utratą ciepła w naszym domu?

Co może rzeczoznawca budowlany - mostek termiczny

Czym jest mostek termiczny?

Mostkami termicznymi nazywamy wszystkie miejsca w przegrodach budowlanych, które charakteryzują się znacznie wyższym niż sąsiadujące z nimi elementy konstrukcji budynku współczynnikiem przewodzenia ciepła. Oznacza to, że przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku w miejscach tych dochodzi do miejscowego wychładzania przegrody, co skutkuje wzmożoną i niekontrolowaną utratą ciepła. Im większy jest mostek termiczny, tym bardziej wzmaga się zjawisko punktowego wychładzania budynku.

Mostki termiczne skutkują mocnym obniżeniem temperatury ściany często przekraczającym punkt rosy skraplania się pary wodnej, co w większości przypadków doprowadza do zawilgocenia oraz zagrzybienia ściany.

Gdzie najczęściej powstaje mostek termiczny i jak go rozpoznać

Jednym z powodów powstawania mostków termicznych jest źle zaprojektowany obiekt budowlany oraz błędy wykonawcze ekip budowlanych. W takich przypadkach przyczyną może być chociażby nieprawidłowe rozmieszczenie okien lub błędne określenie ich wielkości w stosunku do parametrów całego budynku. Najczęściej narażone na występowanie mostków termicznych są jednak węzły konstrukcyjne, w których łączą się elementy zewnętrznych przegród budynku. Należą do nich m.in.:
miejsca osadzenia okien;
– połączenia dachu ze ścianami zewnętrznymi;
połączenia balkonu ze stropem;
ściany piwnic;
– wieńce i nadproża.

Miejsce występowania mostków termicznych najłatwiej określić na podstawie obserwacji stanu ścian wewnątrz budynku – w miejscach powstawania mostków najczęściej pojawia się grzyb, ale najpewniejszą metodą jest wykonanie zdjęć termowizyjnych obiektu. Rzeczoznawca budowlany, w momencie pojawienia się podejrzenia o nadmiernej utracie ciepła przez budynek, może zlecić badanie termowizyjne, na podstawie którego określi stan cieplny obiektu i wyda ekspertyzę budowlaną obligującą zarządcę do poprawienia stanu faktycznego budynku.

Jakie zagrożenia niosą za sobą mostki termiczne?

Jedną z konsekwencji powstawania mostków termicznych jest niekontrolowana utrata ciepła, która skutkuje dużymi stratami energetycznymi oraz rosnącymi kosztami ogrzewania budynku. Utrata ciepła oraz duże różnice temperatur w przegrodach budowlanych sprzyjają wilgotnieniu ścian wskutek skraplania się pary wodnej oraz doprowadzają do rozwoju grzybów lub pleśni na ich powierzchni, co może wpływać negatywnie na nasze zdrowie i doprowadzać do powstawania alergii, chorób układu nerwowego i chorób reumatycznych, a nawet nowotworów. W skrajnych przypadkach, kiedy nieizolowane miejsca występują np. na styku połączenia balkonu ze stropem, mostki termiczne generujące wahania temperatury w różnych miejscach budynku mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń elementów konstrukcji obiektu wiążących się z wyraźnymi zarysowaniami, pęknięciami, a nawet osuwiskami elementów betonowych.

Jak zapobiegać mostkom termicznym? Działania naprawcze a rzeczoznawca budowlany

W momencie zaistnienia podejrzenia o pojawieniu się mostka termicznego w naszym domu powinniśmy wystąpić u rzeczoznawcy budowlanego o ekspertyzę budowlaną, która w sposób obiektywny i rzeczowy określi uszczerbki cieplne w obiekcie i zarządzi odpowiednie działania naprawcze. Rzeczoznawca budowlany, po ujawnieniu miejsc odpowiedzialnych za utratę ciepła budynku, powinien określić zakres działań remontowych. W przypadku uszczerbków w izolacji w zagrożonych miejscach budynku działania te powinny zmierzać do zachowania ciągłości izolacji wszystkich elementów konstrukcyjnych. Rzeczoznawca budowlany może nakazać zaizolowanie ścian piwnicy od wewnętrznej i zewnętrznej strony tak, aby stanowiła ona jedność z izolacją ścian zewnętrznych i stropu, a także poprawienie izolacji dachu i stropu. W przypadku wykrytych pęknięć elewacji należy je zlikwidować i prawidłowo zabezpieczyć przed potencjalnymi uszczerbkami.