Co może rzeczoznawca budowlany – wadliwie wykonane pokrycie dachu

Rzeczoznawca budowlany zajmuje się sporządzaniem ekspertyz i przeglądów budynków na zlecenie właściciela, użytkownika lub potencjalnego kupca obiektu. Do kompetencji rzeczoznawcy budowlanego należy wykonywanie przeglądów nie tylko budynków mieszkalnych, ale również usługowych, przemysłowych czy publicznych. Od prawidłowo wykonanej ekspertyzy zależy bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, dlatego ważne jest zatrudnienie najlepszych fachowców. Jednak jakie uprawnienia i możliwości posiada rzeczoznawca budowlany, jeśli stwierdzi wady w wykonaniu pokrycia dachu? W artykule odpowiadamy na to pytanie.

Co może rzeczoznawca budowlany –  wadliwie wykonane pokrycie dachu

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Zawód rzeczoznawcy budowlanego należy do grupy zawodów zaufania publicznego. To rzeczoznawcy budowlanemu powierzamy nasze codzienne bezpieczeństwo, dlatego też zawód ten należy do niezwykle odpowiedzialnych. Rzeczoznawcy budowlani zobowiązani są wykonywać swój zawód z największą troską o tak zwany interes publiczny, z tego też powodu są zaliczani do grupy zawodów zaufania publicznego.
Jednak kim właściwie jest rzeczoznawca budowlany? Jest to ekspert z zakresu budownictwa, wyspecjalizowany w jego konkretnej dziedzinie, posiadający uprawnienia budowlane i od co najmniej 10 lat pracujący w zawodzie, który otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany zajmuje się sporządzaniem ekspertyz budowlanych oraz przeglądów i inwentaryzacji budynków na zlecenie klienta. Rzeczoznawca budowlany z uprawnieniami biegłego sądowego zajmuje się także sporządzaniem ekspertyz na zlecenie sądu.

Wadliwie wykonane pokrycie dachu a ekspertyza budowlana

Pokrycie dachu jest niezwykle istotnym elementem każdego budynku. Jego wadliwe wykonanie może być tragiczne w skutkach. Powody takiego wadliwego wykonania pokrycia dachu mogą być bardzo różne, poczynając od niewiedzy ekipy budowlanej, przez arogancję i niedbalstwo, a na użyciu niewłaściwych materiałów kończąc. Niezależnie jednak od powodów powstania wad budowlanych czy konstrukcyjnych, powinny one zostać zauważone przez eksperta budowlanego podczas oględzin. Przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej jest obowiązkowe przed oddaniem nowo powstającego budynku do użytku. Zarówno właściciele nowo powstających domów, jak i ich wykonawcy powinni pamiętać, że wady w wykonaniu pokrycia dachu objęte są jednorocznym okresem rękojmi. Oznacza to w praktyce, że jeśli w ciągu roku od zakończenia budowy zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady, wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Wad w sposobie wykonania pokrycia dachu może być wiele. Z najważniejszych należy wymienić wadliwe ołacenie, złe wykonanie deskowania, nie właściwą wentylację dachu, niedostateczne mocowanie pokrycia, niewłaściwe mocowanie dachówki, niestarannie wykonane obróbki blacharskie, zmiany konstrukcji więźby bez zgody projektanta, brak usztywnienia więźby, niewłaściwe rozmieszczenie kotew mocujących murłaty do wieńca oraz oparcie na kominie elementów konstrukcji dachowej.

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany podczas oględzin budynku wykonuje odpowiednie pomiary i obliczenia. Na ich podstawie wydaje opinie o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu budynku do użytku. Oprócz tego rzeczoznawca formułuje wskazania i zalecenia co do wykonania ewentualnych poprawek. Warto zauważyć, że niektóre wady konstrukcyjne czy budowlane mogą stanowić podstawę do wystawienia przez rzeczoznawcę budowlanego negatywnej opinii. Skutkuje to tym, że budynek nie zostaje dopuszczony do użytku i przebywanie w nim ludzi jest zabronione. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy stwierdzone wady zagrażają zdrowiu bądź życiu osób przebywających w budynku. Podstawą do wydania zakazu wchodzenia na teren budynku lub budowy może być wadliwie wykonane pokrycie dachu. Zakaz taki zostaje cofnięty po ponownym wykonaniu ekspertyzy budowlanej –  jeśli ta wykaże, że wszystkie nieprawidłowości zostały naprawione a budynek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku.