Cyfrowa książka obiektu budowlanego – czym jest i jak ją założyć? Rzeczoznawca budowlany radzi.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego już działa! Jest to kolejny krok w stronę cyfryzacji w budownictwie. Ma ona na celu usprawnić pracę osób związanych z procesem budowlanym oraz skrócić czas potrzebny do zatwierdzania formalności związanych z budową. Czym jest CKOB i jak ją założyć? Czy cyfrowa książka obiektu budowlanego jest potrzebna każdemu?

 

Czym jest cyfrowa książka obiektu budowlanego (CKOB)?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego to nic innego, jak elektroniczna wersja papierowej książki obiektu budowlanego. CKOB to oficjalna aplikacja rządowa utworzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Została ona uruchomiona 1 stycznia 2023 r. i, podobnie jak elektroniczny dziennik budowy, przez jakiś czas będzie funkcjonowała równolegle do papierowej książki obiektu budowlanego. Docelowo cyfrowa książka obiektu budowlanego ma jednak wyprzeć tradycyjną wersję książki.

CKOB wypełniają właściciele i zarządcy nieruchomości. Powinny się w niej znaleźć informacje o utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego. Dzięki elektronicznej wersji KOB zarządcy będą mogli uzupełniać dane o budynku na bieżąco.

Właściciele nieruchomości mogą prowadzić papierową książkę obiektu budowlanego do 2027 r. Po tej dacie obligatoryjna będzie tylko cyfrowa książka obiektu budowlaneg

CKOB – zalety cyfryzacji

Podstawową zaletą cyfrowej wersji książki obiektu budowlanego jest przede wszystkim wygoda w użytkowaniu aplikacji. Podobnie jak w przypadku elektronicznego dziennika budowy, do zainstalowania CKOB wystarczy nam telefon z dostępem do Internetu. Po zalogowaniu właściciel budynku może w łatwy i szybki sposób wprowadzić do książki najważniejsze informacje na temat domu.

Dodatkowo CKOB ma tę przewagę nad papierową książką obiektu budowlanego, że pozwala na bieżąco monitorować stan budynku przez odpowiednie służby. Dzięki temu z pewnością uda się uniknąć wielu zagrożeń spowodowanych np. niewłaściwym użytkowaniem nieruchomości.

Kto zakłada cyfrową książkę obiektu budowlanego?

CKOB zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w terminie 30 dni od dnia:

 • dostarczenia decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie budynku,
 • doręczenia decyzji organu nadzoru budowlanego,
 • w procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy od dnia upłynięcia terminu sprzeciwu organu nadzoru budowlanego albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli w wyniku tej zmiany dany obiekt musi teraz posiadać książkę.

Jakie informacje znajdują się w CKOB?

Po założeniu konta w aplikacji CKOB właściciel lub zarządca budynku może wprowadzić dane na temat obiektu budowlanego. Są to:

 • informacje o budynku (rodzaj i funkcja),
 • plan sytuacyjny,
 • informacje o właścicielu lub zarządcy budynku,
 • dane osoby fizycznej, która ma upoważnienie do prowadzenia książki.

Dodatkowo w CBOB właściciel musi umieścić informacje o:

 • przeprowadzonych kontrolach,
 • ekspertyzach i opiniach technicznych rzeczoznawcy budowlanego,
 • przeglądach technicznych, konserwacji lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych,
 • robotach budowlanych dotyczących budynku po oddaniu go do użytku,
 • katastrofach budowlanych,
 • decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej.

Jak założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego?

CKOB możemy założyć przez stronę c-kob.gunb.gov.pl lub za pomocą aplikacji (do ściągnięcia ze sklepu Google Play lub Apple Store).

Po utworzeniu konta użytkownika właściciel nieruchomości musi zalogować się do systemu przez usługę tzw. węzła krajowego (login.gov.pl). Węzeł służy do weryfikacji tożsamości właściciela obiektu budowlanego. Po zalogowaniu się do konta właściciel budynku musi założyć książkę z poziomu „Rejestr KOB”, klikając w pole „ZAŁÓŻ KOB”.

Aplikacja jest bezpłatna.

Do założenia konta CKOB potrzebne nam będą dane o:

 • właścicielu lub zarządcy budynku (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail),
 • osobie fizycznej działającej w imieniu zarządcy lub właściciela obiektu budowlanego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy),
 • obiekcie budowlanym (adres, lokalizacja na mapie w systemie CKOB),
 • dokumencie, z którego wynika, że właściciel lub zarządca jest nim z tytułu prawnego.

Dla jakich budynków potrzebna jest cyfrowa książka obiektu budowlanego?

Cyfrową książkę obiektu budowlanego zakładamy dla:

 • budynku,
 • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego nie jest wymagana dla:

 • domów jednorodzinnych,
 • garaży i wiat,
 • budynków gospodarczych,
 • dróg i mostów,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów na zgłoszenie, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (oprócz sieci gazowych).

Sieć gazowa musi mieć założoną CKOB.

 

Więcej o CKOB możemy przeczytać na stronie c-kob.gunb.gov.pl