W procesie budowlanym bierze udział mnóstwo osób, a każda z nich odpowiada za konkretne czynności, które mają usprawniać pracę na budowie. Jedną z najważniejszych osób na placu budowy jest kierownik budowy, który nie tylko zarządza pracami ekipy budowlanej, ale i dba o to, żeby proces budowlany przebiegał sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powołanie kierownika budowy jest obligatoryjne – bez niego nie mamy prawa rozpocząć robót budowlanych, bez względu na to, czy budynek powstaje od podstaw, czy jest przebudowywany. Czym zajmuje się kierownik budowy i jakie są jego kompetencje?

Kierownik budowy – obowiązki

W 2020 r. weszły w życie przepisy określające czynności związane z procesem budowlanym. Wówczas zmianom uległy chociażby zapisy regulujące obowiązki osób odpowiedzialnych za prace wykonawcze i nadzorcze na budowie. Regulacji poddano też obowiązki kierownika budowy. Według Prawa budowlanego kierownik budowy musi nadzorować procesem budowlanym i pilnować, żeby prace były prowadzone według projektu i zgodnie z zasadami BHP. Poza tym kierownik budowy odpowiada za osoby przebywające na placu budowy i pilnuje, żeby nie przebywały na nim osoby niepożądane, których obecność nie jest uzasadniona wykonywanymi pracami i czynnościami związanymi z nadzorem budowy. W jego kompetencji leży także dopilnowanie, żeby dostarczane materiały były zgodne z zamówieniem i wskazówkami projektanta.

Kierownik budowy, oprócz funkcji nadzorczych, prowadzi także dokumentację budowy. Chodzi tu zwłaszcza o dziennik budowy, w którym odnotowywane są wszystkie działania związane z procesem budowlanym, w tym wszelkiego rodzaju zmiany, przestoje i wstrzymanie robót. O wpisach do dziennika budowy kierownik budowy musi informować każdorazowo inwestora lub zarządcę. Dokument prowadzony przez kierownika budowy będzie też dowodem, który rzeczoznawca budowlany wykorzysta podczas przygotowywania ekspertyzy budowlanej, np. w przypadku wystąpienia błędów budowlanych.

Kiedy potrzebny jest kierownik budowy?

Prawo budowlane mówi, że kierownik budowy musi nadzorować wszystkimi pracami budowlanymi, na wykonywanie których potrzebne jest pozwolenie. Wówczas inwestor jest zobowiązany do zatrudnienia osoby, która będzie pełniła funkcję nadzorczą i kontrolną na budowie. Na początku 2022 roku zmianom uległy jednak przepisy mówiące o tym, jakie inwestycje nie muszą być kontrolowane przez kierownika budowy. Według przepisów kierownik budowy nie musi nadzorować budowy obiektów mieszkalnych i rekreacyjnych, których powierzchnia nie przekracza 70 m2. Warto jednak pamiętać, że obecność kierownika budowy to nie tylko przepisy, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Ekspert w dziedzinie budownictwa z wieloletnim doświadczeniem nie tylko wspomoże nas swoją wiedzą, ale będzie stale obecny na placu budowy i będzie mógł reagować na wszelkiego rodzaju awarie i usterki.

Gdzie szukać dobrego kierownika budowy?

Obowiązek zatrudnienia kierownika budowy leży po stronie inwestora. To, z kim będziemy współpracować, będzie wpływało nie tylko na relacje pomiędzy poszczególnymi ekipami budowlanymi, ale i przepływ informacji pomiędzy nami a wykonawcą i projektantem. Wybierając kierownika budowy, warto zatem wcześniej upewnić się, że jego kompetencje są godne uwagi, a doświadczenie zapewni nam wszechstronną pomoc doradczą, kontrolną i merytoryczną.

Gdzie szukać kierownika budowy? Jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z osobą na takim stanowisku, warto rozejrzeć się wśród znajomych, którzy przechodzili już przez proces budowlany. Jeżeli ktoś z naszych bliskich budował dom i może polecić nam sprawdzonego specjalistę, to sprawa wydaje się rozwiązana. Jeżeli jednak nie dysponujemy taką wiedzą, to możemy poprosić o pomoc autora projektu budowlanego naszego domu. Jeżeli jest to doświadczony projektant, to na pewno w swojej wieloletniej pracy współpracował już z zaufanymi osobami. Takie polecenie będzie dla nas bardzo cenne. W innym przypadku, jeżeli nie mamy jeszcze kierownika budowy, ale wybraliśmy ekipę budowlaną, możemy zapytać o zdanie wykonawcę, z którym będziemy współpracować. Zazwyczaj ekipy budowlane mają sprawdzonych kierowników budowy, z którymi już współpracowały. Jeżeli ich wspólna praca układała się pomyślnie, warto skorzystać z doświadczenia takiej osoby. Dobrym pomysłem jest zatrudnienie miejscowego kierownika budowy, który będzie cały czas dostępny i bez trudu dotrze na miejsce budowy. Jeżeli specjalista dodatkowo współpracuje z innymi ekspertami, np. rzeczoznawcą budowlanym, tym lepiej dla nas, ponieważ w przypadku problemów na placu budowy będziemy mogli skorzystać z rady sprawdzonych ekspertów budowlanych.