Każdy, kto choć raz miał do czynienia z budową lub przebudową domu, wie, z czym wiążą się wszelkiego rodzaju prace budowlane i jakie konsekwencje niesie za sobą nieprawidłowy dobór narzędzi albo współpraca z niedoświadczoną ekipą budowlaną. Choć nikt nie chce mieć na głowie problemów związanych z błędami na budowie, to usterki niestety zdarzają się właściwie zawsze i choć nierzadko jest to paląca kwestia, to błędy wykonawcze, które zostały w porę wykryte, z zasady da się szybko wyeliminować.

Ekspertyza budowlana uchroni nas przed konsekwencjami błędów budowlanych

Sytuacja komplikuje się, jeżeli błędy w budownictwie dają o sobie znać już podczas użytkowania domu. Wówczas usunięcie ich konsekwencji może być problematyczne i kosztowne. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości musimy jednak wyeliminować tak szybko, jak to możliwe – w najgorszym przypadku ich zignorowanie może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Żeby tego uniknąć, potrzebna nam jest ekspertyza budowlana. To właśnie w opinii technicznej rzeczoznawca budowlany oceni, jaki jest stan techniczny budynku i jakie kroki należy podjąć, żeby uniknąć poważnych uszkodzeń domu.

Profesjonalna ekspertyza budowlana obejmuje wszelkiego rodzaju działania rzeczoznawcy budowlanego, które mają pomóc specjaliście w ocenie rzeczywistego stanu technicznego budynku użytkowego. Bez znaczenia jest, czy opinia techniczna ma dotyczyć uszkodzonych fundamentów, źle zamontowanych okien czy nieszczelnego dachu – wszelkiego rodzaju błędy wykonawcze, które mogły doprowadzić do usterek, muszą zostać zbadane przez eksperta budowlanego. Rzeczoznawca musi także ocenić szkodliwość wykrytych uszkodzeń i ryzyko ich postępu po to, aby wyeliminować zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców budynku. Jeżeli podczas oględzin rzeczoznawca budowlany uzna, że nieruchomość w zastanym stanie nie nadaje się do użytku, musi odnotować to w ekspertyzie budowlanej. Wówczas może wydać zakaz zamieszkiwania budynku do czasu usunięcia zagrożenia.

Ekspertyza budowlana nie jest jednak wykonywana wyłącznie w celu wykrycia błędów budowlanych i oceny stanu technicznego budynku i jego części. Opinię tego typu rzeczoznawca budowlany może też wystosować na prośbę inwestora, który chce rozbudować swój dom, przebudować go lub zmienić przeznaczenie budynku lub jego części. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany ocenia aktualny stan nieruchomości i sprawdzi, czy podejmowane prace remontowe i budowlane nie naruszyły konstrukcji nośnej domu. Opinia eksperta budowlanego przyda się nam także podczas sprzedaży i kupna domu.

W ekspertyzie budowlanej powinien się znaleźć opis budynku i jego części, instalacji zamontowanych w domu, wszelkiego rodzaju uszkodzeń i ich przyczyn. Rzeczoznawca budowlany musi także wskazać w opinii rodzaj błędów budowlanych i ich konsekwencje oraz rekomendowane działania naprawcze, które mogą wyeliminować usterki.

Co można znaleźć w ekspertyzie budowlanej?

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana będzie zawierała wykaz błędów wykonawczych popełnionych na etapie budowy domu i wywołanych przez nie usterek. Jeżeli mamy do czynienia z poważnymi uszkodzeniami budynku, warto powołać się na sprawdzonego i doświadczonego rzeczoznawcę, który nie tylko wykona dla nas badanie budynku, ale i wesprze nas w procesie pozyskiwania odszkodowania od nierzetelnego wykonawcy.

Podczas oględzin ekspert budowlany musi naocznie sprawdzić cały budynek i jego części. Jeżeli sytuacja tego wymaga, powinien pobrać próbki do diagnostyki, a także wykonać potrzebne pomiary. Jeżeli nasz problem jest związany z pękającymi fundamentami i ścianami, rzeczoznawca powinien wykonać bezpieczne skanowanie betonu, które nie powoduje kolejnych uszkodzeń. W taki sam sposób należy postąpić z nieszczelną izolacją i wadliwymi instalacjami. Rzetelna ekspertyza budowlana wykaże takie uszkodzenia, jak odchylenia w konstrukcji budynku, uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, odspojenia, nieszczelności dachu, okien i drzwi, źle ocieplone fundamenty i brak odwodnienia. Ocena techniczna budynku użytkowego będzie też potrzebna w przypadku dużo poważniejszych usterek, np. braku ciągłości zbrojenia lub zawalenia się fundamentów.

W każdym przypadku rzeczoznawca budowlany musi opisać zauważone uszkodzenia, a w przypadku ryzyka dalszych uszkodzeń konstrukcji budynku, które mogłyby np. doprowadzić do katastrofy budowlanej, musi niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru budowlanego.