Rzeczoznawca budowlany odpowiada za ocenę stanu technicznego naszego domu. W związku z tym to on decyduje, czy budynek może być dopuszczony do użytkowania, a także wstrzymuje pozwolenia już wydane. Jako ekspert w dziedzinie budownictwa rzeczoznawca budowlany ocenia także jakość wykonanych prac na budowie i wykonuje przeglądy techniczne budynków, sporządzając ekspertyzy budowlane i opinie techniczne. Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę budowlanego i gdzie sprawdzić jego kompetencje i uprawnienia?

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to osoba prawna pełniąca funkcję eksperta w dziedzinie budownictwa. Jego zawód jest też określany mianem zawodu zaufania publicznego. Rzeczoznawca budowlany może sporządzać oficjalne ekspertyzy budowlane, opinie techniczne i opinie sądowe, a także wykonywać przeglądy okresowe nieruchomości. To właśnie ekspert w dziedzinie budownictwa dopuszcza budynek do użytku na podstawie oględzin, na tej samej podstawie może także wstrzymać pozwolenie na zamieszkiwanie domu, nakazać jego remont, a także wstrzymać prace budowlane. To on opiniuje wykonane prace budowlane i weryfikuje zgodność instalacji zamontowanych w budynku do bezpiecznego użycia. Poza tym rzeczoznawca budowlany pomoże nam wyegzekwować odszkodowanie za błędy na budowie.

Decydując się na usługi rzeczoznawcy budowlanego, musimy zatem mieć pewność, że jego kompetencje i wiedza będą niezawodne i miarodajne. Przed wyborem rzeczoznawcy budowlanego powinniśmy sprawdzić nie tylko opinie na temat specjalisty, ale i listę spraw budowlanych, które dotychczas prowadził. Bardzo ważne są także rekomendacje oraz doświadczenie rzeczoznawcy w sporządzaniu ekspertyz budowlanych.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego nie może być karana i musi ukończyć studia wyższe w wybranej specjalizacji budowlanej i zdać egzamin specjalizacyjny. Poza tym kandydat na rzeczoznawcę musi mieć rozległą wiedzę z zakresu prawa budowlanego i budownictwa, a także odbyć minimum 10 lat praktyki rzeczoznawczej pod okiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego z ważnymi uprawnieniami. Dodatkowo, żeby móc opiniować w sprawach z zakresu prawa budowlanego, przyszły rzeczoznawca budowlany musi wykazać wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego przyznaje, na wniosek kandydata, Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na okres maksymalnie 10 lat.

Dobry rzeczoznawca budowlany – co sprawdzić?

Kompetentny rzeczoznawca budowlany nie tylko zapewni nam miarodajną opinię na temat stanu technicznego naszego domu, ale i wesprze nas w przypadku konfliktu z nierzetelnym wykonawcą. Jego opinia będzie kluczowa podczas generalnego remontu domu, a także wówczas, kiedy będziemy chcieli zmienić sposób użytkowania nieruchomości lub nadbudować budynek. Z tego względu powinniśmy zastanowić się, czy wybrana przez nas osoba jest kompetentna, a także – czy możemy jej zaufać. Dobry rzeczoznawca budowlany powinien bez problemu wykazać się nie tylko swoim wykształceniem, ale i doświadczeniem – na podstawie wykazu prowadzonych przez niego prac będziemy w stanie określić, czy jego usługi są polecane i miarodajne. Poza tym pamiętajmy, że rzeczoznawca budowlany, ze względu na wykonywane obowiązki, ponosi odpowiedzialność karną, zawodową i cywilną. Warunkiem koniecznym wykonywania zawodu rzeczoznawcy budowlanego jest zatem ważne ubezpieczenie OC. Ekspert budowlany musi też należeć do samorządu zawodowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Gdzie możemy sprawdzić kompetencje rzeczoznawcy budowlanego?

Najprostszym sposobem weryfikacji kompetencji i doświadczenia rzeczoznawcy budowlanego jest poproszenie go o wykaz dotychczas prowadzonych prac. Dobrą wróżbą jest, jeżeli takowy jest dostępny na stronie internetowej eksperta. Poza tym dane rzeczoznawcy budowlanego możemy sprawdzić w bazie inżynierów budownictwa. Jest ona dostępna na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeżeli specjalista zezwolił na udostępnienie swoich danych opinii publicznej, to jego nazwisko będzie także widniało na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w wykazie osób z uprawnieniami budowlanymi. W tym samym rejestrze zweryfikujemy, czy ekspert budowlany nie karany z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.