Prawidłowo zamontowana instalacja elektryczna to nie tylko spokój podczas korzystania z urządzeń, które muszą być zasilane prądem. To przede wszystkim pewność, że podczas użytkowania naszego domu nie dojdzie do niepokojących sytuacji mogących doprowadzić do poważnych awarii, a nawet pożaru instalacji elektrycznej. Niestety błędy wykonawcze podczas montowania instalacji elektrycznej nie są rzadkością i w wielu przypadkach mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest, żeby podczas budowy domu lub jego remontu zadbać o odpowiednie wykonanie wszystkich prac elektrycznych i zatrudnienie wykwalifikowanych monterów z odpowiednim doświadczeniem. Jakich błędów unikać podczas montażu elektryki i w jakich przypadkach zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy budowlanego?

Instalacja elektryczna – źle ułożone przewody elektryczne

Jednym z najczęściej popełnianych błędów wykonawczych podczas układania elektryki jest nieumiejętne ułożenie przewodów elektrycznych. Nierzadko zdarza się, że monterzy odpowiedzialni za prowadzenie przewodów elektrycznych układają je w nieprzemyślanych miejscach w ścianie lub po skosie, utrudniając w ten sposób dalsze prace wykończeniowe domu. Często wynika to z niewiedzy i niedostosowania prac wykonawczych do zatwierdzonego projektu, nierzadko jednak podstawową przyczyną takiego zabiegu jest po prostu chęć przyspieszenia prac i zaoszczędzenia na użytym materiale. Tymczasem każde ułożenie przewodów po skosie albo zamontowanie ich zbyt blisko ram okiennych w przyszłości będzie sprzyjało problemami ze zlokalizowaniem przewodów w razie awarii.

Źle poprowadzone przewody elektryczne sprzyjają też ryzyku przypadkowego przebicia kabli, np. podczas remontu. Nie zaleca się też, żeby przewody były montowane w listwach maskujących wystających poza powierzchnię ściany, ponieważ wygląda to bardzo nieestetycznie. Prawidłowo poprowadzone przewody elektryczne powinny być zamocowane do surowej ściany, zabezpieczone uchwytami i pokryte tynkiem. Powinny też biec równolegle do krawędzi ściany. Dlatego jeżeli mamy podejrzenie, że wykonawca odpowiedzialny za prace wykończeniowe nie przeprowadził prac związanych z elektryką zgodnie z projektem, możemy poprosić o wykonanie ekspertyzy budowlanej weryfikującej roboty elektryka. Jeśli rzeczoznawca budowlany wykaże błędy, możliwe będzie ponowne wykonanie prac.

Zbyt mało przewodów elektrycznych – błędy montażu

Nierzadko już po zamontowaniu przewodów elektrycznych okazuje się, że ich ilość jest niedostosowana do naszych potrzeb, a podczas korzystania z urządzeń elektrycznych brakuje nam dodatkowych obwodów. Problem niedostatecznej ilości przewodów elektrycznych i podpinania pod jeden przewód zbyt wielu urządzeń jest niestety powszechny i najczęściej powodowany wygodą ekip montujących przewody. Niestety zbyt mała ilość przewodów w ścianach to nie tylko kwestia niewygody podczas korzystania z wielu urządzeń elektrycznych. Brak oddzielnych obwodów z własnym zabezpieczeniem i łączenie wielu przewodów w jednym obwodzie jest nie tylko niebezpieczne podczas awarii systemu elektrycznego, ale i w razie jej wystąpienia uniemożliwia korzystanie z urządzeń o dużej mocy, np. pralki, lodówki czy zmywarki. Obciążenie jednego przewodu, który musi zasilić wiele urządzeń, to także ryzyko zwarcia instalacji elektrycznej. Niestety w wielu przypadkach błędy wykonawcze w montażu elektryki można wyeliminować tylko poprzez zamontowanie nowych obejść, co nierzadko wiąże się z generalnym remontem. W takim wypadku, aby uniknąć problemów z nierzetelną ekipą wykonawczą, możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie opinii technicznej.

Niedostateczna ilość gniazd elektrycznych i punktów oświetleniowych

Powszechnym problemem pojawiającym się szczególnie w przypadku dużych budynków jest brak dostatecznej ilości gniazd elektrycznych, które byłyby w stanie zasilić wszystkie urządzenia elektryczne w naszym domu. Niestety problem ten związany jest nie tylko z kwestią komfortu domowników i ich wygody podczas użytkowania domu, ale i bezpieczeństwa podczas korzystania z wielu urządzeń elektrycznych. Często problem niedoboru gniazd wiąże się z oszczędnościami, nierzadko jednak jest to po prostu skutek nieprzemyślanego projektu. Z niedogodnościami będziemy mieli do czynienia również w przypadku braku odpowiedniej ilości punktów oświetleniowych, bez względu na rodzaj pomieszczenia i jego przeznaczenie. O tej kwestii także trzeba pomyśleć wcześniej, zanim ekipa wykonawcza zakończy prace wykończeniowe. W przypadku braku gniazd elektrycznych i odpowiedniego oświetlenia konieczny może być remont instalacji i zamontowanie dodatkowych przewodów zakończonych gniazdami elektrycznymi. To jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami.    

Elektryka w domu – brak uziemienia instalacji

Bardzo problematycznym i niebezpiecznym błędem popełnianym podczas wykonywania instalacji elektrycznej jest brak uziomu, a więc elementów odprowadzających napięcie elektryczne do gruntu. Jest to o tyle istotne, że zapewni nam bezpieczne korzystanie ze sprzętów znajdujących się w domu i wyklucza ryzyko porażenia prądem w przypadku zwarcia instalacji lub uszkodzenia jakiegoś mechanizmu. Uziemienie elektryczne powinno się wykonywać jeszcze na etapie przygotowywania fundamentów, dlatego należy o nim pamiętać podczas wykonywania projektu elektryki. Jeżeli elektryk odpowiedzialny za przygotowanie instalacji elektrycznej o tym zapomni lub pominął kwestię uziemienia wbrew zatwierdzonemu projektowi, możemy żądać wykonania uziemienia po zakończonych pracach. Jeżeli mamy problem z wyegzekwowaniem należnych prac, możemy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej, która oceni jakość wykonanych robót i wskaże potencjalne błędy wykonawcze. W takim wypadku rzeczoznawca budowlany powinien zasądzić wykonanie uziemienia otokowego, które zapewni nam bezpieczeństwo podczas korzystania z instalacji.