Problem błędów wykonawczych popełnianych podczas budowy dachu jest o tyle istotny, że wpływa nie tylko na jakość wykonywanych robót budowlanych, ale i bezpieczeństwo użytkowników domu. Źle posadowiony dach sprzyja nie tylko powstawaniu mostków termicznych i przeciekaniu poszycia dachu, ale i generuje dodatkowe koszty związane z ociepleniem budynku. Jakich błędów unikać podczas prac na dachu i w jakich przypadkach zlecić rzeczoznawcy ekspertyzę budowlaną?

Drewno złej jakości

Podstawowym błędem popełnianym podczas budowy dachu jest niewłaściwy dobór drewna. W tym przypadku jakość materiału ma duże znaczenie, dlatego oszczędności w tej kwestii nie zawsze są opłacalne. Decydując się na wybór drewna na dach, warto wcześniej upewnić się, że jest ono odpowiednio wysuszone i nie nosi znaków zgnilizny. Bardzo ważne jest też, żeby drewno na więźbę nie miało uszkodzeń mechanicznych, np. pęknięć spowodowanych zbyt długim wysuszaniem, i wypadających sęków, które mogłyby osłabić nośność belek. Wszystkie elementy drewniane montowane na dachu powinny też być bezwzględnie okorowane. Dzięki temu unikniemy próchnicy drewna na dachu.  

Podczas wyboru drewna na dach musimy też pamiętać o odpowiedniej wilgotności drewna. Drewno na więźbę nie powinno wykazywać wilgotności poniżej 18% (w przypadku konstrukcji dachowych, które będą dodatkowo impregnowane). W przypadku części drewnianych dachu zlokalizowanych na zewnątrz wilgotność może sięgać 23%. Jeżeli wybierzemy drewno o wyższym wskaźniku wilgotności, będzie ono podatne na działanie grzybów. Zlecając zakup materiału na konstrukcję dachu, nie powinniśmy też sugerować się opiniami sugerującymi, że zbyt mokre drewno wyschnie w gotowej już więźbie. Jeżeli wykonawca zdecyduje się na taki krok, wilgotne drewno w więźbie dachowej będzie wysychało nawet kilkanaście miesięcy. Tym samym będziemy narażeni na duże zawilgocenia i kurczenie się wysychającego drewna, a co za tym idzie także luzowanie elementów nośnych dachu.

W takim przypadku, jeżeli zauważymy niepokojącą wilgoć przy belkach stropowych, możemy poprosić o sprawdzenie jakości wykonanych robót i ekspertyzę budowlaną. Jeżeli rzeczoznawca budowlany uzna, że poszycie dachu zostało wykonane niezgodnie z projektem lub z użyciem złej jakości materiałów, wykonawca będzie musiał naprawić usterki.

Błędy konstrukcji dachu – nieumiejętna impregnacja drewna

Podczas przygotowania materiałów do konstrukcji dachu musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu drewnianych elementów. Niestety nierzadko zdarza się, że pośpiech w wykonywaniu prac budowlanych przez ekipy wykonawcze nie pozwala na dostateczne przygotowanie drewnianych belek i ich zaimpregnowanie. Konsekwencją jest mała odporność drewna na zawilgocenia i grzyby, a także działanie ognia. Niedostatecznym sposobem impregnacji jest też wyłącznie pokrywanie drewna impregnatem rozprowadzanym zwykłym pędzlem, nawet jeżeli jest to kilka warstw ochronnych. W takim przypadku impregnat wnika w belki zbyt płytko, narażając nas na ryzyko dodatkowych kosztów późniejszej odnowy drewnianej więźby. Wykonawca odpowiedzialny za montaż naszego dachu powinien zatem szukać drewna, które będzie impregnowane ciśnieniowo w specjalnej komorze. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że nasz dach będzie odporny na uszkodzenia i zabezpieczy nas w razie zaprószenia ognia.

Jeżeli mamy wątpliwość co do jakości wykorzystywanych materiałów do konstrukcji dachu, możemy poprosić o konsultację eksperta w dziedzinie budownictwa. W przypadku nieprawidłowości rzeczoznawca budowlany będzie mógł w porę zareagować i wstrzymać wykonywanie wadliwych prac.

Błędy projektowe i niedokładny montaż dachu

Jednym z częstych błędów wykonawczych podczas wznoszenia dachu jest niedostosowanie konstrukcji więźby do geometrii dachu i stopnia jego nachylenia. Często wynika to z błędów projektowych, co skutkuje późniejszymi usterkami na dachu. Jeżeli dodatkowo rodzaj drewna zostanie źle dobrany do specyfiki dachu, to więźba może zbyt mocno się uginać, przyczyniając się np. do pękania ścian i samego pokrycia dachowego. W takim wypadku nierzadko okazuje się, że błędy ekipy budowlanej są już nie do naprawienia, a rzeczoznawca budowlany może jedynie zasądzić wypłatę odszkodowania od nieuczciwego wykonawcy.

Nierzadko pojawiającym się problemem podczas wznoszenia dachu są błędy montażowe i niedokładne wykończenie elementów dachu. Dokładność w wykonaniu więźby jest istotna, ponieważ wpływa nie tylko na estetykę całego budynku, ale i prawidłową nośność i stabilność dachu. Jeżeli wiązary nie są prawidłowo wypionowane, a belki nierówno przycięte, podczas późniejszych prac może pojawić się problem z równym ułożeniem pokrycia dachowego. Błędy będą też widoczne gołym okiem w ogólnej estetyce całego budynku. Poważnym błędem popełnianym podczas prac na dachu jest brak usztywnienia więźby. Jeżeli wiązary nie są ze sobą połączone lub są połączone niedbale, a wykonawca zapomni o deskowaniu dachu, podczas użytkowania domu może dochodzić do przesunięć w konstrukcji więźby i pękania dachu. Jest to już poważny błąd, który może skutkować niełatwymi do wyeliminowania usterkami dachu. W przypadku błędów wykonawczych i pracy nierzetelnej ekipy wykonawczej możemy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej, która pomoże nam wskazać w sposób jednoznaczny błędy wykonawcy.