Ekspertyza budowlana to oficjalny dokument poświadczający zgodność wykonania robót budowlanych z projektem technicznym. Wykonujący ją rzeczoznawca budowlany powinien zatem ocenić nie tylko przydatność budynku do użytkowania, ale i opisać zauważone zmiany, usterki i pęknięcia i określić ich wpływ na ogólną konstrukcję nośną nieruchomości. Ekspertyzę budowlaną możemy wykonać zarówno przed oddaniem nowego budynku do użytku, jak i w przypadku starszych budowli.

Czym jest ekspertyza budowlana i kto ją sporządza?

Ekspertyzę budowlaną może wykonać ekspert w dziedzinie budownictwa, który posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów. Jeżeli chcemy mieć pewność, że opinia techniczna została przygotowana w sposób rzetelny i z zachowaniem przepisów prawa budowlanego, powinniśmy jej wykonanie zlecić sprawdzonemu rzeczoznawcy budowlanemu z wieloletnim doświadczeniem. Tylko praca eksperta da nam pewność, że ekspertyza budowlana będzie poświadczała rzeczywisty stan budynku.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana powinna być poprzedzona wnikliwymi i naocznymi badaniami, które rzeczoznawca budowlany powinien przeprowadzić na miejscu oględzin. Weryfikacja stanu technicznego budynku, bez względu na to, czy jest to świeża nieruchomość, czy budynek już dawno użytkowany, musi każdorazowo obejmować sprawdzenie stanu budynku i jego części, w tym wszystkich instalacji w nim zamontowanych, a także otoczenia domu i działki budowlanej, na której się on znajduje. Jeśli ekspertyza budowlana dotyczy nieruchomości, która uległa uszkodzeniu, rzeczoznawca budowlany powinien dodatkowo wskazać w opinii wszystkie powstałe uszkodzenia i ich przyczyny, a także określić, czy nie zagrażają one zdrowiu lub życiu mieszkańców.

Odszkodowanie za błędy budowlane? Pomoże Ci ekspertyza budowlana!

Ekspertyza budowlana może być sporządzana w różnych warunkach i na zlecenie różnych podmiotów. W przypadku klientów indywidualnych zazwyczaj dotyczy sprawdzenia przydatności budynku do użytkowania zarówno po jego zakupie, jak i podczas większych remontów lub modernizacji domu. W wielu przypadkach sporządzenie ekspertyzy budowlanej jest też konieczne ze względu na okoliczności, które towarzyszą użytkowaniu nieruchomości. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której dochodzi do uszkodzenia budynku mieszkalnego albo pojawienia się w nim usterek, które nie zawsze wynikają z codziennego użytkowania domu, a mogą być konsekwencją błędów budowlanych i błędów wykonawczych popełnionych przez ekipy budowlane.

Błędy powstające na budowie nierzadko wynikają nie tylko z niewiedzy i braku odpowiednich uprawnień ekip zajmujących się modernizacją budynku, ale także z ich nieuczciwości i nierzetelności. Niestety pomyłki wykonawcze powstające na etapie budowy domu nie zawsze są widoczne gołym okiem i mogą być odczuwalne dopiero po latach od odebrania kluczy do nowego domu. W takim przypadku nierzadko bardzo trudno uzyskać odszkodowanie od wykonawcy, który będzie starał się udowodnić, że usterki powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania nieruchomości lub jej części. Jeżeli jednak podejrzewamy, że wszelkiego rodzaju pęknięcia ścian i posadzek, osuwiska, zawilgotnienia murów i mostki termiczne powstały wskutek źle przeprowadzonych prac budowlanych, powinniśmy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany, używając specjalistycznego sprzętu i korzystając ze swojej wiedzy budowlanej, będzie w stanie ocenić, czy zauważone przez nas uszkodzenia są skutkiem nierzetelnych prac wykonawcy. Jeżeli tak będzie, będziemy mieli dowód w postaci ekspertyzy budowlanej, który będzie poświadczał na naszą korzyść i pomoże nam dochodzić naszych praw w sądzie. Ekspertyza budowlana jest zatem konieczna do uzyskania odszkodowania za popełnione błędy budowlane.

Kiedy jeszcze można zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej?

Ekspertyza budowlana powinna być sporządzona podczas oddawania nowego domu do użytku, a także w przypadku zmiany sposobu jego użytkowania domu, przebudowy i nadbudowy domu. Rzeczoznawca budowlany powinien sporządzić opinię techniczną budynku również przy okazji większych remontów, zmiany instalacji i wymiany okien lub drzwi. Ekspertyza budowlana będzie też pomocna przy zakupie lub sprzedaży domu, jego znacznej modernizacji, wydzielenia lokali użytkowych w przestrzeni domu, konieczności zlokalizowania awarii instalacji lub usterki, a także chęci sprawdzenia prowadzonych lub zakończonych prac budowlanych i remontowych.