Rzeczoznawca budowlany przygotowuje ekspertyzę budowlaną w różnym celu. Zazwyczaj opinia techniczna jest nam potrzebna podczas budowy domu, przebudowy budynku, większego remontu lub zmiany sposobu użytkowania domu. Niestety zdarza się także, że ekspertyza budowlana jest potrzebna ze względu na uszkodzenia budynku powstałe podczas jego użytkowania na skutek naturalnej eksploatacji elementów konstrukcyjnych, błędów budowlanych lub mechanicznych naruszeń konstrukcji budynku.

W takich wypadkach rzeczoznawca budowlany musi wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami w sporządzaniu oficjalnych dokumentów zawierających ocenę stanu technicznego nieruchomości, ale i fachową znajomością wszelkiego rodzaju badań, które należy przeprowadzić na miejscu zdarzenia.

Prześwietlanie betonu – bezinwazyjna metoda oceny zbrojenia

Dokonując diagnostyki budynku użytkowego i jego części, rzeczoznawca budowlany posługuje się wieloma narzędziami i metodami pozwalającymi mu w sposób optymalny zbadać stan techniczny domu i ocenić, czy wszystkie elementy konstrukcji nośnej budynku są bezpieczne i mieszczą się w dopuszczalnych parametrach. Jedną z takich metod jest skanowanie betonu, które pozwala na ocenę stanu zbrojenia i konstrukcji budynku. Co istotne, prześwietlanie żelbetu jest bezinwazyjnym sposobem wykorzystywanym w diagnostyce rzeczoznawczej. Oznacza to, że podczas tego badania rzeczoznawca budowlany nie rozkuwa betonu, a więc nie narusza konstrukcji budynku. Dzięki temu eliminuje się ryzyko powtórnych uszkodzeń mieszanki betonowej i późniejszych napraw spowodowanych pobieraniem próbek.

Po co rzeczoznawca budowlany wykonuje skanowanie betonu?

Prześwietlanie betonu odbywa się za pomocą specjalistycznych narzędzi do pomiaru gęstości, nośności i wytrzymałości mieszanki betonowej. Za pomocą skanera do betonu możemy prześwietlić właściwie każdy element żelbetowej konstrukcji nośnej budynku: fundamenty, stropy czy posadzki, bez względu na ich grubość i umiejscowienie. Co istotne, prześwietlić można nawet te elementy betonowe, które w przeszłości były już poddawane naprawom, a więc mają w sobie np. zatopioną siatkę wzmacniającą spękany beton.

Najczęściej rzeczoznawca budowlany proszony jest o sprawdzenie stanu betonu podczas odbioru technicznego nowego budynku. Badanie przeprowadzane jest wówczas po to, aby sprawdzić, czy wykonawca działał według zatwierdzonego projektu, a konstrukcja nośna budynku jest bezpieczna i wytrzymała. Podczas skanowania betonu można sprawdzić nie tylko grubość mieszanki, ale i umiejscowienie metalowych prętów zbrojeniowych, a także ciągłość zbrojenia. Rzeczoznawca budowlany używając skanera betonu może też zweryfikować stan otuliny betonowej bez konieczności rozkuwania betonu i niszczenia posadzek i elewacji.

Prześwietlanie betonu będące częścią ekspertyzy budowlanej jest też konieczne w przypadku uszkodzeń budynku. Na podstawie takiego badania rzeczoznawca jest w stanie ocenić, czy powstałe pęknięcia, np. na powierzchni ścian nośnych, są wynikiem błędów budowlanych popełnionych przez wykonawcę prac. Skanowanie betonu pozwoli chociażby odpowiedzieć na pytanie, czy ekipa budowlana umiejscowiła pręty zbrojeniowe w odpowiednim miejscu oraz czy mury mają odpowiednią grubość.

Prześwietlanie betonu – na czym polega

Podczas skanowania betonu należy pamiętać o kilku rzeczach. Pierwszą z nich jest wybór miejsca do skanowania. Jeżeli jest to nowy budynek bez wyraźnych uszkodzeń, najlepiej do prześwietlenia wybrać większą powierzchnię ściany lub fundamentów bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, np. obudowy. W przypadku ekspertyzy budowlanej dotyczącej usterek budowlanych warto wybrać miejsca, które są najbardziej uszkodzone – wówczas będziemy mogli przy okazji ocenić skalę zniszczeń. W każdym przypadku rzeczoznawca budowlany dokonujący pomiaru powinien unikać miejsc, w których są umieszczone instalacje, zwłaszcza instalacja elektryczna. Ważne też jest, żeby płaszczyzna skanowania nie była zbyt mała. Optymalną powierzchnią do skanowania betonu jest kwadrat o bokach długości co najmniej 1 metra, choć musimy pamiętać, że w trakcie pomiaru płaszczyzna ta może się przesuwać. Jeżeli mamy już wybrany obszar do skanowania, należy go następnie oczyścić i – jeżeli stan ściany lub fundamentu tego wymaga – wyrównać. Po usunięciu wszelkiego rodzaju resztek starej zaprawy tynkarskiej, wystających gwoździ, prętów i rusztowań rzeczoznawca budowlany przystąpi do badania betonu skanerem.

Efekty skanowania betonu a ekspertyza budowlana

Do prześwietlania betonu rzeczoznawca budowlany wykorzystuje specjalistyczny sprzęt. Za pomocą nowoczesnego i bardzo czułego skanera ekspert jest w stanie odczytać parametry mieszanki betonowej i umiejscowienie stalowych prętów z dokładnością do milimetra, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych. Odczyt graficzny i opisowy, który pozyskuje rzeczoznawca budowlany, może posłużyć do wykonania miarodajnej opinii technicznej na temat stanu technicznego budynku użytkowego i jego części, zwłaszcza zbrojenia i otuliny betonu. Na podstawie otrzymanego raportu ze skanowania betonu rzeczoznawca może wskazać, czy podczas robót popełniono błędy budowlane, które mogły doprowadzić do osuwisk, pęknięć i uszkodzeń konstrukcji domu. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże uchybienia, inwestor będzie mógł się starać o odszkodowania od nierzetelnego wykonawcy albo kierownika budowy, który nie dopilnował nadzorowanych przez niego prac.