Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest dokumentem, który zawiera dane dotyczące aktualnego stanu technicznego budynku. Aby była w pełni miarodajna, musi być poprzedzona oględzinami budynku oraz jego wyposażenia, a także niezbędnymi wyliczeniami i pomiarami technicznymi. Ekspertyzę budowlaną może wykonać rzeczoznawca budowlany. Ile kosztuje ekspertyza budowlana i kiedy trzeba ją wykonać?

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Czym jest ekspertyza budowlana i kto ją wykonuje?

Ekspertyza budowlana jest dokumentem poświadczającym rzeczywisty i aktualny stan techniczny budynku, dopuszczającym go do bezpiecznego użytkowania. Może być wykorzystywana przez sąd, policję i prokuraturę, a także inspektora nadzoru budowlanego, jako oficjalny dowód w sprawach karnych z zakresu prawa cywilnego i prawa budowlanego. W związku z tym ekspertyza budowlana nie powinna zostać wydana bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin budynku i jego wyposażenia, a także instalacji. Badania poszczególnych elementów konstrukcyjnych nieruchomości powinny w szczególności objąć konstrukcję dachu, stropów, ścian, elewacji i fundamentów, a także elementów, na które wskazują potencjalne uszkodzenia budynku. Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana powinna także zawierać niezbędne obliczenia i pomiary i wskazywać na przyczyny nieprawidłowości, a także działania naprawcze możliwe do przeprowadzenia w danej chwili.

Ekspertyzę budowlaną powinien wykonać rzeczoznawca budowlany, który posiada nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa i może pełnić samodzielną funkcję techniczną. Rzeczoznawca budowlany powinien także posiadać doświadczenie w sporządzaniu opinii technicznych oraz w dziedzinie, która obejmuje jego uprawnienia budowlane.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Szacunkowo uznaje się, że cena ekspertyzy budowlanej wynosi kilka tysięcy złotych, choć za opinię dotyczącą większego budynku, np. biurowca czy galerii handlowej, zapłacimy dużo więcej, bo nawet wielokrotność kosztów potrzebnych do zaopiniowania domu jednorodzinnego. Z kolei za wykonanie prostej opinii technicznej trzeba zapłacić około 1 tys. zł.

Ostateczny koszt sporządzenia i wydania ekspertyzy budowlanej zależy jednak zawsze od warunków towarzyszących jej przygotowaniu. Na jej cenę wpływa zarówno termin wykonania opinii, jak i wielkość budynku, stopień zniszczeń, lokalizacja nieruchomości, a także rodzaj prowadzonych badań i charakter danych, jakie ma zawierać dokument. Znacząca w tej kwestii jest też ilość wyjazdów eksperckich, którą musi wykonać rzeczoznawca budowlany, a także – w przypadku bardziej skomplikowanych badań – udział innych specjalistów w prowadzonych badaniach. Jeśli kontrola uszkodzeń budynku wymaga prac odkrywkowych rzeczoznawcy budowlanego, do ceny ekspertyzy budowlanej należy także doliczyć koszty naprawy elementów naruszonych podczas oględzin.

Kiedy ekspertyza budowlana jest potrzebna?

Ekspertyza budowlana jest wymagana przy dopuszczeniu do użytkowania nowego budynku. Wówczas stanowi ona dokument poświadczający prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Wykonanie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego jest także zalecane w przypadku zakupu nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości od dawna użytkowanej. Na jej podstawie będziemy w stanie określić, jaki jest faktyczny stan budynku i czy jego renowacja oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń będzie dla nas opłacalna. Ekspertyzę budowlaną musimy też wykonać w przypadku:

 • zmiany przeznaczenia budynku;
 • pojawienia się wad konstrukcyjnych budynku:
 • pojawienia się problemów z akustyką budynku;
 • katastrof budowlanych obejmujących cały budynek lub jego część;
 • wystąpienia wydarzeń losowych wpływających na stan budynku lub jego część, np. podtopień, zalania, pożaru, wybuchu gazu, silnych wiatrów, gradobicia;
 • uszkodzenia instalacji elektrycznej, instalacji kominowej lub instalacji wentylacyjnej.

Co zawiera ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego budynku, w tym:

 • opis przedmiotu ekspertyzy oraz badanych elementów budynku;
 • pomiary i obliczenia;
 • dokumentację fotograficzną i/lub dokumentację rysunkową badanych części budynku;
 • dane mówiące o przyczynach powstania uszkodzeń budynku;
 • opis błędów wykonawczych, zniszczeń, uchybień, usterek itp.;
 • rekomendację działań naprawczych;
 • przybliżone koszty działań naprawczych;
 • opis stanu technicznego instalacji założonych w budynku;
 • ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do użytkowania.