Planując generalny remont budynku, jego przebudowę lub nadbudowę, musimy liczyć się z tym, że w każdym z tych przypadków konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej. O dokument poświadczający wykonanie inwentaryzacji budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego możemy także zapytać przy okazji kupna domu. Co powinna zawierać inwentaryzacja budowlana i kiedy ją przeprowadzić?

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest oficjalnym dokumentem przedstawiającym stan rzeczywisty istniejącego i użytkowanego budynku. Może ją wykonać rzeczoznawca budowlany lub rzeczoznawca majątkowy posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia takich usług. Co istotne, przygotowany przez rzeczoznawcę budowlanego projekt techniczny pomoże nam nie tylko w ustaleniu aktualnego stanu technicznego nieruchomości, ale wskaże nam też wszystkie zmiany, jakie zaszły w konstrukcji i wyposażeniu budynku na przestrzeni lat. Inwentaryzacja budowlana powinna także wskazać poszczególne elementy konstrukcyjne domu, które uległy jakiejkolwiek zmianie w wyniku prowadzonych prac remontowych. Dokument ten przyda nam się również w przypadku kupna starszych domów – wówczas inwentaryzacja budowlana stanowiąca spis wszystkich przebudowywanych elementów budynku zastąpi nam często niedostępną już dokumentację techniczną, na podstawie której przed laty dopuszczono nieruchomość do użytku.

Inwentaryzacja budowlana sporządzana jest w formie projektu technicznego w wersji papierowej lub elektronicznej i musi zawierać wszystkie niezbędne rysunki i dane techniczne budynku.

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana zazwyczaj jest sporządzana w przypadku większych remontów, podczas których dochodzi np. do przebudowy lub nadbudowy budynku albo wymiany dachu. Aby uzyskać pozwolenie na zmianę konstrukcji domu, musimy zatem najpierw zatroszczyć się o przeprowadzenie inwentaryzacji domu. Dopiero mając taki dokument, architekt odpowiedzialny za projekt zmian budowlanych będzie mógł w sposób rzetelny i bezpieczny przygotować dla nas projekt przebudowy. Projekt budowlany będzie musiał zostać jeszcze zatwierdzony przez inspektora budowlanego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania.

Przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej będzie także konieczne w sytuacji kupna lub sprzedaży nieruchomości, a także jej podziału na lokale użytkowe. Rzeczoznawca budowlany powinien także sporządzić projekt techniczny w momencie zmiany ilości lub miejsca posadowienia okien i drzwi, a także montażu lub przebudowy instalacji znajdujących się w domu, w tym instalacji gazowej, elektrycznej i wodnej.

Inwentaryzacja budynku – co zawiera?

Prawidłowo sporządzona inwentaryzacja budynku powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju nieruchomości, jego wysokości, powierzchni użytkowej i lokalizacji budynku, a także dane mówiące o przeznaczeniu obiektu budowlanego i jego opis techniczny. Rzeczoznawca budowlany przeprowadzający spis budynku powinien też zwrócić uwagę na rodzaj i jakość użytych do budowy materiałów. Poza tym inwentaryzacja budynku musi zawierać niezbędną dokumentację rysunkową i fotograficzną, a także rzuty techniczne, w tym:

  • rzut działki w skali 1:500 zawierający dane dotyczące budynku i jego części (taras, balkon), chodnika, studni, śmietnika, szamba, ogrodzenia działki i przydomowych przyłączy
  • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z elementami więźby dachowej, przewodami kominowymi i dymnymi, przewodami wentylacyjnymi i odwodnieniem
  • zwymiarowane rzuty w skali 1:50 lub 1:100 kondygnacji naziemnych i podziemnych wraz z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi
  • rysunki elewacji z uwzględnieniem jej elementów
  • przekroje przez kondygnacje naziemne i podziemne wraz z naniesionymi wysokościami głównych punktów (np. wysokości podstawy klatek schodowych, posadzek, tarasów, balkonów, kominów, dachu, a także ogrodzenia i poziomu terenu)
  • dokumentację rysunkową i fotograficzną.

Uwaga! Dokumentacja techniczna wchodząca w skład inwentaryzacji budynku, w tym wszystkie rzuty, rysunki i fotografie, musi być zabezpieczona i podpisana przez rzeczoznawcę budowlanego sporządzającego projekt techniczny nieruchomości.