Błędy budowlane popełnione na etapie powstawania domu, choć nie zawsze widoczne gołym okiem, mogą być odczuwalne latami i skutecznie utrudniać nam użytkowanie budynku. Niestety ich konsekwencji nie zawsze da się bezproblemowo wyeliminować, co oznacza nierówna walkę zarówno z pracami remontowymi, jak i nierzetelnym wykonawcą. Jedną z konsekwencji rażących błędów wykonawczych na budowie są mostki termiczne, które nie tylko powodują zawilgotnienia i rozwój pleśni w naszym domu, ale i generują dodatkowe koszty. Jak rozpoznać mostek termiczny w budynku? Rzeczoznawca budowlany podpowiada!

Mostek termiczny – co to takiego?

Mostkiem termicznym nazywamy powstające w przegrodach budowlanych szczeliny, które na ogół charakteryzują się dużo wyższym niż sąsiadujące z nimi elementy konstrukcyjne budynku współczynnikiem przewodzenia ciepła. Oznacza to, że w miejscach tych na ogół dochodzi do szybszego przewodzenia ciepłego powietrza, a co za tym idzie – także jego przedostawania się na zewnątrz. Niestety przy różnicach temperatury panującej wewnątrz domu i poza nim, zwłaszcza w miesiącach grzewczych, w miejscach występowania mostków termicznych dochodzi do nadmiernego wychładzania źle zabezpieczonej przegrody budowlanej, a tym samym także do niekontrolowanego ubytku ciepła.

Konsekwencją występowania mostków termicznych, oprócz nadmiernego wychładzania budynku, są ponoszone przez nas dodatkowe koszty związane nie tylko z koniecznością ogrzewania budynku, ale i koniecznymi remontami. Mostki termiczne doprowadzają bowiem także do dużego skraplania się pary wodnej, która osadzając się na ścianach, przyczynia się do ich wilgotnienia, rozwijania się grzybów i niszczenia murów.

Czy można rozpoznać mostek termiczny?

Główną przyczyną powstawania mostków termicznych są błędy budowlane. Bez względu na to, jakich części budynku mogą one dotknąć, usterki wykonawcze zawsze będą skutkowały mniej lub bardziej poważnymi uszkodzeniami budynku. W przypadku mostków termicznych zazwyczaj mamy do czynienia z nieprawidłowym rozmieszczeniem lub zainstalowaniem drzwi, okien i włazów, a także nieumiejętnym zabezpieczeniem wszelkiego rodzaju węzłów konstrukcyjnych. Złe połączenie przegród może dotyczyć piwnicy, ścian zewnętrznych, nadproży, wieńców, okolic okien i drzwi, dachu, a także balkonów, tarasów i zewnętrznych włazów piwnicznych. Miejsce występowania mostków termicznych na ogół bardzo łatwo rozpoznać – nadmiernie wychłodzona ściana jest najczęściej zimna, mokra, a na powierzchni muru pojawiają się wykwity i pleśń. Bardzo często także, zwłaszcza w przypadku źle zamontowanych okien, w miejscu styku ramy okiennej ze ścianą czuć zimne podmuchy powietrza. Jeżeli jednak mamy problem ze zlokalizowaniem mostków termicznych, możemy wykonać badanie termowizyjne budynku, które wskaże miejsca, w których dochodzi do nadmiernej utraty ciepła.

Mostki termiczne – konsekwencje, naprawa

Jedną z wielu konsekwencji niekontrolowanej utraty ciepła przez budynek są nie tylko dodatkowe koszty utrzymania domu, ale i problemy z utrzymaniem prawidłowej temperatury wewnątrz. Straty energetyczne, a więc także wychłodzenie domu, powodują z kolei nieestetyczne zawilgocenia ściany, co może przyczynić się do powstawania na powierzchni murów szkodliwej dla zdrowia pleśni. W najgorszym przypadku długotrwałe skraplanie się pary wodnej na murach może doprowadzić do ich uszkodzenia.

W każdym przypadku, bez względu na stopień zaawansowania uszkodzeń, aby uniknąć kosztownych remontów i zmusić nierzetelnego wykonawcę do naprawienia szkód, możemy poprosić rzeczoznawcę budowlanego o sporządzenie ekspertyzy budowlanej. Ekspert zbada wszystkie pęknięcia i zawilgocenia murów i wyda opinię techniczną określającą stopień uszkodzeń i ich wpływ na stabilność budynku. W przypadku mniejszych zmian wystarczy gruntowny remont i zabezpieczenie newralgicznych miejsc. Jeżeli jednak mostki termiczne będą rozległe, koniecznością może być położenie nowej warstwy izolacji budynku obejmującej podpiwniczenie, piwnicę, strop, dach i ściany.