Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym? Przed decyzją o podpisaniu umowy zakupu sprawdź, czy aby na pewno nieruchomość jest warta swojej ceny, a poprzedni właściciel nie zataja wad ukrytych i realnego stanu mieszkania. Inwestycja w budynki z drugiej ręki właściwie zawsze wiąże się z ryzykiem kosztownych remontów i naprawy usterek, które na pierwszy rzut oka są niegroźne lub całkowicie niezauważalne. Co zrobić w takiej sytuacji? Przed zakupem mieszkania warto zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej. Dzięki pomocy fachowca i profesjonalnemu badaniu nie tylko upewnimy się co do realnej wartości mieszkania, ale i od razu wyeliminujemy potencjalne zagrożenie w postaci wad i uszkodzeń, oszczędzając na starcie niemałe pieniądze.

Ekspertyzę budowlaną zleć doświadczonemu rzeczoznawcy budowlanemu

Waga dokumentacji budowlanej jest niepodważalna. To z oficjalnych opinii technicznych przygotowanych przez profesjonalistów zazwyczaj dowiadujemy się o ryzyku, jakie niosą za sobą błędy budowlane. Nie inaczej jest w przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego. Właściwie zawsze w takiej sytuacji musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z eliminacją wszelkiego rodzaju usterek, które podczas prezentacji nieruchomości zostały dobrze zakryte lub po prostu ich nie zauważyliśmy. Jeżeli dodatkowo mamy do czynienia z nieuczciwym sprzedawcą, wady ukryte budynku mogą wyraźnie nadszarpnąć nasz domowy budżet. Żeby uniknąć wysokich kosztów remontu i nie godzić się na zawyżoną cenę mieszkania, warto przed decyzją o zakupie poprosić rzeczoznawcę budowlanego o sprawdzenie faktycznego stanu technicznego lokalu.

Nasz niepokój powinny wzbudzić zwłaszcza wszelkiego rodzaju pęknięcia, zmiany na ścianach i ukruszenia. Dobrze jest też sprawdzić stabilność instalacji, szczególnie w mieszkaniu znajdującym się w starej kamienicy. Podczas badania na miejscu może się okazać, że cena, którą zaproponował sprzedający, jest znacznie zawyżona i nieadekwatna do faktycznego stanu budynku i lokalu. W ekspertyzie budowlanej powinna znaleźć się wówczas notatka na temat zastanych zmian w strukturze mieszkania, zwłaszcza na temat zauważonych usterek, a także zapis poświadczający przyczyny uszkodzeń. Specjalista budowlany powinien dodatkowo przygotować dokumentację fotograficzną i rysunkową. Oprócz końcowych wniosków na temat stanu technicznego lokalu w ekspertyzie budowlanej muszą się też znaleźć wskazówki dotyczące działań naprawczych i ich potencjalne koszty.

Kupno mieszkania – co oprócz ekspertyzy budowlanej?

Ekspertyza budowlana jest najobszerniejszym dokumentem wykorzystywanym w budownictwie. Można na niej zatem polegać zawsze, jeżeli mamy wątpliwość co do stanu technicznego nieruchomości lub wykonywanych prac budowlanych. Opinia rzeczoznawcy budowlanego z doświadczeniem może być wykorzystywana na nasze własne potrzeby, ale może także służyć np. jako dowód w sporach o odszkodowanie za błędy budowlane lub w postępowaniu z nierzetelnym wykonawcą.

Oprócz ekspertyzy budowlanej rzeczoznawca budowlany może wykonywać także inne badania. Są to m.in. opinia techniczna i ocena techniczna. O ile ekspertyza budowlana jest obligatoryjna w przypadku poważnych uszkodzeń, o tyle przy niewielkich zmianach czasami wystarczy ocena techniczna rzeczoznawcy budowlanego. Jeżeli podczas zakupu mieszkania z rynku wtórnego mamy pewność, że nieruchomość jest zadbana i jest stosunkowo nowa, a właściciel przekazał nam pełna dokumentację lokalu i przeprowadzonych w nim prac, rzeczoznawca budowlany może wykonać jedynie udokumentowaną ocenę techniczną, która w razie sporu wynikającego np. z niewykrytych wcześniej drobnych usterek może nam posłużyć jako dowód o zwrot części pieniędzy lub pokrycia kosztów naprawy.

Audyt techniczny mieszkania – co sprawdzi rzeczoznawca budowlany?

Podczas zakupu mieszkania z drugiej ręki warto uzbroić się w cierpliwość i być asertywnym, zwłaszcza jeżeli właściciel mieszkania chce je sprzedać bez uprzedniej odpowiedzi na nasze wszystkie pytania. Może się okazać, że lokal ma wady ukryte, o których nie mamy pojęcia. Audyt mieszkania i ekspertyza budowlana rzeczoznawcy budowlanego są w tym przypadku jedyną opcją do realnej weryfikacji nieruchomości pod względem stanu technicznego murów i osprzętu. Żeby uniknąć niepożądanych kosztów remontu i nie przepłacać, powinniśmy zwrócić uwagę na stan murów, zwłaszcza ścian nośnych, stan podłóg oraz okien i drzwi. Jeżeli podłoga jest naruszona i wybrzuszona, a na murach widać zacieki, możemy mieć do czynienia z zagrzybionym lub podtopionym mieszkaniem. Rzeczoznawca budowlany musi też sprawdzić instalacje umieszczone w pomieszczeniach i ich stabilność, a także wyposażenie mieszkania. Dzięki rzetelnej ekspertyzie budowlanej unikniemy niemiłych niespodzianek i będziemy mogli negocjować cenę zakupu nieruchomości.