Odbiór techniczny domu po latach – porady rzeczoznawcy budowlanego

Wybudowałeś dom, ale nie dokonałeś odbioru technicznego budynku? Nie dość, że działasz niezgodnie z prawem, to jeszcze możesz być posądzony o samowolę budowlaną. A to wykroczenie jest karane karą grzywny, która może sięgać bardzo wysokich kwot! Żeby mieć spokojną głowę, iż wszystkie formalności załatwiono na etapie budowy, to warto zadbać o odbiór techniczny domu, a po latach również jest to możliwe i może się opłacać!

A co z budynkami, które stanęły lata temu i nikt ich nie zgłosił do sprawdzenia przez nadzór budowlany? Taki budynek trzeba zgłosić do urzędu i wykonać formalny odbiór techniczny nieruchomości. Jak to zrobić? Podpowiada rzeczoznawca budowlany z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą. 

Czy odbiór techniczny domu po latach jest możliwy?

Jeżeli przed laty nie dokonałeś oficjalnego odbioru technicznego domu, to musisz nadrobić zaległości. W przeciwnym wypadku możesz mieć do czynienia z samowolą budowlaną, bo według Prawa budowlanego budynek, który nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie, nie może być zamieszkały. Z punktu widzenia prawa może być tak, że mieszkasz na budowie. Jak uniknąć nieprzyjemności z tym związanych, a co za tym idzie, również dotkliwych kar finansowych? Należy zgłosić dom do użytkowania lub uzyskać pozwolenie na jego zamieszkanie, ponieważ wtedy uniknie się potencjalnych przykrych konsekwencji prawnych. 

Dla domu jednorodzinnego niezbędne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, bo takie dokumenty później należy złożyć do odpowiedniego urzędu. Pamiętajmy, że decyzja o pozwoleniu na budowę domu jest czasowa, bo może być tak, że pozwolenie wygasło albo inwestycję przerwano. Wtedy trzeba znowu ubiegać się o pozwolenie na budowę. Jeżeli inwestycję realizowano przez wiele lat, to w tym czasie pozwolenie na budowę mogło samoistnie wygasnąć. Wtedy może okazać się, że mamy do czynienia z samowolą budowlaną, ponieważ jest to różnoznaczne z nieprzestrzeganiem prawa. 

W tych okolicznościach nie tylko musimy zgłosić budynek do odbioru technicznego, ale też wcześniej go zalegalizować.

Nie wiem, czy dom był odebrany. Jak to sprawdzić?

Jeżeli nie wiemy, czy dom, w którym mieszkamy, został odebrany technicznie, to możemy sprawdzić szczegóły w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Możemy to zrobić jako właściciele nieruchomości, ale nie tylko, bo dopełnić procedury możemy również jako potencjalni nabywcy obiektu. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Do urzędu musimy złożyć wniosek o przyznanie zaświadczenia o zakończeniu budowy. Jeżeli do budynku przypisano dokument o zakończeniu budowy, to Inspektorat wyda zaświadczenie o odbiorze technicznym.

Odbiór techniczny domu po latach – jakie dokumenty?

Jeżeli chcesz odebrać dom technicznie po latach, to musisz przygotować odpowiednią dokumentację. Należy ją dostarczyć do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, bo na tej podstawie inspektor będzie mógł wydać pozwolenie na użytkowanie budynku.

Podstawą odbioru technicznego domu jest dziennik budowy. Jeżeli dom jest stary, to prawdopodobnie należy szukać papierowej książki prowadzonej przez inwestora i kierownika budowy. Do odbioru technicznego będą nam potrzebne następujące dokumenty:

  • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu inwestycji;
  • oświadczenie kierownika budowy o pozostawieniu terenu budowy w porządku;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym;
  • oświadczenie kierownika budowy o uzyskaniu pozwolenia na budowę;
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
  • oświadczenie o pozwoleniu na budowę przez Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy i Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • kopie rysunków dotyczących budynku z opisem naniesionych zmian w projekcie budowlanym;
  • informacje o odstępstwach od zatwierdzonego projektu;
  • geodezyjny odbiór obiektu;
  • odbiór instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i protokoły kominiarskie.

Do dokumentacji należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę domu.

Ile kosztuje odbiór budynku po latach?

Jeżeli domu nikt proceduralnie nie odebrał technicznie, to może to rodzić problemy, ponieważ budowa może okazać się nielegalna. W takiej sytuacji trzeba dokonać niezbędnych formalności, bo konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. 

Kara za niedopełnienie formalności w terminie może wynieść do kilku tysięcy złotych. Jeżeli dokonałeś samowoli budowlanej i zbudowałeś dom bez pozwolenia na budowę, to kara może być dotkliwa, bo są to kwoty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Jest możliwość umorzenia kary, ale to zależy to od indywidualnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, bo każdy taki przypadek jest interpretowany w zależności od okoliczności. Jeżeli nie wiemy jaki jest status zalegalizowania domu, to możemy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, ponieważ warto zaufać osobie wyspecjalizowanej w omawianej dziedzinie!