RZECZOZNAWCA BUDOWLANY i PRAWNIK

W MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ dokładamy wszelkich starań do wykonywania opinii, ocen czy ekspertyz budowlanych. Dlatego pomoc opartą o wiedzę naszych ekspertów, tj. rzeczoznawca budowlany i prawnik wyróżniają najwyższa jakość i szczegółowość.

Nasze ekspertyzy budowlane mają wszystkie wymagane prawem elementy, aby mogły stanowić materiał dowodowy we wszelkich sprawach sądowych. Piszemy je zrozumiałym językiem dla laika, a także językiem technicznym i prawnym zrozumiałym dla sądów.

MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany

Każde opracowanie ekspertyzy budowlanej wykonuje biegły sądowy. Niestety, polskie prawo działa tak, że nawet biegły sądowy nie może sporządzać opinii sądowej na zlecenie prywatne. Zatem zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, każda ekspertyza budowlana, ocena techniczna, opinia techniczna czy orzeczenie jest w sądzie traktowane w materiale dowodowym jako opinia prywatna.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., w Dziale VI

Postępowanie uproszczone art. 505[7] wprowadza w prawdzie możliwość przesłuchania świadka, który sporządził opinię na zlecenie podmiotu innego niż sąd, jako biegłego sądowego. Dotyczy to jednak tylko postępowań o wartości sporu do 20 tys. zł lub tych, w których wartość sporu nie przekracza wartości umowy. Dodatkowo w postępowaniu sądowym, nawet jeśli któraś ze stron złoży wniosek o przeprowadzenie postępowania uproszczonego, to strona przeciwna może złożyć wniosek o pominięcie tego trybu. I kolejno wnioskować o typowy tryb wynikający z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W normalnym trybie postępowania możliwe jest przesłuchanie autora ekspertyzy budowlanej, oceny technicznej, opinii technicznej czy orzeczenia, a będącego biegłym sądowym, ale tylko jako świadka. Świadek ekspert w tej procedurze nie występuje. Natomiast autor opracowania eksperckiego, będący rzeczoznawcą budowlanym, może być przesłuchany jako świadek. Jego zeznania mogą bardzo dużo wnieść do sprawy.

Na zeznaniach świadków i materiale dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy bazuje bowiem biegły sądowy powołany przez sąd. Taki biegły odpowiada na konkretne pytania sądu. Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany nie jest uprawniony do zbierania materiału dowodowego. Zgromadzenie, przygotowanie, przedstawienie i włączenie do materiału dowodowego jak największej ilości dokumentów leży w gestii tylko stron postępowania.

Dysponując ekspertyzą budowlaną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego nasz klient posiada niebagatelny materiał dowodowy!

Jest to jednak wyłącznie narzędzie w postępowaniu procesowym, którym ktoś musi umieć się posługiwać.

MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ dbając o potrzeby klienta od powstania roszczenia aż do momentu uzyskania odszkodowania, oferuje kompleksową pomoc prawną. Po opracowaniu przez nas ekspertyzy budowlanej klient może skorzystać z dalszej obsługi przez współpracującą z nami kancelarię prawną.

Rzeczoznawca budowlany i prawnik – sprzężenie wiedzy technicznej i niekwestionowanej wiedzy prawniczej oraz procesowej jest gwarancją sukcesu!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej analizy problemu? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Współpracując z MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ i naszą KANCELARIĄ PRAWNĄ masz pewność, że twoja sprawa zostanie profesjonalnie, sprytnie i rzetelnie poprowadzona.

Od powstania roszczenia aż do ostatecznego wyroku w sądzie zadbamy o:

  • dokładne, pełne i profesjonalne zabezpieczenie materiału dowodowego na budowie,
  • przygotowanie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego, która będzie doskonałym materiałem dowodowym,
  • przygotowanie profesjonalnych kosztorysów napraw, które będą podstawą do określenia kwot roszczenia,
  • przygotowanie pozostałego materiału dowodowego przez naszą kancelarię prawną,
  • reprezentację profesjonalnego pełnomocnika procesowego w sądzie przez wezwanie,
  • przygotowanie pytań i ich zadanie świadkom w sprawie, w tym przesłuchanie świadka eksperta autora naszej ekspertyzy budowlanej,
  • przygotowanie precyzyjnych, odpowiednich pytań do biegłego sądowego w trakcie procesu, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  • przygotowanie zarzutów do opinii biegłego sądowego, przesłuchanie biegłego sądowego, w tym wyłącznie biegłego sądowego, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  • zaangażowanie w postępowanie procesowe aż do wygrania sprawy.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej analizy problemu? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Nigdy nie podejmujemy się zleceń niemoralnych, niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych!

Każdy nasz klient przechodzi szczegółową weryfikację i ocenę techniczno-prawną. Nie podejmujemy się również zleceń, których rozstrzygnięcie, w naszej ocenie, będzie niekorzystne dla klienta. Nikt nie inwestuje po to, żeby stracić. Dlatego podejmując się jakiegokolwiek zlecenia, chcemy mieć absolutną pewność, że inwestycja w nasze usługi będzie miała najwyższą stopę zwrotu dla klienta.

Kompleksowa usługa rzeczoznawca budowlany i prawnik jest całkowicie dobrowolna

Korzystanie z usług MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ nie wiąże się z obowiązkiem skorzystania z KANCELARII PRAWNEJ. Niektórzy klienci mają swoich profesjonalnych pełnomocników procesowych. Podejmując współpracę z kimkolwiek, należy kierować się zasadą:

Gwarancją sukcesu w sporze jest współpraca z profesjonalnym, wyspecjalizowanym w prawie budowlanym pełnomocnikiem procesowym i dodatkowo posiadanie w materiale dowodowym bardzo dobrej ekspertyzy budowlanej. Sama ekspertyza budowlana, nawet najlepiej wykonana, bez pełnomocnika procesowego lub z kiepskim pełnomocnikiem jest prostą drogą do przegrania z pozoru nawet oczywistej sprawy!

Zaufali nam również: