Prawo budowlane – zmiany od 2023

W 2023 roku w polskim Prawie budowlanym będą obowiązywały nowe przepisy. Regulacje dotyczące procesu budowlanego były konsultowane i mają znacznie uprościć oraz przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Od nowego roku Prawo budowlane i zmiany w nim określają to, że łatwiej wybudujemy dom bez pozwolenia na budowę. Ułatwiony będzie proces inwestycyjny, który ulegnie maksymalnej cyfryzacji. Co jeszcze zmieni nowe Prawo budowlane w 2023 r.?

Zmiany w Prawie budowlanym 2023

Projekt nowelizujący dotychczasowe Prawo budowlane ma na celu maksymalnie uprościć proces inwestycyjny i budowlany. Wiąże się to nie tylko ze zmianą przepisów, ale i uruchomieniem nowych możliwości technicznych w obiegu dokumentów. Ułatwienia mają objąć wszystkich: inwestorów, pracowników branży budowlanej i jednostek administracyjnych związanych z procesem budowlanym.

Prawo budowalne zmiany – co nowego w polskim budownictwie od 2023 r.?

 • możliwa będzie budowa domu jednorodzinnego poniżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę;
 • rozszerzeniu ulegnie katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych, na które nie będziemy potrzebowali pozwolenia na budowę;
 • rozszerzeniu ulegnie katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych, których nie będzie trzeba zgłaszać do urzędu;
 • powstanie Baza Projektów Budowlanych;
 • zaczną obowiązywać kary za nieterminowe wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku;
 • łatwiejsza będzie procedura przekazania do użytku obiektów budowlanych;
 • rzeczoznawca budowlany odzyska możliwość pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • uregulowane będą kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie;
 • usprawniony zostanie system Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • powstanie Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego;
 • powstanie Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB);
 • rozbudowany zostanie portal e-Budownictwo.

Prawo budowlane zmiany – bez pozwolenia na budowę domu i zgłoszenie na budowę

Od 1 stycznia dużo łatwiej wybudujemy dom. Dotychczasowe przepisy dzieliły tę procedurę na budynki do 70 m² i powyżej 70 m². Od teraz przy budowie domu powyżej 70 m² będziemy potrzebowali tylko zgłoszenia na budowę. Oczywiście budynek będzie musiał mieć projekt, nad którym będzie czuwał kierownik budowy. On także będzie potwierdzać gotowość do zamieszkania w nowym budynku.

Bez pozwolenia na budowę wybudujemy dom bez ograniczeń powierzchni, jednak o maksymalnej wysokości dwóch kondygnacji. W przypadku budynków o wielkości do 70 m² nie będziemy musieli posiadać także kierownika budowy.

Inwestycje objęte wyłącznie zgłoszeniem na budowę (nie trzeba już mieć pozwolenia na budowę), to części wolnostojących elektrowni wiatrowych. Warunkiem będzie to, że:

 • elektrownia wiatrowa nie będzie niższa niż 3 m i nie będzie wyższa niż 12 m;
 • moc elektrowni nie przekracza mocy mikroinstalacji;
 • odległość elektrowni od granicy działki nie będzie mniejsza niż jej całkowita wysokość;
 • elektrownia musi posiadać plan sytuacyjny, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;
 • w budowie elektrowni musi uczestniczyć kierownik budowy.

Baza Projektów Budowlanych

Od 2023 r. ustawodawca wprowadza Bazę Projektów Budowlanych. Baza ma ułatwiać dostęp organom administracji architektoniczno-budowlanej i przedstawicielom nadzoru budowlanego do projektów budowlanych. Poszczególne elementy projektów, zgłoszenia i pozwolenia będzie można kompletować w formie elektronicznej.

Zgłaszając projekt budowlany inwestor otrzyma indywidualny numer projektu, który będzie widniał w bazie. Podczas wizyty w urzędzie nie będzie nam już zatem potrzebna dokumentacja papierowa.

Elektroniczny Dziennik Budowy

Zakres użytkowania dziennika budowy w wersji elektronicznej ulegnie rozszerzeniu. To inwestor będzie odpowiedzialny za Elektroniczny Dziennik Budowy. Dokumentację będzie prowadził kierownik budowy.

Uwaga: tradycyjny papierowy dziennik budowy będzie obowiązywał równolegle z Elektronicznym Dziennikiem Budowy do 2023 r. Po tym czasie książkowy dziennik budowy przestanie obowiązywać.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego to nowość w polskim Prawie budowlanym. Za jej prowadzenie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Do 2027 r. kierownik budowy może prowadzić tradycyjną Książkę Obiektu Budowlanego w wersji papierowej równolegle do jej wersji elektronicznej. Od 2027 r. będzie już obowiązywał wyłącznie elektroniczny system EKOB.

Kary za wydawanie decyzji o rozbiórce po terminie

Nowelizacja Prawa budowlanego to także regulacja zasad wydawania decyzji o rozbiórce. W myśl nowych przepisów urzędy będą mogły sprawdzić terminowość wniosków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, a także terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Jeżeli pozwolenia nie zgłosimy w terminie, to w związku z tym może czekać nas kara za przekroczenie terminu.