Problemy z wilgocią w domu – co może być ich przyczyną i jakie błędy może wskazać rzeczoznawca budowlany?

Najczęstszą przyczyną nadmiernej wilgotności w domu jest nieodpowiednia cyrkulacja powietrza, która może doprowadzić nie tylko do niekontrolowanego osadzania się pary wodnej, ale przede wszystkim do powstawania wykwitów na ścianach, które są nie tylko nieestetyczne, ale i mogą powodować problemy zdrowotne domowników. Podczas prac remontowo-budowlanych warto zatem zadbać o jakość materiałów i urządzeń izolacyjnych oraz ich prawidłowe ułożenie i zainstalowanie, aby uniknąć problemów z odprowadzaniem gromadzonej wewnątrz pary wodnej na zewnątrz budynku. Jakie mogą być przyczyny nadmiernej wilgotności w domu i jak ich uniknąć?

Problemy z wilgocią w domu – co może być ich przyczyną i jakie błędy może wskazać rzeczoznawca budowlany?

Nieskuteczna wentylacja

Jedną z przyczyn gromadzenia pary wodnej w nadprożach nad oknami lub pod parapetami, a w konsekwencji powstawania wykwitów i plam pleśni wokół ram okiennych, może być niesprawna wentylacja grawitacyjna. W źle wentylowanych pomieszczeniach nie tylko wzrasta poziom wilgotności gromadzonej w powietrzu, ale i bardziej odczuwalne są zanieczyszczenia emitowane przez zastosowane w domu materiały wykończeniowe. W konsekwencji osoby przebywające w źle wentylowanych pomieszczeniach mogą odczuwać różne dolegliwości zdrowotne. W takich wypadkach warto zwrócić się do rzeczoznawcy budowlanego, który nie tylko wskaże błędy wykonawcze, ale wyda obiektywną ekspertyzę budowlaną nakazującą naprawę usterek. W przypadku źle zainstalowanego systemu wentylacyjnego może to być konieczność montażu nawiewników okiennych umieszczanych w ramie okiennej lub na ościeżnicy lub nawiewników ściennych, które montowane od zewnątrz będą dodatkowo ogrzewały zimne powietrze dostające się z zewnątrz do pomieszczenia.

Nieoddychające ściany

Przegrody budowlane powinny być budowane w taki sposób, aby para wodna gromadzona wewnątrz budynku mogła bez problemów przez nie przenikać i dzięki temu w całości przedostawać się na zewnątrz. Zjawisko dyfuzji jest tym bardziej istotne, że nie tylko uzdatnia powietrze wewnątrz pomieszczenia, ale i pozwala zachować mury w dobrym stanie technicznym. W przypadku zastosowania materiałów termoizolacyjnych nieprzepuszczających pary wodnej ta będzie odkładała się w warstwie ocieplenia lub izolacji, co w konsekwencji może doprowadzić do szybkiego rozwoju pleśni, a w dłuższej perspektywie problemów zdrowotnych domowników. W przypadku, kiedy rzeczoznawca budowlany podda kontroli warstwę izolującą przegrody budowlane i wykaże nieprawidłowości związane z nieprawidłowym doborem materiałów, konieczne mogą być dodatkowe zabiegi naprawcze niwelujące zastałe uchybienia techniczne. Najlepszym rozwiązaniem zapewniającym ścianom oddychanie jest wybór materiałów izolacyjnych, które przepuszczają parę wodną. Może to być np. wełna mineralna, która jako paroizolacja będzie odprowadzała nadmiar wody na zewnątrz budynku, ale nie będzie jej wchłaniała i odkładała.

Nieszczelna folia na dachu

Wybór materiałów paroizolacyjnych na ścianach budynku sprawdzi się tylko wtedy, kiedy para wodna będzie miała szansę uchodzenia na drugą stronę ściany. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o zainstalowaniu w dachu membran wysokoparoprzepuszczalnych, które będą wspomagały odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz. Przed nadmierną wilgotnością w pomieszczeniach chroni także warstwa folii izolacyjnej umieszczona na dachu, która spowalnia napływ pary i pozwala na jej usunięcie za pomocą wentylacji. Bardzo duże szkody może zatem spowodować nie tylko użycie folii, która jest w pełni odporna na ruchy wilgotnego powietrza, ale i nieszczelne ułożenie folii paroizolacyjnej.