Przeglądy budowlane domu są obowiązkowe dla właścicieli budynków!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele budynków są zobowiązani do regularnego wykonywania przeglądów technicznych. Kontroli podlegają nie tylko domy, lecz także biura, garaże, stodoły i domków letniskowych. Rzeczoznawca budowlany sprawdza stan techniczny obiektu, jego elementów konstrukcyjnych, instalacji i urządzeń. Sprawdź, dlaczego należy przeprowadzać przeglądy budowlane domu!

Przeglądy techniczne budynku – jak często się je wykonuje

Zgodnie z przepisami właściciele domów jednorodzinnych powinni przeprowadzić kontrolę okresową przynajmniej raz na 5 lat. Przeglądy budowlane domu pozwalają wykryć usterki, a tym samym zapobiec poważnym awariom. Ekspert ocenia stan techniczny i estetykę obiektu, a także jego przydatność do użytkowania i otoczenie. Oprócz tego specjalista powinien skontrolować instalację piorunochronną i elektryczną. 

Z badań wynika, że regularne przeglądy budowlane domu wykonuje tylko 30% właścicieli. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zaniechanie obowiązku naraża je na utratę życia lub zdrowia, w wyniku pożaru czy wybuchu gazu. Zazwyczaj właściciele pamiętają o corocznym przeglądzie instalacji gazowej. Kontrolę najczęściej przeprowadza się przed sezonem grzewczym. W tym celu wzywa się kominiarza, który sprawdzi przeglądy kominowe. Właściciel może wyczyścić je samodzielnie lub skorzystać z usług kominiarskich, dzięki czemu minimalizują ryzyko osłabienia ciągu i zadymienia pomieszczeń.

Przegląd techniczny domu – na czym polega

Właściciele domów jednorodzinnych nie podlegają obowiązkowi corocznej kontroli technicznej obiektu (budowli, elementów budynku i instalacji) narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne i szkodliwe czynniki, występujące podczas jego użytkowania – wyjaśnia rzeczoznawca. Dodaje jednak, że ze względów bezpieczeństwa warto systematycznie zlecać przeglądy budowlane domu osobom upoważnionym. Dzięki temu zyskujesz pewność, że rzeczoznawca przeprowadzi wnikliwą kontrolę.

Ekspert budowlany tłumaczy, że raz w roku dokonuje się przeglądu:

  • szamba, przyłączy kanalizacyjnych i przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • przewodów kominowych,
  • elementów instalacji gazowej,
  • instalacji wentylacyjnej.

Przeglądy budowlane domu – co obejmują

Obowiązek kontroli technicznej budynku spoczywa wyłącznie na jego właścicielu lub zarządcy. Wykonuje się ją nie tylko w ramach rutynowych przeglądów, lecz także po pożarze, wichurze, wybuchu gazu, wstrząsach sejsmicznych, czy zalaniu nieruchomości. Cena uzależniona jest metrażu domu, zakresu roli i miejsca zamieszkania. Warto jednak ponieść ten koszt, w przeciwnym razie narażamy się na odmowę wypłaty odszkodowania w przypadku katastrofy.

Przeglądy budowlane domu co 5 lat

Obejmują kompleksową kontrolę istotnych elementów budynku i należy wykonać je z profesjonalnym rzeczoznawcą budowlanym. Do ich wykonywania zobowiązani są nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również wielorodzinnych. Rzeczoznawca budowlany przypomina, że zarządcy obiektów wielokondygnacyjnych mogą przeprowadzać przeglądy częściej. Niejednokrotnie mieszkańcy domagają się wnikliwego skontrolowania budynku.

Książka przeglądów domu – co to jest

Właściciel domu jednorodzinnego nie musi prowadzić książki obiektu budowlanego, jednakże rzeczoznawca budowlany podkreśla, że nie zwalnia go to z wykonywania przeglądów i przechowywania protokołów z kontroli okresowych. Przeglądy budowlane domu powinny być zakończone sporządzeniem raportu. Można go włożyć do teczki, ale późniejsze znalezienie odpowiedniego dokumentu zajmuje sporo czasu.

Aby ułatwić sobie zadanie, warto założyć książkę przeglądów domu jednorodzinnego. Należy w niej zapisywać wszystkie kontrole techniczne, przebudowy i remonty, dzięki czemu możesz szybko sprawdzić termin ich wykonania. W ten sposób ustalisz, kiedy powinieneś wykonać niezbędne naprawy. Załóż książkę w chwili oddania budynku do użytku. Zwróć uwagę, żeby miała ona format A4 i numerowane strony. Dzięki temu nie można dodać lub usunąć kartek. Po wypełnieniu całej książki załóż kolejny tom, wpisując numer i datę.