Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek utrzymania budynków w należytym stanie technicznym. Przede wszystkim powinni oni pamiętać o regularnych kontrolach obiektów i dokonywaniu niezbędnych napraw. Dzięki temu można zapewnić domownikom lub użytkownikom bezpieczeństwo i komfort. Sprawdź, jak często należy wykonywać przeglądy nieruchomości i co grozi za niedotrzymanie terminu!

Przeglądy nieruchomości – zakres

Przeglądy nieruchomości są obowiązkowe, przy czym dotyczy to nie tylko budynków komercyjnych i użyteczności publicznej, lecz także domów jednorodzinnych. Dodatkowo powinni o tym pamiętać właściciele domków letniskowych i budynków zagrodowych. Należy zaznaczyć, że kontrole obiektu powinny być wykonywane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia.  

Przynajmniej raz na 5 lat należy sprawdzać instalację elektryczną i piorunochronną. Ponadto rzeczoznawca budowlany ocenia stan techniczny obiektu i jego przydatność do użytkowania. Specjalista zwraca też uwagę na estetykę budynku i jego otoczenie.  Z kolei coroczne przeglądy nieruchomości obejmują:

 • instalację – gazową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • przewody kominowe,
 • elementy narażone na trudne warunki atmosferyczne (np. pokrycia dachowe, balustrady, loggie, balkony, elementy odwodnienia budynku, anteny, przewody elektryczne, czy obróbki blacharskie),
 • urządzenia wykorzystywane do ochrony środowiska, takie jak zbiorniki na odpady stałe, urządzenia sanitarne, elementy wygłuszające i filtrujące.

Kiedy wykonuje się kontrolę stanu technicznego budynku? Rzeczoznawca budowlany przypomina, że przeglądy nieruchomości mieszkalnych przeprowadza się wiosną. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych obowiązują dwa terminy: do 31 maja i do 30 listopada. Jeśli pięcioletni przegląd pokrywa się częściowo z corocznym, można je przeprowadzić je wspólnie. W takiej sytuacji specjalista powinien umieścić odpowiedni zapis w protokole.

Kara za brak przeglądów okresowych

Jeśli przegląd budynku wykaże nieprawidłowości, należy je jak najszybciej usunąć. Podczas kolejnej kontroli specjalista sprawdza, czy właściciel lub zarządca postąpił zgodnie z zaleceniami. Jeśli nie usuniemy usterek, powinniśmy się liczyć z grzywną, karą ograniczenia, bądź pozbawienia wolności. Właściciel obiektu jest obowiązany umożliwić przeprowadzenie regularnych kontroli uprawnionym organom. W przeciwnym razie podlega on karze grzywny.

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Za jego niedopełnienie grozi kara grzywny (do 5 tys. zł). W przypadku wycieku gazu, zalania mieszkania lub wybuchu pożaru ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Protokół z kontroli stanu technicznego budynku – co zawiera?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego protokół z kontroli okresowej stanu technicznego obiektu powinien składać się z następujących elementów:

 • data kontroli,
 • zakres kontroli,
 • datę następnej kontroli,
 • imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, numer członkowski PIIB i telefon kontaktowy osoby przeprowadzającej kontrolę,
 • rodzaj budynku i adres,
 • rodzaj konstrukcji budynku,
 • dane osobowe właściciela lub zarządcy nieruchomości,
 • ustalenia pokontrolne, w tym wskazanie ewentualnych nieprawidłowości,
 • zakres niewykonanych robót zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli.

Specjalista powinien również ocenić stan techniczny poszczególnych elementów budynku, rozmiar ich uszkodzenia lub zużycia. Ponadto rzeczoznawca budowlany określa zakres prac i kolejność ich wykonania. Do protokołu można dołączyć dokumentację graficzną, sporządzoną podczas kontroli.

Przeglądy nieruchomości – cena

Koszty kontroli są uzależnione od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, lokalizacja i zakres prac. Najwięcej płacą właściciele dużych nieruchomości, położonych w Warszawie i okolicach. Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych kosztują ponad 1000 zł, należy jednak podkreślić, że kara grzywny za niedopełnienie obowiązku jest zdecydowanie wyższa. Ekspert budowlany zaznacza, że za przeglądy nieruchomości 5-letnie zapłacimy około 20% niż za te wykonywane co roku. Wynika to głównie z zakresu prowadzonych prac.

Na rynku działa wiele firm, świadczących tego typu usługi. Zanim wybierzemy jedną z nich, sprawdźmy, jakie ma kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. Nie powinniśmy się kierować wyłącznie ceną. Poszukajmy profesjonalnego rzeczoznawcy budowlanego, dzięki czemu zyskujemy pewność, że rzetelnie wykonuje swoje obowiązki.