Na rozbudowę decydują się zazwyczaj osoby, które mają stary budynek, ale chcą go powiększyć i zmodernizować. Należy zaznaczyć, że inwestycja wymaga zatrudnienia fachowców i dopełnienia niezbędnych formalności. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj rzeczoznawcy budowlanego, jak wygląda cały proces! Niekiedy wystarczy zgłosić takie przedsięwzięcie, podczas gdy w innych potrzebujemy pozwolenia. 

Czym jest rozbudowa budynku – zapytaj rzeczoznawcy budowlanego

Rozbudowa może być przeprowadzona w poziomie, wówczas zwiększamy powierzchnię zabudowy. W ten sposób określamy powierzchnię, zajmowaną przez budynek w stanie wykończonym. Zanim przystąpisz do realizacji przedsięwzięcia, zastanów się, czy dysponujesz odpowiednią przestrzenią. Rozbudowa budynku może być zrealizowana w pionie, wówczas polega na dobudowaniu piętra, podpiwniczeniu lub zaadaptowania poddasza. Nadbudowa zwiększa powierzchnię użytkową, ale nie wpływa na kubaturę obiektu. Należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach nie potrzebujemy pozwolenia. 

Rozbudowa obejmuje prace, mające na celu zmianę istotnych parametrów budynku, takich jak:

 • powierzchnia zabudowy,
 • kubatura (objętość obiektu, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i wewnętrznym, wspomniane wartości należy uwzględnić w części opisowej projektu),
 • wysokość,
 • szerokość,
 • długość.

Rozbudowa domu – co warto wiedzieć

Zastanawiasz się, czy rozbudowa budynku i nadbudowa, oznaczają to samo? W takim razie zapytaj rzeczoznawcy budowlanego. W pierwszym przypadku możemy przeprowadzić przedsięwzięcie wszerz lub wzdłuż, natomiast w drugim dobudowujemy obiekt w pionie.

Czym różni się remont od rozbudowy budynku? Jeśli masz wątpliwości, zapytaj rzeczoznawcy budowlanego. W pierwszym przypadku staramy się odtworzyć pierwotny wygląd nieruchomości, przy czym nie ingerujemy w kubaturę i powierzchnię użytkową. Możemy zdecydować się na tynkowanie elewacji, malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czy postawienie ścianek działowych. Z kolei rozbudowa wpływa na podane wcześniej parametry. Warto też rozróżnić wspomniane przedsięwzięcie od przebudowy budynku, wpływającej na konstrukcję budynku, ale nie liczbę kondygnacji, kubaturę, czy powierzchnię zabudowy. Ekspert budowlany przypomina, że do takich prac zaliczamy:

 • wymianę schodów,
 • zmianę konstrukcji dachu,
 • wymianę stropu.

Zgłoszenie, czy pozwolenie na rozbudowę – zapytaj rzeczoznawcy budowlanego

Jakie formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do rozbudowy domu? Zapytaj rzeczoznawcy budowlanego, jak uzyskać stosowne pozwolenie. W ten sposób zyskujesz pewność, że Twoje przedsięwzięcie nie zostanie potraktowane jako samowola budowlana. 

Kiedy potrzebujesz pozwolenia na rozbudowę budynku? Stosowny wniosek powinieneś złożyć, gdy inwestycja oddziałuje na pobliską nieruchomość. Pamiętaj o tym, również wtedy, gdy urząd odrzucił Twoje zgłoszenie lub nie możesz zachować pewnych odległości od granicy działki. Aby uzyskać pozwolenie, powinieneś dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. 

Rozbudowa budynku a ekspertyza budowlana

Zapytaj rzeczoznawcy budowlanego, czy warto w danej sytuacji wykonać ekspertyzę. Specjalista oceni stan techniczny budynku, dzięki czemu podpowie Ci, czy przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania. Jeśli nie wiesz, jakie dokumenty należy przedłożyć, dokonując zgłoszenia, zapytaj rzeczoznawcy budowlanego. Do wniosku powinieneś dołączyć rysunek, przedstawiający położenie budynku na działce wraz z oznaczeniem, w którym miejscu planujemy zmienić sposób jego użytkowania. Pamiętaj też, żeby złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i potwierdzić wniesienie opłaty skarbowej. Zgłoszenia możesz dokonać w urzędzie miasta lub starostwie. 

Samo zgłoszenie wystarczy wtedy, gdy chcemy:

 • rozbudować instalacje wewnętrzne,
 • zaadaptować poddasze,
 • planujemy przebudową, nieingerującej w elementy konstrukcji i przegrody zewnętrzne.

Zanim przystąpisz do realizacji przedsięwzięcia, powinieneś skorzystać z pomocy geotechnika, który przeprowadzi badanie geotechniczne gruntu. Zleć wykonanie projektu wykwalifikowanemu architektowi i ustanów kierownika budowy. Pamiętaj też, żeby zarejestrować dziennik budowy, w którym zostaną uwzględnione wszystkie czynności i zdarzenia, jakie miały miejsce podczas realizacji inwestycji. Przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłoś ten fakt w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.