Rzeczoznawca budowlany a popękane ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Pojawiające się na ścianach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych pęknięcia mogą mieć różne przyczyny. Źródeł mikrouszkodzeń możemy dopatrywać się w wadliwej konstrukcji fundamentów lub osadzaniu się gruntu pod budynkiem, ale jedną z najczęstszych przyczyn są błędy popełniane przez wykonawców odpowiedzialnych za prace wykończeniowe. Problemem może być nie tylko nieumiejętne zamontowanie i zabezpieczenie płyt gipsowo-kartonowych, ale i niewłaściwy dobór rodzaju płyt i materiałów wykończeniowych, co w konsekwencji może prowadzić do pęknięć w miejscach spoin.

Jeżeli rysy nie są duże i ich nie przybywa, możemy uznać je za bezpieczne. Nasz niepokój powinny jednak wzbudzać rozległe pęknięcia i szczeliny, które z czasem powiększają się, tworząc nowe zarysowania. W takim przypadku wskazana jest pomoc rzeczoznawcy budowlanego, który nie tylko oceni powstałe szkody i wskaże ich przyczyny, ale i zaleci odpowiednie działania naprawcze!

Rzeczoznawca budowlany a popękane ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Nieumiejętne połączenie płyt gipsowo-kartonowych

Jedną z najczęstszych przyczyn powodujących pęknięcia na spoinach jest nieumiejętne połączenie płyt gipsowo-kartonowych. Wielu wykonawców odpowiedzialnych za prace wykończeniowe przy ścianach wewnętrznych montuje płyty zbyt blisko siebie, nie pozostawiając pomiędzy nimi koniecznej szczeliny. To powoduje, że między płytami nie ma już miejsca na zastosowanie materiału wypełniającego, który powinien łączyć się z odpowiednim zbrojeniem. W konsekwencji brak spoinowania doprowadza do niekontrolowanych naprężeń i pęknięć, których nie można w prosty sposób wyeliminować za pomocą taśm zbrojących. Jeżeli mamy podejrzenie, że wykonawcy odpowiedzialni za montaż płyt gipsowo-kartonowych nie wykonali swojej pracy w sposób odpowiedni, możemy poprosić rzeczoznawcę budowlanego o wydanie ekspertyzy. Jeśli rzeczoznawca uzna, że powstałe uszkodzenia są wynikiem niedbałych robót budowlanych, powinien zobligować wykonawcę do naprawienia szkód. W przypadku niewielkich pęknięć i zarysowań wystarczy usunięcie z połączenia płyt zniszczonej masy szpachlowej i zastąpienie jej nową. Jeżeli rysy są głębsze i postępują, konieczne może być usunięcie uszkodzonych fragmentów na całej długości płyty, powiększenie wyżłobienia i położenie nowej warstwy taśmy zbrojeniowej zabezpieczonej masą szpachlową.

Brak zbrojenia płyt gipsowo-kartonowych

Poważnym błędem wykonawczym jest też pomijanie zbrojenia płyt w miejscach, które są szczególnie narażone na pęknięcia. Do prawidłowego połączenia płyt gipsowo-kartonowych powinniśmy zastosować elastyczną taśmę z włókna szklanego i odpowiednią mieszankę gładzi lub masy szpachlowej. Prawidłowo zabezpieczona taśma zbrojeniowa powinna być całkowicie zakryta warstwami gładzi. W przeciwnym wypadku pod powierzchnię siateczki z włókna szklanego mogą dostać się pęcherzyki powietrza, które będą rozsadzały mieszankę szpachlową. W konsekwencji w miejscu łączenia płyt gipsowo-kartonowych będą powstawały rysy i pęknięcia. Jeżeli rzeczoznawca budowlany podczas oględzin budynku wykaże, że wykonawca prac wykończeniowych nie dostosował się do zaleceń i popełnił rażące błędy przy montażu płyt gipsowo-kartonowych, powinien zobligować go do naprawy powstałych uszkodzeń. W przypadku widocznego pominięcia warstwy zbrojeniowej konieczne będzie usunięcie z połączenia płyt uszkodzonej masy szpachlowej i poszerzenie pęknięcia w celu wypełnienia go taśmą zbrojącą i zaprawą. To pomoże uchronić ścianę przed postępującymi pęknięciami.

Niewłaściwe przygotowanie powierzchni płyty i źle dobrane materiały

Nierzadko przyczyną pęknięć pojawiających się na powierzchni płyt gipsowo-kartonowych są błędy pojawiające się już podczas przygotowania lub zabezpieczania materiału. Jednym z częstych błędów popełnianych przez ekipy budowlane odpowiedzialne za montaż płyt jest nieprawidłowe zabezpieczenie ich krawędzi. Wielu wykonawców zapomina o zwilżeniu wodą ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych oraz odpyleniu oryginalnych krawędzi fazowanych, co może powodować nieskuteczne związanie masy szpachlowej. Pęknięcia pojawiające się na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych mogą też być spowodowane nieprawidłowym położeniem masy szpachlowej. Jeżeli rzeczoznawca budowlany uzna, że rysy są wynikiem dostania się powietrza pod warstwę szpachli lub gipsu, może wskazać to jako błąd w pracach budowlanych i wykazać go w ekspertyzie budowlanej. W takim wypadku wykonawca prac będzie zmuszony pozbyć się popękanej warstwy tynku i zastąpić ją nową masą szpachlową. 

Częstym błędem popełnianym podczas prac remontowo-budowlanych jest zły dobór i zabezpieczenie taśmy zbrojącej płyty. Największą wytrzymałość łączenia zapewniają taśmy papierowe oraz taśmy z włókna szklanego, które nie tylko wiążą masę, ale i wykluczają niekontrolowane naprężenia pomiędzy płytami gipsowymi. W przypadku nieprawidłowego zatopienia taśmy w masie szpachlowej lub jej niewystarczającego nawilżenia może dojść do niedostatecznego przylgnięcia taśmy do podłoża i zerwania jej razem z gładzią szpachlową. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany powinien wskazać błąd wykonawczy i w ekspertyzie budowlanej nakazać działania naprawcze. W przypadku takich uszkodzeń konieczne może być zerwanie taśmy spoinowej na całej długości płyty i zamontowanie jej na nowo.