Rzeczoznawca budowlany a źle wykonane ogrzewanie podłogowe

Dobrze zaprojektowany i zainstalowany system grzewczy potrafi skutecznie ułatwić nasze funkcjonowanie w domu. Jego zaletą jest nie tylko podniesienie komfortu użytkowania, ale przede wszystkim wygoda i funkcjonalność w dostosowaniu podłogówki do naszych potrzeb grzewczych. Ogrzewanie podłogowe jest też po prostu estetyczne, ponieważ nie wymaga od nas instalowania widocznego w pomieszczenia oprzyrządowania.

Niestety, pomimo wielu korzyści, które niesie za sobą ten typ ogrzewania, nawet małe błędy wykonawcze mogą wpłynąć w sposób znaczący na awaryjność całej instalacji. Bardzo duży wpływ na funkcjonalność i prawidłowe działanie podłogówki ma profesjonalny projekt i prawidłowy montaż systemu. Co zatem zrobić, kiedy na posadzce pojawiają się pęknięcia, a my mamy problem ze sterowaniem podłogówką? W tym przypadku może pomóc nam rzeczoznawca budowlany!

Rzeczoznawca budowlany a źle wykonane ogrzewanie podłogowe

Złe przygotowanie podłoża

Jednym z podstawowych błędów wykonawczych, jaki popełniają ekipy zajmujące się montażem podłogówki, jest niestaranne przygotowanie podłoża pod system grzewczy. Podłoże, na którym ma zostać ułożone ogrzewanie podłogowe, musi być nie tylko dokładnie wyrównane i oczyszczone, ale i idealnie osuszone. W przeciwnym wypadku na jego powierzchni z biegiem czasu może pojawić się pleśń. Niestety wielu wykonawców zapomina o prawidłowym przygotowaniu podłoża, co później skutkuje nie tylko problemami podczas prac instalatorów. Złe przygotowanie podstawy pod instalację grzewczą już podczas użytkowania podłogi może doprowadzić do poważnych problemów, których nie da się wyeliminować. W najlepszym przypadku brak wypoziomowania podłoża może doprowadzić do nieestetycznych pęknięć na powierzchni posadzki, w najgorszym – do pęknięcia płyty jastrychu lub uszkodzenia rur grzejnych. Podłoże pod podłogówkę powinno też być zabezpieczone folią, która nie tylko stłumi dźwięki uderzeniowe, ale będzie także chroniła przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz. Brak izolacji lub nieumiejętne położenie folii ochronnej może obniżyć współczynnik przewodzenia ciepła przez przewody grzewcze.

Jeżeli błędy wykonawcze zostaną przez nas zauważone jeszcze na etapie powstawania instalacji, możemy poprosić o interwencję rzeczoznawcę budowlanego. W przypadku uzasadnienia uchybień rzeczoznawca może wstrzymać prace budowlane do czasu naprawienia usterek. Jeżeli jednak ekspertyza budowlana wykaże zniszczenie płyty i leżącej w niej instalacji już na etapie użytkowania domu, wykonawca będzie musiał na własny koszt naprawić cały system wraz z powstałymi zniszczeniami.

Źle zaplanowany obieg grzewczy

Nieprawidłowo zaplanowany obieg grzewczy może prowadzić nie tylko do problemów technicznych pojawiających się jeszcze na etapie układania instalacji. Źle przygotowany projekt albo niedostosowanie się do zaleceń projektanta mogą skutkować awarią systemu grzewczego. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez instalatorów jest układanie zbyt długich obiegów i instalowanie niewystarczającej ilości szafek i rozdzielaczy. Zbyt długi pojedynczy obieg grzewczy skutkuje obniżeniem poziomu ciśnienia w rurze, co może doprowadzić do cyklicznego nieogrzewania niektórych obiegów. Jeżeli mamy podejrzenie, że wykonawca popełnił błędy podczas przygotowania obiegu rur doprowadzających ciepłą wodę, mamy prawo zażądać ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany powinien dokonać przeglądu instalacji i jasno ocenić, który z elementów grzewczych jest nieprawidłowo zainstalowany. Wykonawca musi wówczas dokonać niezbędnych poprawek, a w przypadku niemożliwości ich przeprowadzenia zadośćuczynić inwestorowi.

Nieprawidłowo przymocowane rury

Jednym z warunków prawidłowego działania podłogówki jest umiejętne przymocowanie rur grzewczych do podłoża. Do ich mocowania powinniśmy używać specjalnych klipsów i haczyków, które utrzymają rury w tej samej pozycji. Niestety zdarza się, że wykonawcy, chcąc obniżyć koszty instalacji, rezygnują z dodatkowych zabezpieczeń. W konsekwencji musimy liczyć się z tym, że jeszcze podczas wylewania betonu rury mogą oderwać się od podłoża i wypłynąć na powierzchnię zastygającej masy. Źle przymocowane rury mogą także naruszyć klipsy podczas ich pierwszego napełniania wodą. Wykrycie błędów wykonawczych jeszcze na tym etapie pozwoli uniknąć nam poważnych problemów w przyszłości, łącznie z rozsadzeniem posadzki czy uszkodzeniem samych rur. Jeżeli zatem widzimy, że wykonawcy nie stosują się do zaleceń projektanta lub wykorzystują materiały słabej jakości, możemy poprosić o wydanie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego. Na podstawie dokumentu wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód.

Brak dylatacji

Ponieważ podłoga pod wpływem ciepła może zmieniać swoją objętość, trzeba pamiętać o tym, aby prawidłowo przeprowadzić dylatację. Pozwoli nam to uniknąć niekontrolowanych ruchów podczas rozszerzania podłoża. Jeżeli w trakcie robót budowlanych wykonawcy nie przeprowadzą dylatacji w sposób prawidłowy, może to doprowadzić do pękania podłogi. Taśma brzegowa musi być umieszczona na brzegach pomieszczenia, w którym znajduje się podłogówka, oraz w drzwiach na poziomie izolacji płyt. Jeżeli podczas użytkowania podłogi z zainstalowanym ogrzewaniem zauważymy powtarzające się rysy mogące świadczyć o ruchach płyt jastrychu, powinniśmy poprosić o pomoc wykwalifikowanego rzeczoznawcę.

Tylko rzeczoznawca budowlany będzie w stanie określić, jaka jest przyczyna pęknięć na powierzchni posadzki. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże nieprawidłowości wykonawcze, wykonawca będzie musiał skuć zniszczoną warstwę podłogi i naprawić swoje błędy.