Rzeczoznawca budowlany a źle zamontowane okna dachowe

Inwestorzy decydujący się na montaż okien dachowych doceniają je przede wszystkim za możliwość nietuzinkowego sposobu doświetlenia domu. Umiejętnie zainstalowane okna połaciowe są nie tylko ciekawą ozdobą, ale i sprytnym sposobem na przemycenie naturalnego światła do małych pomieszczeń użytkowych. Niestety źle zamontowane okna dachowe mogą przysporzyć nam problemów i przyczynić się do przeciekania dachu i powstawania mostków termicznych. W takim wypadku koszty naprawy szkód mogą być znaczące.

Co zrobić, jeżeli zauważymy niepokojące objawy mogące świadczyć o nieumiejętnym umieszczeniu okien w dachu? Pomocna może być ekspertyza budowlana przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego.

Rzeczoznawca budowlany a źle zamontowane okna dachowe

Montaż okien dachowych – błędy wykonawcze

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez wykonawcę odpowiedzialnego za instalację okien połaciowych jest niedokładne umieszczenie okna w dachu, co może skutkować krzywiznami lub problemami z późniejszymi pracami wykończeniowymi. Bardzo często błędy popełniane na tym etapie robót wynikają nie tylko z nieprecyzyjnego pomiaru w płaszczyźnie dachu, ale i ignorowania przez ekipę budowlaną wskazówek producenta. Niepoprawny pomiar utrudnia prawidłowe ułożenie kątowników, które powinny pomóc w umiejscowieniu okna dachowego. Konsekwencją nieścisłości może być źle osadzone okno. Niestety bardzo często usterki tego typu zauważalne są dopiero w końcowym etapie wykańczania domu. Jeżeli jednak podczas prac wykonawczych ekipy mamy wątpliwości co do podejmowanych przez nią robót, możemy poprosić o wstrzymanie prac i weryfikację ich efektów. Pomocny może się tu okazać rzeczoznawca budowlany, który nie tylko oceni dotychczasowe prace na dachu, ale i w razie usterek zasądzi ich ponowne przeprowadzenie.

Nieprawidłowo przygotowana obróbka okna dachowego

Nierzadkim problemem pojawiającym się już na etapie prac wykończeniowych okna połaciowego jest nieprecyzyjnie przygotowana obróbka kołnierza okna lub, co gorsza, jej uszkodzona struktura. W takim przypadku konsekwencje popełnionych błędów wykonawczych mogą być większe niż tylko nieestetyczny wygląd okna. Uszkodzona obróbka może przyczynić się do przeciekania dachu i powstawania mostków termicznych. Zazwyczaj do usterek dochodzi podczas mocowania ramy okna do belki za pomocą zbyt długich gwoździ, które mogą przerwać dachówkę i folię ochronną. Niestety w miejscu przerwania właściwie zawsze dochodzi do przeciekania dachu. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże, że wykonawca nie dopilnował procesu wykończeniowego w pracach na dachu, rzeczoznawca budowlany powinien wskazać konieczność wymiany uszkodzonych części dachówki oraz ponowną obróbkę ramy okna.  

Źle zabezpieczona folia ochronna okna dachowego

Umiejętnie zabezpieczona ościeżnica okienna to jeden z elementów świadczących o skuteczności prac ekipy odpowiedzialnej za przeprowadzenie prac na dachu. Niestety podczas montowania okien połaciowych bardzo często dochodzi nie tylko do zerwania ciągłości folii ochronnej, ale i braku zabezpieczenia przestrzeni wokół otworu okiennego. W konsekwencji musimy się liczyć z problemem przeciekającego dachu. Aby tego uniknąć, wykonawca powinien zadbać o przygotowanie otworu pod instalację okna dachowego i prawidłowe przycięcie folii chroniącej ościeżnicę. Jeżeli ekipa wykonawcza nie zadba o wystarczający zapas folii na krawędzi okna, w miejsce jej podcięcia powstanie przestrzeń, przez którą woda opadowa będzie dostawała się pod ramę, tworząc zacieki na dachu. Jeśli rzeczoznawca budowlany po przeglądzie instalacji uzna, że popełniono błędy, będzie musiał zobligować wykonawcę do naprawy szkód. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki inwestor może liczyć na wypłatę zadośćuczynienia.

Okna dachowe – błędy w instalacji kołnierza uszczelniającego

Problem z przeciekającym dachem, w którym zamontowano okna połaciowe, może pojawić się także wtedy, kiedy kołnierz uszczelniający ramę okna zostanie naruszony lub źle zamontowany. W przypadku okna dachowego jest to o tyle istotne, że okna tego typu są dużo bardziej narażone na działanie wody opadowej niż okna tradycyjne. Niedokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy krawędzią dachówki a kołnierzem zabezpieczającym ramę okna jest błędem, który późno wykryty może doprowadzić także do powstawania mostków termicznych. Z takimi samymi konsekwencjami musimy się liczyć, jeżeli podczas układania dachówki dojdzie do nawet minimalnych przesunięć i nierówności płaszczyzny w połączeniu dachówki z profilem okna. Jeżeli wykonawca nie dokona prawidłowych pomiarów i podczas instalacji połaci dachu podniesie ją zbyt wysoko względem ramy okna, w miejscu złączenia powstanie rowek, w którym z czasem będzie się gromadziła woda. W przypadku tak poważnych błędów montażowych nierzadko zdarza się, że jedynym sposobem na naprawienie usterki jest ponowna instalacja okna. Rzeczoznawca budowlany przygotowujący ekspertyzę budowlaną musi w takim wypadku wskazać konieczność natychmiastowych działań naprawczych, które pozwolą uniknąć kolejnych zacieków na dachu.