Prawidłowo wykonana elewacja wpływa nie tylko na walory estetyczne budynku, ale także chroni go przed wilgocią i ogniem. Dlatego tak ważne jest, żeby podczas prac elewacyjnych przestrzegać zasad, które uchronią nas przed niepożądanymi konsekwencjami usterek. Co jednak, jeżeli wykonawca pomimo prawidłowo przygotowanego projektu popełnił znaczące błędy, które teraz generują dodatkowe koszty naprawy? W takim przypadku możemy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej, która pomoże nam wyegzekwować należne naprawy i odszkodowanie.

Nieprawidłowe przygotowanie podłoża pod tynk

Złe przygotowanie ścian do dalszych prac elewacyjnych to jeden z podstawowych błędów, które popełniają ekipy odpowiedzialne za roboty tynkarskie. Niestety w wielu przypadkach pomyłki wynikają nie tyle z niewiedzy fachowców, ile z braku staranności podczas robót budowlanych. Co istotne, niestaranne oczyszczenie podłoża pociąga za sobą kolejne usterki, które znacząco wpływają na wiązanie masy tynkarskiej z podłożem i stan elewacji. Prawidłowo przygotowana ściana pod tynk powinna być nie tylko dokładnie oczyszczona z kurzu i wszelkiego rodzaju plam, szczególnie tych tłustych, ale też odgruzowana i pozbawiona większych nierówności. Chodzi tu zarówno o pozostałości po pracach murarskich, jak i resztki starego tynku. W przeciwnym wypadku tynk w tych miejscach nie połączy się z podłożem i będzie odpadał, tworząc nieestetyczne plamy. Pamiętajmy jednak, że idealnie gładka i śliska powierzchnia muru także nie zapewni nam dobrej przyczepności zaprawy, a drobne wypukłości, które nie wpływają na kondycję tynku, pomogą nam uporać się ze spoiwem.

W przygotowaniu podłoża pod dalsze prace wykończeniowe nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z zewnętrznymi robotami elewacyjnymi, czy wewnętrznymi pracami tynkarskimi. W każdym przypadku pominięcie etapu przygotowującego ścianę do dalszych robót może skutkować poważnymi usterkami w strukturze tynku, a to oznacza kosztowne naprawy. Jeżeli zatem zauważymy, że niedługo po skończonych pracach wykończeniowych elewacja zaczyna odpadać od ściany albo pękać, możemy przypuszczać, że prace nie zostały wykonane z należytą starannością. W wielu przypadkach konieczna będzie interwencja rzeczoznawcy budowlanego, który dokona oceny wykonanych robót i zleci wykonawcy czynności naprawcze.

Nieprawidłowa zaprawa tynkarska

Skuteczność prac elewacyjnych zależy nie tylko od dokładności wykonywanych robót, ale i jakości użytego materiału. Chodzi tu przede wszystkim o rodzaj zaprawy tynkarskiej. Na szczęście w obecnej chwili wykonawcy coraz częściej korzystają z gotowych mieszanek, których skład jest wcześniej ustalany przez producenta i dostosowywany do rodzaju robót, ale niestety nie zawsze mamy pewność, że ekipa budowlana korzysta z dobrej jakości tynku. Jeżeli zatem tylko mamy taką możliwość, powinniśmy podczas prac tynkarskich skontrolować prawidłowość robót. Niedopuszczalne jest, żeby wykonawca mieszał składniki pochodzące z różnych źródeł i używał kilku różnych typów zapraw tynkarskich, ponieważ może to doprowadzić do różnić w wysychaniu zaprawy i pękania elewacji. Pamiętajmy też, że nawet drobne zanieczyszczenie masy, np. piaskiem lub żwirem, będzie obniżało przyczepność zaprawy i skutkowało jej odspajaniem. Z podobnym problemem będziemy mieli do czynienia, jeżeli do zaprawy tynkarskiej użyjemy zanieczyszczoną wodę. W najgorszym przypadku znajdujące się w niej drobiny mogą uniemożliwić wiązanie się składników masy elewacyjnej. Jeśli zatem na powierzchni ściany pojawią się nieestetyczne wykwity albo zauważymy, że tynk nie ma jednorodnego koloru, a zaprawa pęka, możemy żądać ponownego wykonania robót. W wielu przypadkach egzekucja naprawy może być utrudniona, dlatego przed rozmowami z wykonawcą warto zdecydować się na wykonanie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego.

Stosowanie materiałów od różnych producentów

Korzystanie z różnych źródeł podczas wyboru materiałów wykończeniowych jest powszechnym błędem, który zazwyczaj wynika z oszczędności. Niestety nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że każdy producent stosuje inne parametry mieszanek tynkarskich, które nie muszą być spójne z innymi rodzajami mas tynkarskich. Z tym samym problemem możemy mieć do czynienia w przypadku zakupu materiałów izolacyjnych. W każdym przypadku źle dobrana paroprzepuszczalność materiału termoizolującego lub tynku zewnętrznego nie tylko będzie uniemożliwiała odprowadzanie wody z wnętrza budynku, ale i będzie prowadziła do powstawania mostków termicznych, przecieków i mokrych wykwitów. Jako inwestorzy powinniśmy zatem zadbać, żeby zarówno zaprawa elewacyjna, jak i inne materiały dociepleniowe pochodziły z tego samego systemu. W przeciwnym wypadku możemy się narazić na dodatkowe koszty spowodowane nieuczciwością nierzetelnego wykonawcy. Jeżeli na naszej budowie dojdzie do jakichkolwiek usterek na tym podłożu, powinniśmy zlecić wykonanie oceny stanu technicznego budynku i jakości wykonanych robót. Oględzin może dokonać rzeczoznawca budowlany.