Rzeczoznawca budowlany i błędy w wykonaniu posadzki z betonu

Nawet najdrobniejsze ubytki powstające na powierzchni betonu mogą świadczyć o nieprawidłowościach w przygotowaniu lub użytkowaniu podłoża i chociaż na ogół trudno jest ich uniknąć, w konsekwencji mogą bardzo wyraźnie obniżyć parametry betonu i wpłynąć na jakość pozostałych prac budowlanych i wykończeniowych. W wielu przypadkach pęknięcia i rysy, szczególnie te wykryte na wczesnym etapie budowy domu, są możliwe do zniwelowania, ale zdarza się, że szczeliny w posadzce betonowej są już tak duże, że nie da się im zaradzić w prosty sposób.

Tak bardzo ważne zatem jest, żeby kontrolować pracę ekip budowlanych na każdym etapie, szczególnie wtedy, kiedy mamy podejrzenia, że nie wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców są wykonywane zgodnie z zaleceniami. Co zrobić, kiedy w niedawno wybudowanym domu zauważymy pęknięcia posadzki lub dostrzeżemy, że podczas prac budowlanych ekipa wykonawcza kontynuuje wylewki pomimo pojawienia się niekontrolowanych spękań posadzki? W takiej sytuacji może pomóc nam rzeczoznawca budowlany!

Rzeczoznawca budowlany i błędy w wykonaniu posadzki z betonu

Nieumiejętne wykonanie dylatacji

Jedną z głównych przyczyn powstawania pęknięć na powierzchni betonowej posadzki są niekontrolowane skurcze betonu. Najczęściej ich przyczyną jest złe przygotowanie mieszanki betonowej i nieumiejętne wykonanie dylatacji, która pomaga wymusić kontrolowane pęknięcia betonu. Skurcze betonu są zjawiskiem naturalnym i są wynikiem naprężeń skurczowych, które powstają w strukturze płyty betonowej pod wpływem czynników zewnętrznych, np. osuszania mieszanki.

Przyjmuje się, że skurcz betonu może wzrastać przez kilka godzin do nawet kilku miesięcy od położenia betonu, dlatego istotne jest, aby umiejętnie określić, gdzie należy wymusić pęknięcia. Jeżeli ekipa budowlana wykonująca wylewkę nie dostosuje się do zaleceń projektanta wyznaczającego siatkę dylatacji, szczeliny nie tylko nie pomogą w zachowaniu dobrego stanu posadzki, ale będą także generować nowe mikropęknięcia. W przypadku, kiedy pęknięcia pojawią się po kilku latach użytkowania posadzki, problem ich usunięcia może być złożony. Wówczas rzeczoznawca budowlany, jeżeli jako przyczynę pęknięć wskaże błędy techniczne budowlańców przygotowujących posadzkę, może zobligować wykonawcę nie tylko do zerwania warstwy podłogowej, ale też rozkucia betonu i położenia jego nowej, wzmocnionej warstwy. Konieczne może być także wykonanie nacięć posadzki, np. tarczą diamentową. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko, że ekspertyza budowlana będzie wymagała od wykonawcy docinanie posadzki do narożników ścian i fundamentów aż do ich przecięcia. Jeżeli jednak opinia rzeczoznawcza będzie prowadzona na etapie powstawania domu i prace budowlane nie zostały jeszcze ukończone, zadanie będzie nieco ułatwione. Wtedy rzeczoznawca budowlany może nakazać zdjęcie wierzchniej uszkodzonej warstwy betonu i jej ponowne wylanie.

Niewłaściwe przygotowanie podłoża

Odpowiednie przygotowanie mieszanki betonowej wiąże się ściśle z jakością i wytrzymałością posadzki na obciążenia powstające podczas jej użytkowania. Dobrze przygotowana mieszanka betonowa powinna wykazywać się jak najniższym skurczem, który nie będzie powodował niekontrolowanych pęknięć w fazie wysychania betonu oraz użytkowania posadzki. Niestety wielu wykonawców nie dostosowuje proporcji w mieszance betonowej do wymagań i norm budowlanych i chcąc ułatwić sobie zadanie, stosuje zbyt duże ilości wody w porównaniu do dawki cementu. W konsekwencji tak przygotowana posadzka nie będzie odporna na ściskanie i nie będzie prawidłowo reagowała na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Z problemem popękanej posadzki betonowej będziemy mieli do czynienia także wtedy, kiedy grubość nawierzchni betonu nie zostanie dostosowana do projektowanych obciążeń użytkowych. Jeżeli rzeczoznawca budowlany po przeprowadzeniu oglądu stanu posadzki w ekspertyzie budowlanej wykaże, że mieszanka została źle przygotowana, będzie musiał wskazać działania naprawcze niwelujące błędy ekipy budowlanej. Wykonawca może być wtedy zobowiązany do usunięcia warstwy wylewki (i zastąpienia jej dobrą mieszanką) lub nacięć podłoża, które osiada.

Wypaczanie i ruchy płyt betonowych

Jednym z błędów popełnianych przez wykonawców posadzek betonowych jest nieuważne przygotowanie powierzchni betonu do dalszych prac wykończeniowych. Nierzadko zdarza się, że płyty posadzkowe wypaczają się, co jest wynikiem podnoszenia się krawędzi płyt lub ich podwijania. Prowadzi to do niekontrolowanych pęknięć posadzki, które mogą pojawiać się nawet do dwóch lat od wykonania posadzki. Jeżeli podczas prac budowlanych pojawi się podejrzenie, że ekipa budowlana nie dostosowuje swoich działań do wymogów budowlanych, a stan wylewki nie jest zadowalający, możemy poprosić o rzetelną ekspertyzę budowlaną. Rzeczoznawca budowlany może wówczas wskazać błędy i natychmiastowo zlecić działania naprawcze, np. prawidłową dylatację, które pozwolą uniknąć ruchów płyt betonowych oraz ich kołysania, a co za tym idzie – pęknięć gotowej już posadzki.