Rzeczoznawca budowlany to dla wielu z nas jeden z urzędników biorących udział w procesie budowlanym. Tak naprawdę jednak nie do końca mamy wiedzę na temat tego, co rzeczoznawca budowlany robi i jak ważna jest jego praca, dopóki nie musimy korzystać z jego fachowej pomocy. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że praca eksperta w dziedzinie budownictwa nie sprowadza się jedynie do przygotowywania dokumentów i ekspertyz budowlanych. Z konsultacji rzeczoznawcy budowlanego możemy skorzystać zarówno podczas budowy domu i jego remontu, jak i przy problemach z nierzetelnym wykonawcą, który popełnił błędy budowlane.

Rzeczoznawca budowlany nie tylko dba o nasze bezpieczeństwo, nadzorując prace budowlane i ich prawidłowość, ale i pomaga nam odzyskać utracone pieniądze. O czym pamiętać przy wyborze dobrego rzeczoznawcy budowlanego i o co pytać podczas konsultacji ze specjalistą?

Czym jest ekspertyza budowlana? Z jakich elementów się składa?

Ekspertyza budowlana to dokument, w którym znajduje się opis aktualnego stanu technicznego budynku. Wykonuje ją rzeczoznawca budowlany, który na podstawie oględzin budynku i odpowiednich badań przeprowadzonych na miejscu zdarzenia ocenia jakość wykonanych prac, ich prawidłowość i rodzaj uszkodzeń. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, rzeczoznawca budowlany opiniuje, czym budynek jest bezpieczny i można w nim mieszkać.

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana zawiera analizę dokumentacji właściwej dla budynku (np. projekt budynku, umowy i faktury zakupu materiałów), opis uszkodzeń budynku, ich przyczyn i błędów budowlanych, które doprowadziły do zniszczeń w domu, dokumentację rysunkową i fotograficzną wykonaną na miejscu zdarzenia, badania materiałowe, niezbędne obliczenia i kalkulacje, kosztorys możliwych napraw i wnioski końcowe. Ekspertyza budowlana musi być podpisana przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną przygotowuje rzeczoznawca budowlany. Specjalista musi mieć odpowiednie wykształcenie kierunkowe i co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie robót wykończeniowych, realizacji obiektów budowlanych i projektowania budynków. Musi on też być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

W czym pomoże mi rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany może przygotować ekspertyzę budowlaną dla nowego budynku i budynku użytkowanego. Jego pomoc może być też konieczna przy okazji większych remontów, podczas których dochodzi do np. renowacji instalacji albo wymiany drzwi lub okien. Poza tym rzeczoznawca budowlany ma prawo koordynowania i nadzorowania prac budowlanych, a także ich opiniowania. Może też doradzać podczas kupna i sprzedaży budynku i nadzorować pracę podczas zmiany sposobu użytkowania domu, wyodrębnienia w nim lokalu użytkowego oraz nadbudowy i przebudowy budynku. Rzeczoznawca budowlany może także sporządzić ekspertyzę budowlaną przy okazji wystąpienia błędów budowlanych i katastrof budowlanych.

Jakie dokumenty może wydać rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany może wykonać:

opinię techniczną

ekspertyzę budowlaną

orzeczenie techniczne

ocenę techniczną.

Czy rzeczoznawca budowlany wykonuje pracę samodzielnie?

Tak, rzeczoznawca budowlany nie deleguje prac związanych z oględzinami budynku i oceną jego stan technicznego. Wszystkie materiały służące do oceny jakości wykonanych prac budowlanych rzeczoznawca budowlany gromadzi samodzielnie.

Gdzie sprawdzić kompetencje rzeczoznawcy budowlanego?

Kompetencje rzeczoznawcy budowlanego i jego doświadczenie możemy sprawdzić na stronie internetowej specjalisty. Jeżeli to nie przyniesie nam wystarczającej wiedzy, jego nazwisko możemy sprawdzić na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeżeli nazwisko rzeczoznawcy znajduje się w tym wykazie, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z ekspertem. Nazwiska rzeczoznawców budowlanych, którzy zgodzili się na ujawnienie swoich danych i którzy są zweryfikowanymi specjalistami, udostępnia też Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.  

Jakie ubezpieczenie posiada rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany posiada ubezpieczenie OC. Jest to obligatoryjne ubezpieczenie związane z rodzajem wykonywanych przez niego prac. Poza tym wielu dobrych rzeczoznawców budowlanych ma dodatkowe ubezpieczenie.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Prosta ekspertyza budowlana dotycząca budynku jednorodzinnego to koszt około 3,5 tys. zł netto. Ekspertyza budowlana sporządzona dla budynków wielkoformatowych może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Cena opinii technicznej zawsze jest uzależniona od rodzaju badania i okoliczności jego wykonywania.

Ile jest ważna ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest ważna przez rok.