Rzeczoznawca budowlany radzi – przeciekający dach

Przeciekający dach to nie tylko powód do zmartwień, ale i kłopot, który należy sprawnie wyeliminować. Musimy pamiętać, że konsekwencjami nieszczelnego dachu mogą być nie tylko wykwity na suficie czy ścianach, ale także zawilgocenie wełny mineralnej. Długotrwałe zawilgocenie poszycia dachu może prowadzić nie tylko do znacznej utraty ciepła w domu, ale też do zniszczenia konstrukcji dachu.

Najczęściej przyczyną przeciekania dachu są błędy popełnione podczas jego wykonywania, które mogą wynikać z niewykwalifikowania ekipy montującej dach lub niedostosowania się wykonawcy do zaleceń projektanta. Bardzo często nieszczelność dachu powodowana jest także zastosowaniem nieodpowiednich materiałów wykończeniowych lub materiałów kiepskiej jakości. W wielu przypadkach wystarczą doraźne działania naprawcze, ale bardzo często dach jest w tak złym stanie, że jedynym wyjściem jest zdjęcie pokrycia i zamontowanie go na nowo. Co zrobić, kiedy zauważymy, że dach naszego domu jest nieszczelny? W takiej sytuacji warto poprosić rzeczoznawcę budowlanego o pomoc w ustaleniu przyczyn przecieków!

Rzeczoznawca budowlany radzi - przeciekający dach

Nieprawidłowy projekt i materiały złej jakości

Najprostszą przyczyną przeciekającego dachu jest zastosowanie materiałów pokryciowych kiepskiej jakości, które nie wytrzymują próby czasu. Wielu wykonawców wybiera materiały, które bardzo szybko ulegają zniszczeniu i po kilu latach użytkowania wymagają gruntownej naprawy lub wymiany. W konsekwencji koszty montażu dachu niepotrzebnie wzrastają. Błędem ekip wykonujących poszycia dachowe jest także jednoczesne korzystanie z usług wielu producentów oferujących materiały wykończeniowe. Przyczyną problemów z dachem mogą być także wprowadzane przez wykonawców oszczędności, które w przyszłości mogą skutkować wyraźnymi usterkami technicznymi prowadzącymi do przeciekania poszycia dachu. Ważne jest zatem, aby materiały wykorzystywane do montażu dachu nie były tańszymi zamiennikami oryginalnych produktów systemowych.

Jeżeli mamy podejrzenie, że podczas robót budowlanych popełniono błędy, których skutkiem jest nieszczelny dach, powinniśmy poprosić o poradę rzeczoznawcę budowlanego, który nie tylko dokona oględzin poszycia, ale i wskaże potencjalne błędy wykonawcze. Jeżeli ekspertyza wykaże, że wykonawca nie dostosował prac do wymogów bezpieczeństwa lub odstąpił od wskazówek projektanta dachu, rzeczoznawca będzie mógł go zobligować do odpowiednich poprawek. W najgorszej sytuacji konieczna może być ponowna instalacja dachu.

Błędy podczas układania warstwy uszczelniającej

Skuteczność warstwy uszczelniającej dach zależy od zastosowania materiałów dobrej jakości oraz dostosowania prac wykonawczych do wskazówek projektanta. Bardzo często do usterek, które wpływają na szczelność dachu, dochodzi podczas montażu folii uszczelniającej poszycie. Jeżeli podczas prac membrana ulegnie nawet nieznacznemu przerwaniu i wykonawcy tego nie zauważą lub zignorują usterkę, dach będzie przeciekał w miejscu powstania nacięcia. Tymczasem uszkodzona folia powinna być natychmiast po zauważeniu usterki sklejona i zabezpieczona specjalną taśmą. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku wszelkiego rodzaju złączeń i zakładek, szczególnie w okolicach koszy i kominów. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże, że podczas montażu dachu materiały izolujące zostały przerwane lub źle zainstalowane, albo że wykonawca nie dostosował się do wskazówek producenta, pokrycie dachu będzie musiało zostać naprawione bez szkody dla inwestora. W przypadku kiedy rzeczoznawca budowlany uzna, że folia uszczelniająca dach została naruszona w znacznym stopniu, co sprzyja przeciekaniu dachu, konieczne może być zerwanie poszycia i ponowny montaż dachówki.

Niewłaściwie wykonane obróbki blacharskie

Jedną z częstych przyczyn nieszczelności dachu są błędy popełnione podczas montażu blachy lub dachówki. Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza podczas prac wykończeniowych, przede wszystkim wokół kominów oraz w koszach, aby nie przerwać warstwy uszczelniającej. Jeżeli folia zostanie uszkodzona gwoździami, przez powstałe dziury będzie spływała woda opadowa, która w przyszłości może powodować poważne przecieki pojawiające się na suficie domu.

Błędem popełnianym przez ekipy zajmujące się montażem dachówek jest też często ich nierównomierne rozmieszczenie lub nieprawidłowe umocowanie na dachu. Wykonawcy nierzadko mają także problem ze szczelnym ułożeniem dachówek, co może doprowadzić do gromadzenia się wody opadowej pomiędzy poszczególnymi dachówkami. Przeciekający dach może też być konsekwencją nieumiejętnego przytwierdzenia blachodachówki do krokwi. Jeżeli blacha odstaje lub jest źle docięta, pokrycie jest nieszczelne. Jeżeli zatem rzeczoznawca budowlany uzna, że dachówki zostały słabo przymocowane do dachu lub podczas ich montażu naruszono strukturę blachy, co doprowadza do korozji blachy i przeciekania dachu, powinien zobligować wykonawcę do poprawienia stanu poszycia. Niestety, w skrajnych przypadkach wymiana uszkodzonych dachówek może być niewystarczająca. Wtedy konieczne może być usunięcie pokrycia dachu i jego ponowne zamontowanie.