Rzeczoznawca budowlany jako jedna z osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu budowlanego może nie tylko sporządzać ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, a także weryfikować na bieżąco prace wykonawcze, ale i sprawdzić stan techniczny budynku na każdym etapie jego użytkowania. Kupujesz lub sprzedajesz dom albo chcesz wykonać generalny remont budynku i nie wiesz, w jakim stanie jest nieruchomość? Rzeczoznawca budowlany sprawdzi dla Ciebie stan budynku i oceni, jakie działania powinieneś podjąć, aby zamieszkać w nim bezpiecznie!

Inwentaryzacja budynku i ekspertyza budowlana – dlaczego to jest takie ważne?

Wszystkie czynności weryfikacyjne podejmowane przez rzeczoznawcę budowlanego mają za zadanie usprawnić proces budowlany i wykazać nieprawidłowości w strukturze budynku, a także – poświadczyć, że nasz dom jest gotowy do bezpiecznego użytkowania. Ekspertyza budowlana przygotowana przez eksperta ma zatem za zadanie świadczyć aktualny stan techniczny budynku i wskazać ewentualne działania naprawcze. Co istotne, równie ważna jest inwentaryzacja budynku, która podobnie jak ekspertyza budowlana jest dokumentem obrazującym stan techniczny nieruchomości. W tym przypadku opinia przygotowana przez fachowca ma jednak za zadanie pokazać także cały proces zmian, które zachodziły w strukturze budynku podczas jego użytkowania. Z tego względu inwentaryzacja budynku jest bardzo pomocna wtedy, kiedy kupujemy, remontujemy lub przebudowujemy stare budynki, dla których nie posiadamy żadnych dokumentów poświadczających ich stan techniczny. Przygotowana przez rzeczoznawcę budowlanego opinia zastępuje w tym przypadku niedostępną dokumentację inwestycyjną.

Inwentaryzacja budowlana, podobnie jak ekspertyza budowlana, jest też potrzebna w przypadku większego remontu, podczas którego następuje np. wymiana okien i drzwi czy instalacji zamontowanych w budynku, a także przebudowy i nadbudowy domu czy zmiany sposobu jego użytkowania. Rzeczoznawca budowlany może także wykonać oględziny budynku w momencie, kiedy decydujemy się na kupno domu lub jego sprzedaż.

Kiedy wykonać inwentaryzację budynku?

Inwentaryzacja budowlana powinna być wykonywana zawsze przy okazji kupna i sprzedaży domu. Jest to nie tylko kwestia naszego spokoju, ale i bezpieczeństwa – jako nabywcy będziemy mieć pewność, że budynek jest gotowy do użytku. Jeśli rzeczoznawca budowlany wskaże konieczność remontu, będziemy mogli wówczas zawczasu przygotować się do niego lub negocjować cenę zakupu z aktualnym właścicielem. Poza tą sytuacją rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić stan techniczny budynku przy okazji generalnego remontu, który wiąże się ze zmianami w strukturze budynku. Oględziny warto przeprowadzić zwłaszcza po wyburzeniu ścian i wymianie drzwi i okien, wymianie instalacji wewnętrznych, przebudowie lub nadbudowie domu, a także po wyodrębnieniu w nim lokalu użytkowego.

Pamiętajmy, że w przypadku znaczących zmian w strukturze budynku lub zmian spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. pęknięciami będącymi bezpośrednim skutkiem osuwisk, inwentaryzacja budynku może być niewystarczająca i rzeczoznawca budowlany powinien przygotować także ekspertyzę budowlaną. Ekspertyza budowlana przyda nam się również, jeżeli ubiegamy się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód w budownictwie. W tym przypadku musimy jednak pamiętać, że równolegle potrzebny nam będzie aktualny przegląd techniczny domu.

Co znajduje się w opinii rzeczoznawcy budowlanego?

Prawidłowo przygotowane przez rzeczoznawcę budowlanego opinie powinny zawierać informacje na temat aktualnego stanu technicznego budynku. Muszą one też poświadczać zdatność budynku do użytkowania. Zarówno inwentaryzacja budowlana, jak i ekspertyza budowlana muszą wskazywać na lokalizację nieruchomości, jej wielkość, wielkość działki, na której się znajduje, liczbę kondygnacji oraz wielkość powierzchni użytkowej budynku, a także na przeznaczenie budynku i sposób jego użytkowania. Poza tym z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji domu dowiemy się wszystkiego o specyfikacji nieruchomości i jej stanie technicznym. Opinia rzeczoznawcy budowlanego musi zawierać także dokumentację graficzną i fotograficzną całego budynku, rzuty działki w skali 1:500 z danymi dotyczącymi domu oraz jego części i przyłączy, rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z rysunkami więźby dachowej i przewodów z nim powiązanych, a także rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych w skali 1:50 lub 1:100.