Stan techniczny budynku – bo bezpieczeństwo jest najważniejsze

Budynki każdego typu – mieszkalne, a także użyteczności publicznej, powinny być utrzymywane w dobrym stanie zarówno technicznym, jak i estetycznym. To na właścicielu budynku ciąży odpowiedzialność za wykonywanie niezbędnych badań, czy w razie konieczności, jego napraw. Oto dlaczego stan techniczny budynku jest tak istotny dla bezpieczeństwa jego użytkowników.

Stan techniczny budynku – bo bezpieczeństwo jest najważniejsze

Ocena stanu technicznego budynku

Badanie stanu technicznego budynku jest nie tylko w wielu przypadkach wymagane przez prawo, ale przede wszystkim niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. Istnieje kilka sytuacji, w których ocena stanu technicznego budynku jest zalecana:

 • przy zakupie domu – warto, aby fachowiec wydał opinię na temat stanu technicznego nabywanej nieruchomości. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków związanych z ewentualnymi naprawami wad konstrukcyjnych budynku, o których sprzedający nie wiedział lub celowo zataił informacje o nich. Zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale też pozwoli im spokojnie spać w nocy, w pełni ciesząc się z nowego lokum
 • przed modernizacją – jest to przypadek, w którym ekspertyza jest nie tylko wskazana dla naszego bezpieczeństwa, czy ograniczenia nieprzewidzianych kosztów, ale przede wszystkim jest wymagana przez prawo
 • w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące uszkodzenia – takie jak na przykład pęknięcia ścian czy rysy na stropach. Mogą być one wywołane przez naturalne zużycie materiałów i nie stanowić dla nas żadnego zagrożenia. Może się jednak okazać, że pęknięcie ściany jest objawem poważniejszych problemów, o których lepiej wiedzieć, zanim dojdzie do tragedii

Ekspertyzie budowlanej mogą zostać poddane takie obiekty, jak:

 • budynek mieszkalny
 • budynek przemysłowy
 • dom jednorodzinny
 • domek letniskowy
 • budynek specjalny
 • budynek wielorodzinny
 • budynek wysoki
 • budynek publiczny

Takimi zadaniami jak przygotowanie ekspertyz budowlanych, technicznych, oceny jakości wykonania prac budowlanych (w tym prac wykończeniowych), oceny stanu technicznego obiektu, opinii sądowych i przedsądowych, zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy funkcjonujące na rynku. Warto więc w przypadku konieczności przygotowania stosownej dokumentacji, zwrócić się do specjalisty o ugruntowanej opinii i autorytecie. Należy mieć na uwadze, aby badanie zostało wykonane szczegółowo i rzetelnie.

Kontrole techniczne obiektów

Prawo budowlane wymaga wykonywania kontroli technicznych raz do roku lub co pięć lat. Dorocznej kontroli technicznej podlegają:

 • elementy obiektu, które mogą być narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych lub innych osłabiających okoliczności
 • przewody kominowe i instalacje gazowe
 • urządzenia, których zadaniem jest ochrona środowiska

Natomiast raz na pięć lat mamy obowiązek poddać kontroli:

 • instalacje elektryczne i piorunochronne
 • elementy chłodnicze w klimatyzacji
 • stan techniczny budynku, dopuszczający do dalszego użytkowania

Warto zaznaczyć, że wspomniana powyżej obowiązkowa okresowa kontrola nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (czyli budynków wolnostojących, albo w zabudowie bliźniaczej, grupowej lub szeregowej), budownictwa zagrodowego oraz letniskowego. Choć wykonywanie takich kontroli nie jest zabronione i może zostać wykonane na życzenie właściciela obiektu, w dowolnym momencie.

Obowiązek określony w prawie budowlanym ciąży na właścicielach budynków przemysłowych, specjalnych oraz publicznych. Przestrzeganie tego nakazu jest szczególnie ważne, ponieważ w wymienionych typach budynków bardzo często przebywa duża liczba osób (klientów, pracowników) i właściciel budynku jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo podczas przebywania na terenie obiektu.

Stan techniczny budynku – postaw na bezpieczeństwo

Osoba uprawniona do przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku, przed jej rozpoczęciem, powinna zapoznać się z protokołami z poprzednich tego typu działań, ze zgłoszeniami użytkowników oraz z protokołami odbioru prac budowlanych, które zostały wykonanie od czasu ostatniej kontroli. Podczas wykonywania kontroli stanu technicznego obiektu powinno zostać sprawdzone, czy wszystkie zalecenia z poprzedniej kontroli zostały wykonane. Po zakończonym badaniu rzeczoznawca wystawia stosowną opinię.

Warto pamiętać, że najważniejszą przesłanką do zlecenia wykonania badania stanu technicznego budynku, jest dbałość o bezpieczeństwo jego użytkowników. Tylko rzetelne badanie, wykonane szczegółowo i ze starannością – element po elemencie – pozwoli osobom korzystającym z obiektu czuć się bezpiecznie, bez obaw o stan budynku, w którym się znajdują.