Strop dobrze wykonany? Sprawdź z rzeczoznawcą budowlanym!

Strop jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych domu. Strop dobrze wykonany nie tylko chroni budynek, ale i jest odpowiedzialny za przenoszenie jego mechanicznych obciążeń. Wbrew pozorom strop nie jest zadaniem aż tak skomplikowanym. Błędy, które popełnia się przy jego budowie, są jednak niewybaczalne. Mogą mieć poważne konsekwencje.

Do czego służy strop i jak prawidłowo go wykonać? Czy rzeczoznawca budowlany może nam pomóc, jeśli strop jest wadliwy?

Do czego służy strop? Proces budowlany bez tajemnic

Zadaniem stropu jest to, aby przenosić mechaniczne obciążenia budynku. Dzieje się tak dzięki przekazywaniu siły obciążeniowej na pionowe elementy domu, czyli filary, podpory i ściany nośne. Z tego względu ważne jest, żeby strop był solidny i zabezpieczony odpowiednią liczbą prętów zbrojeniowych. Prawidłowo wykonany pułap domu najlepiej zrobić z wysokiej klasy betonu o odpowiedniej grubości. Grubość stropu jest szczególnie ważna, jeżeli dom ma kilka kondygnacji użytkowych albo zagospodarowane poddasze.

Poza tym strop odpowiada też za ochronę budynku przed pożarem. Warstwa betonowa jest ogniotrwała. Może uchronić nasz dom przed przeniknięciem w jego głąb ognia. Prawidłowy strop wycisza dom i wspomaga jego efektywne ocieplenie.

Wszelkie błędy w tej materii mogą powodować uszkodzenia mechaniczne budynku. Problemem może też być konieczność pokrycia w przyszłości kosztów potencjalnych usterek. Jeżeli zatem w trakcie budowy domu mamy wątpliwość co do wykonywanych prac, zlećmy rzeczoznawcy budowlanemu badanie kontrolne. Można je wykonać nawet na początkowym etapie robót budowlanych.

Jak powstaje strop dobrze wykonany

Rodzaj i grubość stropu trzeba uzależnić od konstrukcji budynku i jego przeznaczenia. Inaczej będziemy budować pułap budynku jednokondygnacyjnego, a inaczej – domu z użytkowanym poddaszem. Wśród najpopularniejszych rodzajów stropów wyróżnia się:

  • strop monolityczny
  • strop gęstożebrowy
  • strop prefabrykowany
  • strop belkowy.

Strop gęstożebrowy

Jest najczęściej występującym typem pułapu. Jest też najłatwiejszym do wykonania stropem. Konstrukcja stropu gęstożebrowego opiera się na belkach nośnych, pomiędzy którymi układane są pustaki. Betonowe zbrojone belki umieszcza się na elementach nośnych budynku. W takiej konstrukcji montuje się pustaki. Na końcu są zalane mieszanką betonową.

Błędem, który jest często popełniany na tym etapie budowy domu, jest niewłaściwy rozstaw belek podporowych. Żeby belki nie uginały się, trzeba pomiędzy nimi zamontować żebra rozdzielcze. Jeżeli jest ich za mało albo są źle wykonane, na suficie mogą pojawić się charakterystyczne pęknięcia. Będzie to objaw tzw. pracy pułapu. Jeżeli na suficie zauważymy rysy, możemy podejrzewać, że doszło do błędu wykonawczego. Wówczas dobrze jest sprawdzić jakość prac z rzeczoznawcą budowlanym.

Strop monolityczny

To strop oparty na stalowej podbudowie. Gwarancją sukcesu pułapu jest w tym przypadku stalowy szkielet zbrojenia i dobrej jakości szalunek. Po zrealizowaniu konstrukcji zabezpieczającej strop, pracownicy branży budowlanej zalewają go mieszanką betonową. W ten sposób powstaje monolityczna podstawa, którą można użytkować.

Także i w tym przypadku często dochodzi do błędów budowlanych. Podstawowym może być niewłaściwe zbrojenie stropu. Jeżeli wykonawca użyje do zbrojenia stali niskiej jakości, beton może do niej źle przylegać. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli stalowe pręty będą zanieczyszczone albo zardzewiałe. Problemem może być też zbyt duży rozstaw pomiędzy prętami zbrojeniowymi. Strop tak przygotowany może nie wytrzymać obciążeń. Błędy tego typu można mnożyć. Każdy z nich prowadzi do jednego, czyli uszkodzeń mechanicznych pułapu. Jeśli strop będzie nietrwały, jego użytkowanie będzie niemożliwe.

Niestety prace wykonywane na wysokości dachu i stropu są zazwyczaj robotami, które ulegają zakryciu. Wykrycie potencjalnych błędów wykonawcy już po zalaniu stropu jest bardzo trudne. Jeżeli chcemy uniknąć konsekwencji błędu, powinniśmy na etapie prac wykonać ich rewizję. Dobrze jest zlecić rzeczoznawcy budowlanemu kontrolę jakości robót na wysokościach. Rzeczoznawca sprawdzi stan techniczny zbrojenia i wyda pozwolenie na kontynuowanie prac budowlanych. Na tym etapie mamy jeszcze szansę na naprawę błędów budowlanych.

Strop prefabrykowany

Przygotowuje się z gotowych elementów zbrojeniowych. Prefabrykaty dostarcza się na budowę w postaci dużych elementów zbrojeniowych. Umieszcza się je na wysokości za pomocą dźwigu. Strop tego typu nie musi być przygotowywany od zera. Nie trzeba go też zalewać, a więc także osuszać betonu. Zyskujemy dzięki temu czas potrzebny do kolejnych prac.

Niestety i w tym przypadku może dochodzić do błędów budowlanych. Najczęstszym problemem jest nieprawidłowy transport prefabrykatów. Jeżeli podczas podróży na plac robót któryś z elementów uszkodzi się, a później jest użyty do budowy, to strop nie będzie stabilny. W takim przypadku dobrze jest sprawdzić stan poszczególnych elementów przed ich montażem.

W czym może pomóc rzeczoznawca budowlany?

Pomoc rzeczoznawcy budowlanego wykwalifikowanego w pracach budowlanych jest nieoceniona. Specjalista może nam doradzać już od początku prac, jak i po ich zakończeniu. Z pomocy rzeczoznawcy warto skorzystać szczególnie przy robotach budowlanych, które będą zakrywane. Tak jak w przypadku stropu. Dopóki nie zaleje się go betonem, to będzie jeszcze czas i możliwość naprawienia. Poza tym fachowa pomoc rzeczoznawcy budowlanego przyda się, jeżeli zauważymy błędy już podczas użytkowania domu. Wtedy możemy zlecić ekspertyzę budowlaną, która pomoże nam uzyskać odszkodowanie.