Problemy ze zbyt dużą wilgotnością w domu mogą mieć różne przyczyny, ale konsekwencje zawsze będą te same – to nie tylko nieestetyczne wykwity na ścianach, ale i problem z zanieczyszczeniem powietrza. Do głosu też najczęściej będą dochodziły usterki spowodowane nieprawidłową cyrkulacją powietrza – wilgotne mury z czasem będą pękały, a tynk z zamokniętych ścian będzie się wykruszał. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być niesprawna wentylacja lub jej brak, który będzie powodował kosztowne defekty budynku. Jak uniknąć błędów podczas montażu wentylacji i kiedy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu prace nad ekspertyzą budowlaną?

Niesprawna wentylacja lub jej brak

Według przepisów budowlanych w budynkach mieszkalnych powinna być zamontowana wentylacja. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń, które zostały przeznaczone na pobyt ludzi, a także pomieszczeń specjalnych, w których, ze względu na ich przeznaczenie, konieczna jest ciągła cyrkulacja powietrza. Chodzi tu przede wszystkim o te lokacje, w których ze względu na czynniki technologiczne i zdrowotne, a także ze względów bezpieczeństwa, musi być zapewnione oczyszczanie powietrza. Przewody wentylacyjne powinny być także zamontowane w tych pomieszczeniach, w których nie zostały zainstalowane okna. Niestety, pomimo nowoczesnych technologii i przepisów wskazujących na konkretne rozwiązania budowlane, nadal w wielu przypadkach wentylacja jest tylko bliżej nieokreślonym życzeniem użytkowników domów jednorodzinnych. Nierzadko zdarza się także, że przewody wentylacyjne, nawet jeżeli zostały zainstalowane podczas budowy domu, są źle zamontowane lub ich liczbą jest niewystarczająca do skutecznego ochłodzenia całego budynku. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy projekt domu zakładający montaż wentylacji nie uwzględnia tego, że przewody wentylacyjne mogą być powiązane z innymi przewodami. Wówczas może się okazać, że instalacja wentylacyjna, nawet jeśli przewidywana, nie może być podłączona ze względu na kolizje spowodowaną nieprawidłowym doborem tuneli doprowadzających. W takim przypadku, jeśli projekt zakładał montaż instalacji, możemy zobligować wykonawcę do dodatkowych prac. Jeśli to się nie uda, warto zwrócić się do rzeczoznawcy budowlanego i poprosić o zweryfikowanie robót.

Częstym błędem popełnianym podczas montażu wentylacji jest także nieumiejętne rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych w poszczególnych częściach budynku. Wykonawca często zapomina, że oprócz strategicznych części budynku, czyli salonu i sypialni, przewody wentylacyjne powinny też być doprowadzone do pomieszczeń najbardziej narażonych na zawilgotnienia – łazienki, kuchni i spiżarni. W przypadku naszych wątpliwości dotyczących przeprowadzonych prac wykończeniowych warto zwrócić się o pomoc do fachowca. Rzeczoznawca budowlany sprawdzi zapis z księgi robót oraz zgodność wykonanych prac z projektem.

Źle rozmieszczona wentylacja

Instalacja wentylująca pomieszczenia powinna być nie tylko prawidłowo zamontowana, ale i przemyślana pod względem rozmieszczenia przewodów w całym domu. O ile nie wyobrażamy sobie, że mogłoby jej zabraknąć w takich pomieszczeniach, jak kuchnia, łazienka, WC czy spiżarnia, to w pozostałych częściach budynku może ona działać jedynie na zasadach wspomagania nawiewowego. Ono także będzie oczyszczało powietrze i odprowadzało nadmiar pary wodnej. Przy okazji będziemy mieć pewność, że wentylacja w pozostałych pomieszczeniach działa bez zarzutu. Sporym błędem jest jednak takie rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych w budynku, które nie uwzględnia wszystkich pomieszczeń w sposób równomierny. Jeżeli wykonawca nie zamontuje nawet drobnych nawiewników okiennych w pomieszczeniach mniej narażonych na działanie pary wodnej, to one także w krótkim czasie zaczną wykazywać zwiększoną podatność na zawilgocenia. Poważnym niedopatrzeniem jest też niedoposażenie pomieszczeń, w których dochodzi do nagromadzenia ciepłego powietrza, w dodatkowe otwory wentylacyjne. Chodzi tu zwłaszcza o łazienkę, w której powinny być zamontowane chociażby drzwi z otworami wentylującymi. Te i inne niedopatrzenia powstałe podczas prac wykończeniowych mogą skutecznie utrudniać bezproblemowe użytkowanie domu. W przypadku usterek pomoże ekspertyza budowlana, która wskaże błędy wykonawcze.

Złe rozmieszczenie przewodów w budynku

Błędem popełnianym przez ekipy wykonawcze zajmujące się montażem instalacji wentylacyjnej jest nieumiejętne rozmieszczenie przewodów. Poważnym przewinieniem wykonawcy jest połączenie w jeden zespół kilku łączy doprowadzających różnego rodzaju instalacje. Niestety nierzadko zdarza się, że instalacja wentylacyjna zostaje włączona w inne kanały, co z zasady prawie zawsze oznacza brak miejsca na bezproblemowe zamontowanie wszystkich złączek. Niedopuszczalną sytuacją jest połączenie w jeden obieg z innymi wentylacji grawitacyjnej, co osłabia jej prawidłowe działanie. Jeszcze gorszą jest sytuacja, w której wykonawca rezygnuje z wentylacji kanalizacyjnej. Wówczas wszystkie wyziewy pochodzące z kanalizacji przedostają się do wnętrza domu. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zamontować dodatkowe zabezpieczenia i elementy odprowadzające nieprzyjemne zapachy na zewnątrz budynku. W przyspieszeniu prac pomoże rzeczoznawca budowlany, który sprawdzi dla nas jakość wykonanych robót oraz rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych w całym budynku.