Ekspertyzy budowlane

Szanowni Państwo, firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane zajmuje się profesjonalnym opiniowaniem  w zakresie stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych, tworząc rzetelne ekspertyzy budowlane.

Kompleksowa obsługa Klientów, z wykorzystaniem wiedzy ekspertów wielu specjalności – jest naszym atutem.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z nami!

Rzetelnie i skrupulatnie:

  • analizujemy stan techniczny całego obiektu bądź jego części
  • analizujemy zjawiska zachodzące podczas procesu budowlanego bądź w czasie użytkowania budynku
  • przeprowadzamy dokładną inwentaryzację powstałych uszkodzeń
  • badamy części obiektów oraz materiały służące ich budowie
  • przedstawiamy wariantowe propozycje naprawcze

W zakresie ekspertyz budowlanych otrzymacie Państwo wsparcie specjalisty na rynku, który – zgodnie z uchwałą Nr 1/08 z dnia 15 stycznia 2008r. podjętą przez Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego, co upoważnia do tworzenia ekspertyz na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych.

Tworzone opracowania zawierają wszelkie niezbędne, szczegółowe dane, starannie usystematyzowane i przygotowane są na podstawie wcześniej wskazanego celu i zakresu pracy. Przedstawiamy wnioski i konieczne do zastosowania zalecenia.

Świadczone przez MPEXPERTBUD usługi poparte są specjalistyczną wiedzą techniczną. Opinie zawierają opcjonalne propozycje dotyczące usunięć powstałych wad czy innych uszkodzeń analizowanych budynków i obiektów.

MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane to partner godny Państwa zaufania.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chcesz uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z nami!