Rzeczoznawca Budowlany

MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MGR INŻ. Paweł Matusz

mpexpertbud pawel matusz rzeczoznawcy budowlaniJestem właścicielem i założycielem firmy eksperckiej MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ. Od 1999 r., jestem czynnie związany z budownictwem. Od czasu ukończenia z wyróżnieniem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, każdego dnia zajmuje się śledzeniem, tropieniem, inwigilowaniem, węszeniem, lokalizowaniem i szpiegowaniem:

wad istotnych i nieistotnych w wykonywanych lub wykonanych robotach budowlanych,

nieprawidłowości, uszkodzeń, destrukcji i ich przyczyn w budynkach i budowlach,

zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania jak również zagrożeń życia użytkowników,

zakłóceń w technologii wykonywania robót budowlanych,

nieprawidłowości i oszustw w rozliczeniach robót budowlanych.

Oprócz wykrywania nieprawidłowości pasjonuje się projektowaniem napraw uszkodzonych elementów budynków lub całych obiektów budowlanych.

Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, dlatego wszystkie zadania zawodowe wykonuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.

Jestem Autorem lub Współautorem ponad 2 400 opracowań eksperckich w tym również opinii sądowych. Poprzez znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Norm i Rozporządzeń wykonawczych biegle poruszam się pomiędzy praktyką inżynierską, projektowaniem i przepisami prawa.

Posiadam szeroką wiedzę z zakresu konstrukcji budowlanych, nawierzchni drogowych, mostów, lotnisk, robót wykończeniowych, technologii robót budowlanych oraz rozliczeń kontraktów. Specjalizuję się z analizach stanu technicznego budynków istniejących i nowobudowanych oraz obiektów mieszkalnych. Ponadto zajmuję się obiektami mieszkalnymi oraz przemysłowymi powstałymi w czasach PRL i obiektami zabytkowymi, w tym oceną ich stanu technicznego oraz analizami z zakresu mykologii.

Osobiście wykonuję większość wizji lokalnych i badań, aby mieć absolutną pewność co do przyczyn powstałych wad lub uszkodzeń. Zawsze dążę do pełnego, skutecznego, racjonalnego i absolutnego rozwiązania problemu.

Dokładam wszelkich starań, aby dbać o pełen profesjonalizm usług i satysfakcję klientów.

  • Bardzo dużą uwagę przykładam do zaplecza sprzętowego i obliczeniowego, aby zagwarantować możliwie najwyższą precyzję pomiarów, analiz i sprawdzeń, a także powtarzalność wyników.
  • Ciągle inwestuję w sprzęt, aby móc go wykorzystywać w czasie badań i wizji lokalnych.
  • Moją zasadą jest wykorzystanie całego dostępnego zaplecza sprzętowego w czasie wizji lokalnej.
  • Nie pobieram dodatkowych opłat za użycie drona, kamery termowizyjnej, wykrywaczy zbrojenia czy skanowanie konstrukcji.
  • Moim celem jest zawsze rozwiązanie problemu, a nie dodanie kolejnej pozycji na fakturze.

Chciałbym pomoc każdemu Klientowi, który zgłasza się do mojej firmy z problemem, pomimo że rzeczoznawstwo budowlane jest moją pasją, nie umiem wydłużyć doby, tygodnia ani miesiąca. Nie podejmuje się więc każdego zadania, nikogo jednak nie pozostawię bez pomocy. Bardzo często w trywialnych przypadkach przekazuję kontakt do kolegów inżynierów z podobnym doświadczeniem lub udzielam bezpłatnych porad, jak samodzielnie rozwiązać dany problem.

SPRAWDŹ, CZY MOGĘ POMÓC TOBIE!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej analkizy problemu? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Zaufali nam również: