ZAMÓWIENIE

Opracowania Eksperckiego

Niniejsze Zamówienie stanowi ofertę w myśl art. 66. § 1. Kodeksu Cywilnego.

Po wypełnieniu niniejszego formularza na wskazany adres email Zamawiającego zostanie wysłana automatycznie kopia tego Zamówienia, która stanowi potwierdzenie przyjęcia do realizacji i jest umową cywilnoprawną w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca może odmówić realizacji zamówienia, jeśli dane zawarte w wypełnionym i wysłanym formularzu będą niezgodne z ustaleniami telefonicznymi lub email.

Należy wypełnić pola zaznaczone gwiazdką (*), abyśmy mogli skontaktować się w celu potwierdzenia wysłanego nam zlecenia.

UWAGA! Przeczytaj przed złożeniem zamówienia!

Aby poprawnie złożyć zamówienie należy:

  1. Bezwzględnie wypełnić wszystkie pola oznaczone * (gwiazdką).
  2. Wpisać w odpowiednie pole ustalone koszty zamówienia netto (bez podatku VAT) – koszt podany podczas rozmowy telefonicznej.
  3. Sprawdzić czy zgody na przetwarzanie danych i akceptacja regulaminu są zaznaczone. Są one wymagane do wysłania formularza zamówienia.
  4. Kliknąć przycisk WYŚLIJ na końcu formularza.
  5. Poprawne wysłanie zamówienia zostanie zasygnalizowane przez formularz wyświetleniem informacji: DZIĘKUJEMY ZA WYSŁANIE ZAMÓWIENIA.
  6. Na adres email podany w formularzu zostanie wysłana kopia zamówienia, która jest również potwierdzeniem poprawnego wysłania zamówienia.
  7. Jeśli na ekranie nie pojawiła się informacja z potwierdzeniem wysłania zamówienia i/lub na Państwa emailu nie ma kopii zamówienia prosimy o sprawdzenie poprawności wypełnienia Pól Obowiązkowych oznaczonych * (gwiazdką) lub kontakt telefoniczny.

Adres Opiniowanej Inwestycji:


Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Osoba do kontaktu:


Imię i nazwisko*

Numer telefonu kontaktowego*

Dane Zamawiającego:


Imię i nazwisko / nazwa firmy*

Numer telefonu kontaktowego*

NIP

Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Uwagi/ustalony telefoniczne zakres zamówienia


Ustalone telefonicznie koszty zamówienia*
Ustalone koszty są wartością netto


Email do wysłania kopii zamówienia / kontaktu*

Zaznacz niniejszą zgodę abyśmy mogli skontaktować się z Tobą: Czytaj więcej...
Akceptuję Regulamin

UWAGA! Po kliknięciu przycisku WYŚLIJ i poprawnym wysłaniu zamówienia na ekranie pojawi się komunikat: DZIĘKUJEMY ZA WYSŁANIE ZAMÓWIENIA.