ZAMÓWIENIE

Opracowania Eksperckiego

Niniejsze Zamówienie stanowi ofertę w myśl art. 66. § 1. Kodeksu Cywilnego.

Po wypełnieniu niniejszego formularza na wskazany adres email Zamawiającego zostanie wysłana automatycznie kopia tego Zamówienia, która nie stanowi potwierdzenia przyjęcia do realizacji i nie jest umową cywilnoprawną w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dopiero po elektronicznym potwierdzeniu niniejszego Zamówienia przez Wykonawcę, między stronami dochodzi do zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Należy wypełnić pola zaznaczone gwiazdką (*), abyśmy mogli skontaktować się w celu potwierdzenia wysłanego nam zlecenia.

Adres Opiniowanej Inwestycji:


Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Osoba do kontaktu:


Imię i nazwisko*

Numer telefonu kontaktowego*

Dane Zamawiającego:


Imię i nazwisko / nazwa firmy*

Numer telefonu kontaktowego*

NIP

Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Uwagi/ustalony telefoniczne zakres zamówienia


Ustalone telefonicznie koszty zamówienia*
Ustalone koszty są wartością netto


Email do wysłania kopii zamówienia / kontaktu*

Zaznacz niniejszą zgodę abyśmy mogli skontaktować się z Tobą: Czytaj więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Czytaj więcej...
Akceptuję Regulamin