ZAMÓWIENIE

Opracowania eksperckiego

Niniejsze Zamówienie stanowi ofertę w myśl art. 66. § 1. Kodeksu Cywilnego.

Po wypełnieniu niniejszego formularza na wskazany adres email Zamawiającego zostanie wysłana automatycznie kopia tego Zamówienia, która nie stanowi potwierdzenia przyjęcia do realizacji i nie jest umową cywilnoprawną w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dopiero po elektronicznym potwierdzeniu niniejszego Zamówienia przez Wykonawcę, między stronami dochodzi do zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

* Pola zaznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Adres Opiniowanej Inwestycji:


Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Osoba do kontaktu:


Imię i nazwisko*

Numer telefonu kontaktowego*

Dane Zamawiającego:


Imię i nazwisko / nazwa firmy*

Numer telefonu kontaktowego*

NIP

Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Uwagi/ustalony telefoniczne zakres zamówienia


Ustalone telefonicznie koszty zamówienia*
Ustalone koszty są wartością netto


Email do wysłania kopii zamówienia / kontaktu*