ZAMÓWIENIE

Opracowania eksperckiego

Niniejsze Zamówienie stanowi oświadczenie woli Zamawiającego w myśl Art. 61. § 2. Kodeksu Cywilnego.

Po wypełnieniu niniejszego formularza na wskazany adres email Zamawiającego zostanie wysłana automatycznie kopia tego Zamówienia, która nie stanowi potwierdzenia przyjęcia do realizacji i nie jest umową cywilno-prawną w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Dopiero po elektronicznym potwierdzeniu niniejszego Zamówienia przez Wykonawcę, Zamówienie będzie stanowić umowę cywilno-prawną w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Adres Opiniowanej Inwestycji:


Ulica Nr domu/lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto*

Osoba do kontaktu:


Imię i nazwisko*

Numer telefonu kontaktowego*

Dane Zamawiającego:


Imię i nazwisko / nazwa firmy*

Numer telefonu kontaktowego*

Nip

Ulica Nr Mieszkania*

Kod pocztowy*

Miasto*

Uwagi/ustalony telefoniczne zakres zamówienia


Ustalone telefonicznie koszty zamówienia


Data

Email do wysłania kopii zamówienia / kontaktu