ZAMÓWIENIE

OPRACOWANIA EKSPERCKIEGO

Niniejsze Zamówienie stanowi ofertę w myśl art. 66. § 1. Kodeksu Cywilnego.

Po wypełnieniu niniejszego formularza na wskazany adres email Zamawiającego zostanie wysłana automatycznie kopia tego Zamówienia, która stanowi potwierdzenie przyjęcia do realizacji i jest umową cywilnoprawną w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca może odmówić realizacji zamówienia, jeśli dane zawarte w wypełnionym i wysłanym formularzu będą niezgodne z ustaleniami telefonicznymi lub email.

Należy wypełnić pola zaznaczone gwiazdką (*), abyśmy mogli skontaktować się w celu potwierdzenia wysłanego nam zlecenia.

UWAGA! Przeczytaj przed złożeniem zamówienia!

Aby poprawnie złożyć zamówienie należy:

 1. Bezwzględnie wypełnić wszystkie pola oznaczone * (gwiazdką).
 2. Wpisać w odpowiednie pole ustalone koszty zamówienia netto (bez podatku VAT) – koszt podany podczas rozmowy telefonicznej.
 3. Sprawdzić czy zgody na przetwarzanie danych i akceptacja regulaminu są zaznaczone. Są one wymagane do wysłania formularza zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk WYŚLIJ na końcu formularza.
 5. Poprawne wysłanie zamówienia zostanie zasygnalizowane przez formularz wyświetleniem informacji: DZIĘKUJEMY ZA WYSŁANIE ZAMÓWIENIA.
 6. Na adres email podany w formularzu zostanie wysłana kopia zamówienia, która jest również potwierdzeniem poprawnego wysłania zamówienia.
 7. Jeśli na ekranie nie pojawiła się informacja z potwierdzeniem wysłania zamówienia i/lub na Państwa emailu nie ma kopii zamówienia prosimy o sprawdzenie poprawności wypełnienia Pól Obowiązkowych oznaczonych * (gwiazdką) lub kontakt telefoniczny.

  Adres Opiniowanej Inwestycji:

  Osoba do kontaktu:

  Dane Zamawiającego:

  Uwagi/ustalony telefoniczne zakres zamówienia

  Ustalone telefonicznie koszty zamówienia*

  Ustalone koszty są wartością netto

  UWAGA! Po kliknięciu przycisku WYŚLIJ i poprawnym wysłaniu zamówienia na ekranie pojawi się komunikat: DZIĘKUJEMY ZA WYSŁANIE ZAMÓWIENIA.