Przeglądy budynków

Nasza firma, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zaleca kontrolę stanu technicznego budynku i bezpieczeństwa jego dalszego użytkowania w sytuacjach: wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, nawalnych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, zjawisk lodowych na rzekach, morzu, jeziorach oraz innych zbiornikach wodnych, pożarów i powodzi.

Zaufaj ekspertom z ponad 20-letnią praktyką i doświadczeniem!

Zapytaj o ofertę

Szanowni Państwo, nasza firma specjalizuje się w realizacji przeglądów okresowych budynków. Prowadzone przez nas kontrole stanu technicznego budynku odbywają się:

  • w sytuacjach awaryjnych przez cały rok,
  • w terminach określonych przez ustawę (co pół roku, raz w roku, raz na 5 lat).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej opinii lub opracowania? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Skontaktuj się z nami

PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU KONTROLI TECHNICZNEJ PODLEGAJĄ:

  • elementy budynku, budowli i instalacji, które narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych zjawisk, w trakcie użytkowania obiektu;
  • instalacje oraz urządzenia, które służą ochronie środowiska;
  • instalacje gazowe i przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

RAZ NA 5 LAT KONTROLA TECHNICZNA OBEJMUJE:

  • stan techniczny i przydatność budynku do dalszego użytkowania, wraz z otaczającym go otoczeniem;
  • instalacje elektryczne i piorunochronne;
  • efektywność urządzeń chłodniczych w klimatyzacjach.

Nasi eksperci posiadają kwalifikacje do prowadzenia nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji oraz sieci gazowych i energetycznych.

Wykonujemy kontrole przewodów kominowych – w zakresie przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

PRZYKŁADOWY CENNIK NA 2016 R:

m2 powierzchni użytkowej lub zabudowyCena netto za roczny przegląd budowlany
50 – 500449 zł za obiekt
600 – 1 000549 zł za obiekt
1 001 – 2 000649 zł za obiekt
2 001 – 3 000749 zł za obiekt
3 001 – 8 000849 zł za obiekt
8 001 – 20 0000,24 zł za m2
20 001 – 25 0000,19 zł za m2
25 001 – 40 0000,17 zł za m2
40 001 <0,14 zł za m2

POWYŻSZA OFERTA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY ORAZ POGLĄDOWY I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART.66 §1 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej opinii lub opracowania? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam również: