Przeglądy budynków

Nasza firma, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zaleca kontrolę stanu technicznego budynku i bezpieczeństwa jego dalszego użytkowania w sytuacjach: wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, nawalnych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, zjawisk lodowych na rzekach, morzu, jeziorach oraz innych zbiornikach wodnych, pożarów i powodzi.

Zaufaj ekspertom z ponad 20-letnią praktyką i doświadczeniem!

Szanowni Państwo, nasza firma specjalizuje się w realizacji przeglądów okresowych budynków. Prowadzone przez nas kontrole stanu technicznego budynku odbywają się:

  • w sytuacjach awaryjnych przez cały rok,
  • w terminach określonych przez ustawę (co pół roku, raz w roku, raz na 5 lat).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej opinii lub opracowania? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU KONTROLI TECHNICZNEJ PODLEGAJĄ:

  • elementy budynku, budowli i instalacji, które narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i innych zjawisk, w trakcie użytkowania obiektu;
  • instalacje oraz urządzenia, które służą ochronie środowiska;
  • instalacje gazowe i przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

RAZ NA 5 LAT KONTROLA TECHNICZNA OBEJMUJE:

  • stan techniczny i przydatność budynku do dalszego użytkowania, wraz z otaczającym go otoczeniem;
  • instalacje elektryczne i piorunochronne;
  • efektywność urządzeń chłodniczych w klimatyzacjach.

Nasi eksperci posiadają kwalifikacje do prowadzenia nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji oraz sieci gazowych i energetycznych.

Wykonujemy kontrole przewodów kominowych – w zakresie przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

PRZYKŁADOWY CENNIK NA 2016 R:

m2 powierzchni użytkowej lub zabudowy Cena netto za roczny przegląd budowlany
50 – 500 449 zł za obiekt
600 – 1 000 549 zł za obiekt
1 001 – 2 000 649 zł za obiekt
2 001 – 3 000 749 zł za obiekt
3 001 – 8 000 849 zł za obiekt
8 001 – 20 000 0,24 zł za m2
20 001 – 25 000 0,19 zł za m2
25 001 – 40 000 0,17 zł za m2
40 001 < 0,14 zł za m2

POWYŻSZA OFERTA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY ORAZ POGLĄDOWY I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART.66 §1 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej opinii lub opracowania? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Zaufali nam również: