Rzeczoznawca budowlany
Doświadczenie i terminowość

MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane to rzetelne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. Na Państwa zlecenie rzeczoznawca budowlany opracuje miarodajne, konstruktywne opinie techniczne, dotyczące faktycznego stanu budynków i obiektów budowlanych.

W MPEXPERTBUD znajdziecie Państwo specjalistę budowlanego z tytułem profesora oraz doktora nauk ścisłych, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane to firma doradczo-usługowa świadcząca rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego oraz pomoc diagnostyczną i ekspercką dla budownictwa na terenie całego kraju. Obszar naszej działalności obejmuje działania i projekty konstrukcyjne oraz opracowania eksperckie obejmujące swoim zakresem pełną dokumentację projektową i budowlaną. Na Państwa zlecenie nasi rzeczoznawcy budowlani opracują miarodajne, konstruktywne i prawnie usankcjonowane oceny budynków z badaniami konstrukcji, opinie techniczne i ekspertyzy budowlane dotyczące faktycznego stanu budynków i obiektów budowlanych, na każdym etapie powstawania nieruchomości oraz podczas eksploatowania budynku.

Rzeczoznawca budowlany to osoba z pełnym wykształceniem w dziedzinie budownictwa, która pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i na podstawie wizji lokalnej budynku i analizy dostarczonych mu dokumentów określa stan techniczny nieruchomości. W MPEXPERTBUD znajdziecie Państwo specjalistę budowlanego z tytułem profesora oraz doktora nauk ścisłych, posiadającego uprawnienia i ogromne doświadczenie przy wydawaniu ekspertyz budowlanych. Nasi rzeczoznawcy budowlani biorą udział w cywilnych postępowaniach procesowych jako specjaliści i mogą występować przed Sądem jako świadkowie-eksperci.

W MPEXPERTBUD gwarantujemy Państwu szeroki zakres usług eksperckich, podpartych solidną wiedzą i etyką zawodową. Naszym głównym celem jest zapewnienie Państwu pełnego bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerem godnym zaufania, który będzie w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom stawianym przez naszego Klienta.

W zakresie świadczonych przez nas usług proponujemy naszym Klientom specjalistyczne doradztwo eksperckie i rewizyjne budynków, i ich części. Dla zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług firma pracuje na najnowocześniejszym sprzęcie badawczym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdiagnozować problem już podczas pierwszej wizyty poglądowej. Wszystkie porady i ekspertyzy w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego wykonywane są z wykorzystaniem specjalizacji oraz doświadczenia popartych odpowiednimi kompetencjami, uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi.

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie oraz kompetencje w zakresie budownictwa i doradztwa budowlanego pozwalają nam przez cały czas prowadzić profesjonalne badania z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. Wydajemy miarodajne i fachowe ekspertyzy budowlane, które mogą być przeprowadzane na każdym etapie powstawania budynku oraz podczas użytkowania i eksploatowania nieruchomości. Jako jedna z nielicznych firm eksperckich w Polsce wykonujemy ekspertyzy budowlane z użyciem technik alpinistycznych w trudno dostępnych miejscach. Pracujemy także na wysokościach.

MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane to profesjonalne wsparcie specjalistów z uprawnieniami budowlanymi i wieloletnim doświadczeniem, reprezentowane między innymi przez:

 • absolwentów Politechniki Warszawskiej;
 • absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • profesorów, doktorów i magistrów Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • absolwentów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
 • absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie;
 • wieloletnich pracowników Pracowni Konserwacji Zabytków.

Naszym atutem jest kompleksowa obsługa Klientów, podczas której wykorzystujemy najlepsze praktyki rzeczoznawców budowlanych i ekspertów wielu specjalności, których wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalają prowadzić rzetelne i bezpieczne badania.

Wszystkie ekspertyzy budowlane przygotowywane w MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane są opracowywane przez rzeczoznawców budowlanych posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • drogowej;
 • mostowej;
 • kolejowej;
 • telekomunikacyjnej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dodatkowo dysponujemy uprawnieniami do pracy w obrębie informacji niejawnych oraz w zakresie budynków i miejsc znajdujących się w Krajowym Rejestrze Zabytków.

Zakres usług rzeczoznawczych prowadzony przez naszych rzeczoznawców budowlanych i ekspertów budowlanych w różnych specjalnościach gwarantuje profesjonalną obsługę doradczą i rewizyjną dla:

 • budynków mieszkalnych;
 • domów jednorodzinnych;
 • budynków wielorodzinnych;
 • budynków przemysłowych;
 • budynków specjalnych;
 • budynków wysokich;
 • domków letniskowych;
 • budynków użyteczności publicznej.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej opinii lub opracowania? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Ogół możliwości, jakie daje nam ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej oraz kwalifikacje naszych rzeczoznawców budowlanych pozwalają nam zagwarantować rzetelność i bezpieczeństwo prowadzonych przez firmę MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane prac. Wszystkie projekty konstrukcyjne i opracowania eksperckie przygotowywane na potrzeby sporządzenia ekspertyz budowlanych oraz dokumentacji projektowej przez naszych rzeczoznawców budowlanych swoim zakresem obejmują m.in.:

 • ekspertyzy budowlane oraz ekspertyzy techniczne rzeczoznawcy budowlanego;
 • przeglądy budynków;
 • ocenę jakości wykonania robót budowlanych;
 • ocenę jakości wykonania robót wykończeniowych;
 • ocenę stanu technicznego budynków;
 • opinie rzeczoznawcze w zakresie projektów konstrukcji budynku;
 • badanie wilgotności materiałów budowlanych;
 • obliczenia konstrukcyjne;
 • doradztwo techniczne i opiniowanie projektów inwestycyjnych;
 • inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne;
 • opinie przedsądowe i opinie sądowe;
 • nadzór inwestorski;
 • kierowanie budowami;
 • ekspertyzy dla Powiatowych i Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Nasi rzeczoznawcy budowlani biorą udział w postępowaniach cywilnych i mogą występować przed Sądem jako tzw. świadkowie-eksperci. Kwalifikuje to nas do jednoczesnego wydawania ekspertyz budowlanych i eksperckiego opiniowania przedmiotu procesowego oraz występowania w roli świadka w tej samej sprawie.

Rzeczoznawca budowlany z firmy MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane skutecznie zajmie się Państwa sprawą, wykonując niezależną, wiążącą i rzetelną opinię, zapewniającą Państwu spokojny sen.

Każde zlecenie traktowane jest przez nas indywidualnie i z najwyższą starannością.

W gronie Klientów firmy MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane znajdują się zarówno duże firmy budowlane, jak i lokalni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, co daje nam szerokie spektrum możliwości doradczych i usługowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji? Potrzebujesz szybkiej opinii lub opracowania? Wizja lokalna nawet do 24 godzin!

Zaufali nam również: