Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany

MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane oferuje opinie techniczne oraz przed sądowe ekspertyzy budowlane w zakresie budownictwa. Często w bardziej skomplikowanych przypadkach ekspertyzę opracowuje zespół wykwalifikowanych i doświadczonych biegłych sądowych, którzy od wielu lat z powodzeniem wykonują opinie na wnioski Sądów, Policji i Prokuratur. Nasze usługi są gwarancją bezstronnej i rzetelnej oceny stanu technicznego każdego obiektu. Nie wykonujemy opracowań “na siłę”, jeśli wnioski z takiego opracowania nie będą korzystne dla Klienta, informujemy go o tym w stosownym momencie i niejednokrotnie odstępujemy od wykonania takiego zlecenia. Zawsze staramy się dbać o Twoje pieniądze! Jeśli nierzetelny Wykonawca żąda zbyt wysokiego wynagrodzenia czy porzucił miejsce pracy, albo jeśli budowa nie została ukończona, a roboty są wykonane niewłaściwie, pomożemy Ci odzyskać stracone pieniądze!

MPEXPERTBUD EKSPERTYZY BUDOWLANE PAWEŁ MATUSZ została stworzona, aby rzucać wyzwania zastanemu porządkowi wykonawczemu i nadzorczemu w budownictwie. Głęboko wierzymy, że budownictwo jest kwintesencją rzemiosła budowlanego, precyzji wykonania, odpowiedzialności inżynierskiej oraz wszelkiej staranności.

Sensem naszej działalności jest pełne przekonanie, że każdy Klient zasługuje na starannie i przede wszystkim bezpiecznie wykonane roboty budowlane, które zgodnie z ich jakością są sprawiedliwie i uczciwie rozliczone.

Jesteśmy z pełną odpowiedzialnością przekonani, że każdy Inwestor chce zapłacić za budynek w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim energooszczędny, zdrowy i bezpieczny.

Nawiązując z Nami współpracę stajesz się Naszym partnerem. Nasz zespół wykorzystując pełnię swojej wiedzy i doświadczenia dba o Ciebie. Rozwiązujemy Twój problem tak, jak gdyby był Naszym problemem. Zawsze wybieramy rozwiązywania najkorzystniejsze finansowo i technicznie dla Ciebie.

MPEXPERTBUD – PEWNOŚĆ – DOŚWIADCZENIE – WIEDZA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Biegły sądowy rzeczoznawca budowlany to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie budownictwa, która może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i wydaje sądowe ekspertyzy budowlane na podstawie dostarczonych mu akt sprawy i oględzin budynku. Działalność i skuteczność biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego podyktowana jest nie tylko potrzebami Klientów korzystających z usługi rzeczoznawczej, ale także koniecznością przedłożenia opinii eksperckiej przed różnymi instancjami sądowymi w postępowaniach cywilnych i karnych. Tylko biegły rzeczoznawca budowlany dysponuje specjalistyczną i miarodajną wiedzą z zakresu budownictwa i jest w stanie określić, na podstawie przeprowadzonych badań technicznych budynku, rzeczywisty stan techniczny nieruchomości, zasadność i poprawność projektu budowlanego, jakość wykonywanych prac budowlano-wykończeniowych oraz przyczyny szkód i ewentualnych katastrof budowlanych.

Firma MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane gwarantuje swoim Klientom profesjonalne opinie techniczne oraz przedsądowe ekspertyzy budowlane z zakresu budownictwa. Często w bardziej skomplikowanych przypadkach ekspertyzę budowlaną opracowuje zespół wykwalifikowanych i doświadczonych biegłych rzeczoznawców sądowych, którzy od wielu lat z powodzeniem wykonują opinie na wnioski Sądów, Policji i Prokuratur. Nasze usługi są gwarancją bezstronnej i rzetelnej oceny stanu technicznego każdego obiektu, która jest wykonywana na najwyższym poziomie usług i bezpieczeństwa pracy, przy zastosowaniu niezwykle dokładnych i miarodajnych narzędzi i urządzeń technicznych.

Uwaga! Zmiana w Kodeksie prawa cywilnego – ekspertyza budowlana wydana przez naszego biegłego rzeczoznawcę budowlanego może być wykorzystywana przez Sąd jako dowód w sprawie cywilnej!

Na mocy zmian w Kodeksie prawa cywilnego powołano instancję tzw. świadka-eksperta, który może brać czynny udział w postępowaniach procesowych zarówno jako biegły ekspert, jak i świadek w postępowaniu. Oznacza to, że nasi biegli sądowi rzeczoznawcy budowlani pracujący w postępowaniu przedprocesowym na zlecenie strony konfliktu, którzy wydali ekspertyzę budowlaną, mogą pełnić funkcję świadka-eksperta i udzielać Sądowi specjalistycznych informacji koniecznych do rozstrzygnięcia sporu cywilnego w tej samej sprawie. Zgodnie z przepisami nasi rzeczoznawcy budowlani mogą występować przed Sądem zarówno jako świadkowie, jak i eksperci upoważnieni do wydawania ekspertyz budowlanych. W praktyce oznacza to, że każdy z naszych Klientów biorących udział w postępowaniu sądowym, decydując się na skorzystanie z usług naszych rzeczoznawców budowlanych i otrzymując miarodajną ekspertyzę budowlaną, będzie mógł także skorzystać z przywileju świadczenia przez rzeczoznawcę, który wydał dla niego opinię, przed Sądem. Sąd z kolei będzie mógł wykorzystać tę ekspertyzę budowlaną jako prawnie usankcjonowany dowód dołączony do pozwu.

Każda ekspertyza budowlana wykonywana przez naszych biegłych sądowych rzeczoznawców budowlanych jest bezstronną opinią ekspercką w pełni oddającą aktualny i rzeczywisty stan techniczny badanego budynku i w żadnym wypadku nie może być wypaczona przez czynniki zewnętrzne. Dlatego w trosce o dobro Klienta oraz pomyślność jego sprawy, jeśli wnioski z ekspertyzy budowlanej i opracowania technicznego nie będą korzystne dla Klienta, informujemy go o tym w stosownym momencie i niejednokrotnie odstępujemy od wykonania takiego zlecenia.

Zawsze staramy się dbać o Twoje pieniądze! Jeśli nierzetelny wykonawca żąda zbyt wysokiego wynagrodzenia, porzuci swoje miejsce pracy lub rozpoczęte prace budowlane i remontowe nie zostały ukończone, a roboty dotychczas wykonywane nie zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej, pomożemy Ci odzyskać stracone pieniądze! W trosce o najwyższy poziom naszych usług oraz rzetelność i bezstronność wydawanych przez naszych biegłych rzeczoznawców budowlanych ekspertyz budowlanych, grupa MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane prowadzi także działalność doradczo-ekspercką w sprawach dotyczących nieprawidłowego wykonania lub użytkowania obiektu budowlanego, przypadków samowoli budowlanej, niestarannego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także zagrożenia zdrowia lub życia w budynkach i na budowach.

W zależności od charakteru opracowania i ustalonego zakresu działań rzeczoznawczych, biegły sądowy rzeczoznawca budowlany może wykonać dla Państwa ekspertyzę dotyczącą:

 • oceny poprawności realizacji robót budowlanych lub ich części;
 • oceny poprawności wykonania izolacji (na przykład fundamentów czy warstwy ociepleniowej);
 • ustalenia miejsc zawilgoceń, wykwitów, przecieków oraz ich przyczyn;
 • wykrywania mostków termicznych;
 • oceny poprawności wykonania obiektu lub jego części (konstrukcji dachu, pokrycia itp.);
 • oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego;
 • inwentaryzacji uszkodzeń obiektów budowlanych lub ich części;
 • analizy przyczyny lub przyczyn awarii w obiekcie budowlanym lub katastrofy budowlanej;
 • kontroli stanu technicznego i sprawdzenia utrzymania obiektu;
 • dostosowania projektu lub sposobu realizacji robót do zasad sztuki budowlanej;
 • zabezpieczenia (inwentaryzacji budynku) zakresu przerwanych robót budowlanych na czas rozprawy sądowej.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji?

W zakres usług rzeczoznawczych prowadzonych przez naszych biegłych rzeczoznawców budowlanych w różnych specjalizacjach wchodzi profesjonalna obsługa doradcza i rewizyjna dla:

 • budynków mieszkalnych;
 • domów jednorodzinnych;
 • budynków wielorodzinnych;
 • budynków przemysłowych;
 • budynków specjalnych;
 • budynków wysokich;
 • domków letniskowych;
 • budynków użyteczności publicznej.

Rzetelność i dokładność wydawanych przez nas ekspertyz i opinii budowlanych są naszym priorytetem, dlatego, dbając o najwyższy poziom usług, każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by oferować naszym Klientom jak najszerszy wachlarz usług. Właśnie dlatego MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane zajmuje się między innymi problemami dotyczącymi:

 • przypadków samowoli budowlanej;
 • niewywiązania się z postanowień umowy wykonawczej na budowie;
 • nierzetelnych prac budowlanych i remontowych;
 • nieuczciwego zawyżania lub nieadekwatności wynagrodzenia wykonawczego w stosunku do wykonanych prac budowlanych;
 • sprawowania samodzielnych funkcji technicznych bez odpowiednich uprawnień;
 • nieprawidłowego wykonania lub użytkowania obiektu;
 • sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w budownictwie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że elastyczność oraz sprawność działania w podejmowanych przez naszych biegłych sądowych rzeczoznawców budowlanych sprawach są dla naszych Klientów bardzo ważne, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Zapraszamy do kontaktu – biegły sądowy rzeczoznawca budowlany z ramienia MPEXPERTBUD Ekspertyzy Budowlane sporządzi dla Państwa rzetelną, dokładną, fachową i miarodajną ekspertyzę budowlaną, która będzie mogła zostać wykorzystana jako prawny dowód w sądowej sprawie cywilnej i karnej. Mamy na swoim koncie już kilka tysięcy ekspertyz – w tym dla Sądów, Prokuratur i Policji!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz uzyskać więcej informacji?

Zaufali nam również: