Jeśli uważasz, że wykonawca popełnił jakiś błąd, możesz domagać się odszkodowania. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert, który oceni jakość robót. Aby sprawdzić, czy specjalista ma niezbędne uprawnienia, skorzystaj z e-CRUB, czyli elektronicznego centralnego rejestru, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Sprawdź, jaką funkcję pełni rzeczoznawca w sprawach sądowych!

Rzeczoznawca budowlany – czym się zajmuje

Ekspert może przeanalizować przebieg robót budowlanych, a następnie ocenić ich prawidłowość. Specjalista ustali, czy wykonawca postępował zgodnie z projektem. Rzeczoznawca oceni stan fundamentów, podłogi, ścian, stropu, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, ponieważ wspomniane elementy wpływają na trwałość budynku. Ekspert stwierdzi, czy istnieje konieczność wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, klimatyzacji, czy wodno-kanalizacyjnej. Może również wykonać niezbędne badania laboratoryjne wytrzymałości materiałów budowlanych. 

Rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert – jak nim zostać

Jakie warunki musi spełniać rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert? Po zmianach w 2023 r. tytuł jest nadawany na 5 lat. Może go uzyskać osoba, która:

 • legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (inżynier architekt, inżynier, magister inżynier architekt lub magister inżynier),
 • posiadać co najmniej 10-letnią praktykę, w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 • pochwalić się znaczącym dorobkiem praktycznym, co ważne, muszą go potwierdzić co najmniej trzy osoby posiadające tytuł, o który ubiega się kandydat,
 • być członkiem właściwej izby zawodowej,
 • dysponować pełnią praw publicznych.

Należy zaznaczyć, że rzeczoznawca budowlany przygotuje rzetelne i szczegółowe opracowanie. Specjalista przygotowuje ekspertyzę na podstawie analizy dokumentów i oceny stanu technicznego budynku. Może też wykonać niezbędne badania w miejscu zdarzenia.

Rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert – kiedy jest potrzebny

Warto przypomnieć, że rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert reprezentuje środowisko specjalistów w danej dziedzinie. Może złożyć zeznania, a także wydać opinię w sprawie spornej, wchodzącej w zakres jego kompetencji. To oznacza, że rzeczoznawca dokona wnikliwych oględzin na prośbę strony sporu. Na tej podstawie sporządza ekspertyzę, za którą dostaje wynagrodzenie od zleceniodawcy. Opracowanie zostanie dołączona do pozwu. Ekspertyza służy jako prawna opinia i dowód w sprawie. Ponadto w sądzie rzeczoznawca budowlany może świadczyć na korzyść zleceniodawcy.

Zgodnie z prawem rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert może wystąpić w postępowaniach uproszczonych, przy czym wartość roszczenia nie powinna przekraczać 20 tys. zł.  Może się zdarzyć, że każda strona postępowania korzysta z pomocy eksperta w zakresie budownictwa, który wydaje opinię na ich korzyść. W takiej sytuacji sąd ma dwie wykluczające się opinie, w związku z tym powołuje niezależnego rzeczoznawcę na świadka. 

Ekspertyza budowlana – jak wygląda

Rzeczoznawca budowlany jako świadek-ekspert może być przesłuchany w sprawach cywilnych i karnych, dotyczących budownictwa. W zależności od potrzeb specjalista sporządza ekspertyzę dotyczącą:

 • poprawności wykonania izolacji,
 • występowania mostków termicznych,
 • oceny poprawności wykonania konstrukcji i pokrycia dachu,
 • wykrycia przecieków, wykwitów pleśni i grzybów,
 • oceny stanu technicznego elementów konstrukcji,
 • przyczyny awarii lub katastrofy budowlanej.

Ekspertyza budowlana powinna być obiektywna i szczegółowa. Przyjmuje ona postać wielostronicowego dokumentu, który składa się z części opisowej i obliczeniowej. Rzeczoznawca zazwyczaj dołącza rysunki i zdjęcia, przedstawiające usterki, dzięki czemu potencjalny klient stwierdzi, czy chce kupić nieruchomość. Dobrze wykonana ekspertyza dostarcza szereg przydatnych informacji:

 • przyczyny problemu,
 • sposoby naprawy usterek,
 • kosztorys remontu,
 • zalecenia i wnioski, dotyczące stanu technicznego budynku.

Dokument jest podpisany przez rzeczoznawcę budowlanego, który powinien też podać numer uprawnień i numer członkowski. W ten sposób zyskujesz pewność, że specjalista został wpisany na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa. Należy zaznaczyć, że rzetelnie przygotowana ekspertyza działa na korzyść zleceniodawcy. Warto więc skorzystać z usług doświadczonego rzeczoznawcy.