Zastanawiasz się, jak sprawdzić stan techniczny budynku? Skorzystaj z usług specjalisty, który dokona oględzin nieruchomości, przeanalizuje dostępną dokumentację, a w razie potrzeby wykona niezbędne badania i pomiary. Zadajesz sobie pytanie: ekspertyza budowlana a opinia techniczna – jaki dokument Ci się przyda? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Różnice między ekspertyzą budowlaną a opinią techniczną

Wiele osób zadaje sobie pytanie: ekspertyza budowlana a opinia techniczna – jakie są różnice? Pierwszy dokument jest bardziej obszerny i szczegółowy. Ponadto informacje w nim zawarte są poparte badaniami i pomiarami, a nie tylko oględzinami budynku i analizą dostępnych dokumentów. 

Z racji mniejszego zakresu opinia techniczna jest znacznie tańsza od ekspertyzy. Za pierwszy dokument należy zapłacić około 1000 zł, natomiast w drugim cena może wzrosnąć do kilku tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, że ostateczny koszt zależy od wielkości i stopnia zniszczenia budynku, lokalizacji, terminu przygotowania opracowania i charakteru badań. Opracowanie ekspertyzy zajmuje też więcej czasu, ale dostarcza inwestorowi szereg przydatnych informacji. Dołączone do niej zdjęcia i rysunki przedstawiają rodzaj i przyczynę uszkodzeń, tym samym pomagają określić zakres prac naprawczych. W ekspertyzie znajdziemy też obliczenia dotyczące dopuszczalnego obciążenia ścian, stropów i fundamentów. Dzięki temu inwestor sprawdzi, czy planowane przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania. 

Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – kto je wykonuje?

Jeśli potrzebujesz ekspertyzy, skontaktuj się z rzeczoznawcą budowlanym. Specjalista posiada uprawnienia i doświadczenie, niezbędne do przeprowadzenia badań i wyciągnięcia wniosków. Z kolei wykonanie opinii technicznej możesz zlecić inżynierowi lub technikowi budowlanemu.

Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – kiedy są potrzebne?

Wspomniane pojęcia często stosuje się zamiennie, nie można ich jednak traktować jako synonimów. Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – jaki dokument przyda Ci się w danej sytuacji? Jeśli masz wątpliwości, poproś o pomoc rzeczoznawcę. Pierwszy dokument powinien być wykonany przed rozpoczęciem rozbiórki, przebudowy, czy rozbudowy budynku. Jeśli planujesz zaadaptować poddasze lub dobudować pomieszczenie do domu, skorzystaj z usług rzeczoznawcy.

Ekspertyza budowlana jest wymagana również wtedy, gdy chcemy zmienić sposób użytkowania obiektu, np. z mieszkalnego na usługowy. Warto ją też zlecić, gdy chcesz ustalić przyczynę poważnych uszkodzeń konstrukcji. Wspomniany dokument wymagany jest również wtedy, gdy chcemy dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Z kolei opinia techniczna przydaje się wtedy, gdy chcesz kupić dom. Pamiętaj, że możesz poprosić o pomoc rzeczoznawcę, niezależnie od tego, czy szukasz wymarzonej nieruchomości na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Specjalista wykryje wszelkie usterki, które wpływają na wartość budynku. Drugi dokument pozwala ocenić stan techniczny budynku, dlatego często zleca się go przed przystąpieniem do remontu. Specjalista określi przyczyny pęknięć i rys, zaproponuje najlepszy sposób ich naprawy, a także przygotuje kosztorys. Ekspert ustali, czy ekipa wybrała odpowiednie materiały, a następnie dobrze wykonała swoją pracę.

Jeśli chcesz kupić nieruchomość, najprawdopodobniej wystarczy Ci opinia techniczna. Rzeczoznawca budowlany nie tylko wykryje wszelkie usterki, lecz także określi ich przyczyny, zaproponuje sposób naprawy i oszacuje koszty. W ten sposób możesz uniknąć wad ukrytych, a tym samym ponoszenia dodatkowych wydatków.

Ekspertyza i opinia techniczna – co zawierają

Kolejne pytanie brzmi: ekspertyza budowlana a opinia techniczna – co powinny zawierać? Rzetelnie przygotowany opinia składa się z następujących części:

  • określenie przedmiotu, celu i zakresu opracowania,
  • opis i analiza stanu technicznego budynku,
  • ocena stanu technicznego nieruchomości,
  • zalecenia dotyczącego opiniowanego obiektu,
  • wnioski końcowe.

W ekspertyzie znajdziemy też wyniki z przeprowadzonych badań i pomiarów. W zależności od potrzeb rzeczoznawca może wykonać badania:

  • geotechniczne gruntu – przeprowadza się je w przypadku osiadania budynku, a także gdy istnieje konieczność sprawdzenia nośności fundamentów,
  • odkrywkowe (stropów, fundamentów i innych elementów konstrukcji),
  • wytrzymałościowe materiałów,
  • odporności ogniowej.

Zanim zlecisz ocenę stanu technicznego budynku, poinformuj specjalistę, dlaczego chcesz ją wykonać. Ekspertyza najczęściej dotyczy starszych budynków, wykonanych z niedostępnych już materiałów. Specjalista ustali, czy obiekt nadaje się do użytkowania, a także przygotuje harmonogram prac naprawczych.